საიტის ძებნა

მედ.ლექტორი Akif AYAZ

სამედიცინო გენეტიკა

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

ÇELİKHAN

უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2013Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
2008Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
2013Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik
2008Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi
8 Adet Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
4 Adet Uluslararsı Bilimsel Toplantısı Sunulan Bildiriler ve Posterler
2 Adet Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
17 Adet Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler