Поиск по сайту

Uzm.Dr. Muhammet Arif ÖZBEK

Нейрохирургия

Баджилар Университетская Больница Медиполь Мега
Место рождения:

MÜNİH-ALMANYA

Иностранные языки

ALMANCA,İNGİLİZCE

2019 - 2020Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2019İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi
2011Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Altınok A, Karancı T, Özbek A, Albayrak SB. Instant And Early Efficacy Of Gamma Knife Treatment On Trigeminal Neuralgia. Turk J Oncol. 2018
2. Gömleksiz C, Tokmak M, Yaka U, Arslan E, Özbek MA, Albayrak SB. Persistent Sciatalgia Due To A Wandering Bipolar Forceps Tip After Posterior Lumbar Stabilization: A Case Report. Published Online 2016.
3.Tahsin SAYGI, Omer OZDEMIR, Oguz BARAN, Sevket EVRAN, Ahmet KAYHAN, Muhammet Arif OZBEK, Buruc ERKAN, Nail DEMIREL, Selcuk OZDOGAN Multi-level anterior cervical decompression in multi-level cervical spondylotic myelopathy without extending the corpus resection: A cadaveric study of a novel surgical technique Turkish Neurosurgery 2020
4.Evran S, Kayhan A, Baran O, Et Al. The Synergistic Effect Of Combined Transforaminal And Caudal Epidural Steroid Injection İn Recurrent Lumbar Disc Herniations. Cureus. 2021
5.Ozbek MA, Cakici N, Basak AT, Hypopharynx injury in anterior cervical discectomy: failure of surgical repair: case Neurocirugia 2021
6. Ozbek MA, Basak AT, Cakici N, Sakul U, Akalan N The Endoscopic Trans-Sinusoidal Trans-Pterygopalatine Route To The Foramen Rotundum Approach In Trigeminal Neuralgia Treatment Turkish Neurosurgery 2021
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Genç B, Özbek MA, Tönge M. Ağrı Tedavisinde Motor Korteks Stimülasyon Cerrahisi Türk Nöroşirurji Dergisi 2019
Kitap Bölümü
1. Özbek MA, Arteryel Ve Venöz Sistem Anatomisi , Menengiomlara Genel Bakış 2021
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
Fatih Han Bölükbaşı, Emre Durdağ, Arif Özbek, Serdar Geyik, İlhan Elmacı Sık Beklenmeyen Dural Arteriovenöz Fistül Prezentasyonları Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi S 120 Antalya-2015.
Serdar Baki Albayrak, Baha Eldin Adam, Mehmet Tokmak, Umut Yaka, Cengiz Gömleksiz, Muhammed Arif Özbek Anovel Technıque For Safe Torcular Cranıotomy:Cırcumferentıal Tandem Burr Holes Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi S 274 Antalya-2015.
İnci Baltepe Altıok, Mehmet Tokmak, Serdar Baki Albayrak, Cengiz Gömleksiz, Umut Yaka, Muhammet Arif Özbek, Nejat Akalan Elastofibroma Dorsi Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi S 464 Antalya-2015.
Umut Yaka, Mehmet Tokmak, Cengiz Gömleksiz, Muhammet Arif Özbek,Serdar Baki Albayrak Nadir Bir Olgu: İleri Yaşda G.R.Len İnfratentorial Ekstraksiyel Yerleşimli Gangliogliom Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi S 253 Antalya-2015.
Muhammet Arif Özbek1, Özdil Başkan2, Mustafa Önöz3, Posterior Reversibl Ensefalopati Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi S 236 Antalya-2015.
Cengiz Gömleksiz, Umut Yaka, Mehmet Tokmak, Muhammet Arif Özbek, Serdar Baki Albayrak Nadir Bir Antite: Serebral İntraparankimal Schwannoma Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi S 253 Antalya-2015.
Fatih Han B.Lükbaşı, Mustafa Önöz, Emre Durdağ, Arif Özbek, Serdar Geyik, İlhan Elmacı1unfused (Twig-Like) Mca: Hastalık Mı?, Varyasyon Mu? Olgu Sunumu Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi S 220 Antalya-2015.
Muhammet Arif Özbek, Mehmet Tokmak, Umut Yaka, Cengiz Gömleksiz, Serdar Baki Albayrak Vertebrobaziler Bileşke Anevrizmasının Neden Olduğu Medulla Oblongata Enfarktı Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi S 347 Antalya-2015.
Serdar Baki Albayrak, Muhammed Arif Özbek, Mehmet Tokmak, Cengiz Gömleksiz, Umut Yaka, Ahmet Tulgar Başak, Nazlı Çakıcı Başak, Gülhan Ertan, Şennur Şentürk Bilgin, Aslı Çakır, Elif Çalış, Nejat Akalan Calcified skull base chondroma presented with oculoplegia Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi S 170 Antalya-2016.
Cengiz Gömleksiz, Ahmet Tulgar Başak, Nazlı Çakıcı Başak, Serdar Baki Albayrak, Umut Yaka, Muhammet Arif Özbek, Nejat Akalan olgu eşliğinde O- Arm ile servikal DTRAX tecrübemiz Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi S 278 Antalya-2016.
Ahmet Tulgar Başak1, Nazlı .akıcı Başak, Umut Yaka, Muhammet Arif Ozbek, Cengiz Gömleksiz, Serdar Baki Albayrak, Sabriye Şennur Bilgin, Güzide Turanlı, Nejat Akalanİlaca dirençli epilepsisi bulunan tuberosklerozlu olguda SPECT BT yardımıyla odak tespiti sonrasında frontal lobektomi ile tuber eksizyonu Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi S 255 Antalya-2016.
Nazlı Çakıcı Başak, Ahmet Tulgar Başak, Muhammet Arif Özbek, Umut Yaka, Cengiz G.mleksiz, Serdar Baki Albayrak, Aslı Çakır, Sabriye Şennur Bilgin, Nejat Akalan Endonazal transsfenoidal endoskopik yaklaşımla sella tabanı a.ılmadan kavençz sinüs içi hipofiz adenomu eksizyonu Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi S 140 Antalya-2016.
Cengiz Gömleksiz, Ahmet Tulgar Başak, Nazlı Çakıcı Başak, Muhammet Arif Özbek, Umut Yaka, Serdar Baki Albayrak, Nejat Akalan Langenbeck ekart.rlerle servikal disk hernisi cerrahisi tecrübemiz Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi S 279 Antalya-2016.
Ahmet Tulgar Başak, Nazlı Çakıcı Başak, Muhammet Arif Özbek, Serdar Baki Albayrak, Umut Yaka, Cengiz Gömleksiz, Sabriye Şennur Bilgin, Burcu Saka, Nejat Akalan Nadir bir olgu: N.rofibramatozis tip 2 tanılı hastada foramen magnum menenjiomunu taklit eden C1 sinir kökünden k.ken alan multipl schwannom Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi S 86 Antalya-2016.
Nazlı Çakıcı Başak, Ahmet Tulgar Başak, Umut Yaka1, Muhammet Arif Özbek, Cengiz Gömleksiz, Gülhan Ertan Akan, Aslı Çakır, Serdar Baki Albayrak, Nejat Akalan 2 farklı ve nadir olgu eşliğinde pontin lezyonlara güvenli yaklaşım yolları Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi S 128 Antalya-2016.
Cengiz Gömleksiz, Ahmet Tulgar Başak, Umut Yaka, Nazlı Çakıcı Başak, Muhammet Arif Özbek, Serdar Baki Albayrak, Nejat Akalan “Ters Fenestrasyon”: Alt lomber inferiora sekestre disk hernilerine farklı bir yaklaşım Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi S 149 Antalya-2016.
Ahmet Tulgar Başak, Nazlı Çakıcı Başak, Umut Yaka, Cengiz Gömleksiz, Gülhan Ertan Akan, Aslı Çakır, Muhammet Arif Özbek, Serdar Baki Albayrak, Nejat Akalan 2 Farklı Olgu Eşliğinde Ventrikül Dışı Lezyonlara Anterior İnterhemisferik Transkallozal Transventriküler Yolla Yaklaşım Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi S 127 Antalya-2016.
Ahmet Tulgar Başak, Nazlı Çakıcı Başak, Muhammed Arif Özbek, Mehmet Tokmak, Serdar Baki Albayrak, Aslı Çakır, Nejat Akalan Hipotalamik Hamartomlar Ve Cerrahi Tedavisi Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi S 79 Antalya-2017.
Ahmet Tulgar Başak, Nazlı Çakıcı Başak, Muhammed Arif Özbek, Mehmet Tokmak, Serdar Baki Albayrak, Nejat Akalan Kolloid Kistlerin Endoskopik Tedavisi Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi S 126 Antalya-2017.
Ahmet Tulgar Başak, Nazlı Çakıcı Başak, Muhammed Arif Özbek, Mehmet Tokmak, Serdar Baki Albayrak, Ayşenur Cila, Nejat Akalan Traktografi Çalışmasıyla Servikomedüller Bileşke Diffüz Glial Tüm.R Cerrahisi Tecrübemiz Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi S 118 Antalya-2017.
Nazlı Çakıcı Başak, Ahmet Tulgar Başak, Alican Tahta, Muhammet Arif Özbek, Aslı Erdoğan Çakır, Nejat Akalan Embrıyonel Tümörlerde Cerrahı Tedavı Yönetımı:16 Vakalık Serıde Lıteratür Sonuçları Karşılaştırılması Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi S 145 Antalya-2018.
Nazlı Çakıcı Başak, Ahmet Tulgar Başak, Alican Tahta, Muhammet Arif Özbek, Berkhan Genç, Aslı Erdoğan Çakır, Nejat Akalan Çocukluk Çağı Glıoblastoma Multıforme’lerınde Cerrahı Tedavı Yönetımı: 13 Vaka Eşlığınde Lıteratür Sonuçları Karşılaştırması Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi S 101antalya-2018.
Ahmet Tulgar Başak, Nazlı Çakıcı Başak, Alican Tahta, Muhammet Arif Özbek, Ufuk Şakul, Nejat Akalan Sıgmoıd Yaklaşım: Kadaverık Bır Çalışmayla Petroklıval Lezyonlara Yenı Cerrahı Korıdor Tanımlanması Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi S 109 Antalya-2018.
Ahmet Tulgar Başak, Nazlı Çakıcı Başak, Alican Tahta, Muhammet Arif Özbek, Yasemin Topçu, Erol Akgül, Nejat Akalan Epıleptık Atak Sonrası Tespıt Edılen Kalsıfıye Menınjıoangıomatozıs Olgusu 32. Bilimsel Kongresi S 331 Antalya-2018.
Ahmet Tulgar Başak, Nazlı Çakıcı Başak, Alican Tahta, Muhammet Arif Özbek, Erol Akgül, Nejat Akalan Erken Infantıl Dönemde Moya Moya Hastalığı: Lıteratürdekı En Küçük Yaştakı Vakanın Takdımı 32. Bilimsel Kongresi S 263 Antalya-2018.
Nazlı Çakıcı Başak, Ahmet Tulgar Başak, Alican Tahta, Muhammet Arif Özbek, Berkhan Gen., Nejat Akalan Kendı Olgularımız Eşlığınde Kranıosınostoz Cerrahısı: Ne Zaman, Nasıl? 32. Bilimsel Kongresi S 263 Antalya-2018.
Ahmet Tulgar Başak, Nazlı Çakıcı Başak, Alican Tahta, Muhammet Arif Özbek, Ayşenur Cila, Nejat Akalan Nadır Bır Olgu Sunumu: Anterıor Servıkal Dısk Hernısı Cerrahısı Sonrası Gelışen Hıpofarınks Fıstül Ve Tedavısı 32. Bilimsel Kongresi S 306 Antalya-2018.
Nazlı Çakıcı Başak, Ahmet Tulgar Başak, Alican Tahta, Bahadır Ceylan, Aslı Erdoğan Çakır, Muhammet Arif Özbek, Nejat Akalan Nadir Bır Olgu: .St Servıkal Epıdural Yerleşımlı Onkoserkıyazıs 32. Bilimsel Kongresi S 263 Antalya-2018.
Alican Tahta, Ahmet Tulgar Başak, Nazlı Çakıcı Başak, Muhammet Arif Özbek, Aslı Erdoğan Çakır, Zeki Şekerci Olgu Sunumu: Sekonder Dev Beyın Lenfoması 32. Bilimsel Kongresi S 194 Antalya-2018.
Nazlı Çakıcı Başak, Ahmet Tulgar Başak, Alican Tahta, Muhammet Arif Özbek, Berkhan Genç., Nejat Akalan Olgu Sunumu: Travma Sonrası Oluşan Dev Jukstafaset Kıstı Ve Tedavısı 32. Bilimsel Kongresi S 306 Antalya-2018.
Berkhan Genç*, Muhammet Arif Özbek, Alican Tahta, Zeki Şekerci Kordoıd Menıngıomlarda Prognostık Faktörler Ve Tedavı Sonuçlarımız: Tek Merkez Deneyımı 33. Bilimsel Kongresi S 227 Antalya-2019.
Muhammet Arif Özbek, Berkhan Genç, Alican Tahta, Cem Dinç, Zeki Şekerci Anterıor Servıkal Mıkrodıskektomı Sonrası Atelektazı 33. Bilimsel Kongresi S 356 Antalya-2019.
Alican Tahta, Berkhan Genç, Muhammet Arif Özbek, Songül Hasar, Ebru Erbayat Altay, Nejat Akalan Bır Epılepsı Cerrahısı Olgusu: Oksıpıtal Lob Ve Hıpokampal Ikı Farklı Lobda Fokal Epıleptık Odağın Intrakranıal Monıtorızasyonla Harıtalanarak Tek Cerrahı Gırışımle Çıkarılması 33. Bilimsel Kongresi S 367 Antalya-2019.
Berkhan Genç, Mehmet Tönge, Muhammet Arif Özbek, Cem Dinç, Zeki Şekerc Nadır Bır Olgu Sunumu: Spınal Paraganglıoma 33. Bilimsel Kongresi S 367 Antalya-2019.
Berkhan Genç, Alican Tahta, Muhammet Arif Özbek, Nejat Akalan Post-Partum Kranıal Subaraknoıd Ve Spınal Subdural/ Subaraknoıd Hematom Bırlıktelığı 33. Bilimsel Kongresi S 367 Antalya-2019.
Muhammet Arif Özbek, Berkhan Genç, Alican Tahta, Cem Dinç, Nejat Akalan Dıastematomyelı Ve İntradural Dısk Hernıasyonu Olan Nadır Bır Olgu 33. Bilimsel Kongresi S 366 Antalya-2019.
Mehmet Tönge, Ahmet Keleş, Celal Günay, Muhammet Arif Özbek, Yıldırım Ahmet Bayazıt Kanalıs Basıllarıs Medıanus Kaynaklı Beyın Omurılık Sıvısı Rınoresı Olgusu 33. Bilimsel Kongresi S 411 Antalya-2019.
Muhammet Arif Özbek Traktografi Çalışması İle Kranioservikal Bileşkede Diffüz Glial Tümör Cerrahi Tecrübemiz 4.Kafa Tabanı Kongresi İstanbul 2019
Muhammet Arif Özbek Anatomic Location And Clinic Of Colloid Cysts 20. Ulusan Anatomi Kongresi İstanbul-2019