საიტის ძებნა

პროფესორი Aydin ÜNAL

ნეფროლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

MENGEN

უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2018 - 2018Erciyes Üniversitesi
2017 - 2017Erciyes Üniversitesi
2011 - 2011Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2011 - 2011Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2010 - 2010Erciyes Üniversitesi
2009Erciyes Üniversitesi, Nefroloji
2005Erciyes Üniversitesi, İç Hastalıkları
1999Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
93 Adet Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7 Adet Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
36 Adet Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
31 Adet Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
61 Adet Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7 Adet Uluslararası yayınevlerince yabancı dilde basılmış bilimsel eserlerin Türkçe’ye tercümesi
5 Adet Uluslararasi hakemli olmayan dergilerde yayinlanan makaleler