საიტის ძებნა

ექ. სპეციალისტი Banu KARAALİOĞLU

რადიოლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

FATİH

უცხო ენები

ინგლისური

2016 - 2018Keşan Devlet Hastanesi
2016İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Radyoloji
2009Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
3 Adet Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
2 Adet Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
2 Adet Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
2 Adet Ulusal Kitaplar ve Bölümler