Поиск по сайту

Uzm.Dr. Nurlana MIKAYILOVA

Инфекционные заболевания и клиническая микробиология

Баджилар Университетская Больница Медиполь Мега
Место рождения:

BAKÜ

Иностранные языки

İNGİLİZCE

2017 - 2021Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2016 - 2017Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
2021Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2012İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
HIV Enfekte Olgularımızda Görülen Patolojik Kraniyal Görüntüleme Bulgularının CD4 Hücre Sayılarına Göre Değerlendirilmesi (2021 Klimik Kongresi , P175)
HIV 2 Olgu Sunumu (HIV /AIDS kongresi 2019 , P46) Nurlana Mikayilova, Gamze Durmaz, Ahmet Refik Konyalı, Şaban Gölcü, Hatice Kübra Bağış, Azat Abul , Melike Çıvak, Fatma Merve Koçak , Nagehan Didem Sarı, Ayşe İnci
HIV ile yaşayan bireylerde geç tanı ve ilişkili faktörler ( HIV/AIDS kongresi 2018, Sözlü sunum) Nurlana MIKAYILOVA, Hayat KUMBASAR KARAOSMANOĞLU. Erişim adresi: https://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2019/01/SS_06.pdf
CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA PATOJENLER DEĞİŞİYOR MU ? (7. Türkiye EKMUD Kongresi ) Nurlana Mikayilova, Gülşen Yörük, Nagehan Didem Sarı, Ümit Tözalgan
Remisyonda takip edilen KKL' li olguda Hepatit B reaktivasyonu (Febril Nötropeni sempozyumu2017) N.D.SARI, N.MIKAYILOVA,G.YÖRÜK,Ş.GÖLCÜ