Поиск по сайту

Преп. Док. Vahit GÜZELBURÇ

Урология

Баджилар Университетская Больница Медиполь Мега
Иностранные языки

Английский

Отправь Электронную почту
2012 - 2013Medicana International Hospital
2010 - 2011İstanbul Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2009 - 2010Mareşal Çakmak Asker Hastanesi
2008İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji
2002İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
1.Studer tekniği ile yapılan Ortototopik mesane substitusyanları için kullanılan segment uzunluğunun miksiyon parametrelerine etkisi. Karadeniz T, Sevinç C, Beşışık AT, Yenmez K, Güzelburç V. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004 , Antalya
2.Radikal nefrektomi ve nefron koruyucu cerrahi uygulanmış olgularda organa sınırlı hastalık için 5 yıllık takip sonuçlarımız . Karadeniz T, Beşışık AT, Sevinç C, Yenmez K, Topsakal M, Güzelburç V. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004 , Antalya
3.Proksimal üreter taşları için stone cone kateter ile deneyimlerimiz. Sevinç C, Beşışık AT, Yenmez K, Güzelburç V, Karadeniz T. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004 , Antalya
4.TIPU sonrası uretrokutanöz fistül gelilşen olgularda fistül tamiri yerine teniden TIPU uygulaması tecih edilmeli midir ? Beşışık AT, Yenmez K, Sevinç C, Güzelburç V, Karadeniz T. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004 , Antalya
5.Erkeklerde interstisyel sistit tanı ve tedavisi ile ilgili deneyimlerimiz. Beşışık AT, Yenmez K, Sevinç C, Güzelburç V, Karadeniz T. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004 , Antalya.
6.BPH tedavisinde 80W KTP fotoselektif laser vaporizasyonunun etkinliği. Karadeniz T, Beşışık AT, Sevinç C, Topsakal M, Güzelburç V. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004 , Antalya.
7.ACMI VISTA (AVBL-TUR-P) bipolar loop elektrod ile yapılan prostate rezeksiyonunun klasik monopolar akımla yapılan TUR-P ile karşılaştırılması. Beşışık AT, Sevinç C, Yenmez K, Güzelburç V, Karadeniz T. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004 , Antalya.
8.Post prostatektomi inkontinans tedavisinde bulbo uretral sling. Karadeniz T, Beşışık AT, Merder E, Baran C, Güzelburç V, Yılanoğlu O. 19. Ulusal Üroloji Kongresi. 10-15 Haziran, 2006, Antalya
9.Kadınlarda yapılan radikal sistektomilerde jinekolojik organlar korunabilir mi? Ne zaman? Karadeniz T, Beşışık AT, Topsakal M, Güzelburç V, Baran C, Kayılı İ. 19. Ulusal Üroloji Kongresi. 10-15 Haziran, 2006, Antalya.
10.Yüksek riskli yaşlı hasta grubunda radikal sistektomi sonrası seçilicek üriner diversiyon: Ureterokutaneostomi ile ileal conduit karşılaştırılması. Karadeniz T, Topsakal M, Güzelburç V, Kavukcu E, Yılmaz K. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran, 2006, Antalya.
11.Radikal sistoprostatektomi sonrası üretral nüksler. Karadeniz T, Yılanoğlu O, Baran C, Güzelburç V, Yılmaz K, Topsakal M. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım ,2008, Antalya.
12.Radikal retropubik prostatektomide mesane -üretra anastomoz tekniklerinin karşılaştırılması. Karadeniz T, Güzelburç V, Baran C, Oguz Yılanoğlu O, Kayhan Yılmaz K, Topsakal M. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım ,2008, Antalya.
13.Farklı üreteroileal anastamoz tekniğimizde darlık oranları. Karadeniz T, Güzelburç V, Topsakal M, Yılmaz K, Yılanoğlu K. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım ,2010, İstanbul.
14.Ortotopik mesane yapılan hastalarımızda kontinansı etkileyen faktörler. Karadeniz T, Güzelburç V, Yılanoğlu O, Topsakal M, Yılmaz K. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım ,2010, İstanbul
15.Prostat Kanserinde Önerilen Aktif İzlem Protokollerinin Değerlendirilmesi. Karadeniz T, Yılmaz K, Güzelburç V, Topsakal M, Beşiroğlu H. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım ,2010, İstanbul
16.Obezite Prostat Kanseri İçin Bir Risk Faktörü Müdür ? Karadeniz T, Yılanoğlu O, Güzelburç V, Topsakal M, Merder E. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım ,2010, İstanbul
17.Cerrahi Sınırı Pozitif Radikal Prostatektomili Hastalarda Cerrahi Sınırdaki Gleason Skorunun Biyokimyasal Nükse Etkisi. Karadeniz T,Güzelburç V, Yılmaz K, Topsakal M, Özkaptan O. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım ,2010, İstanbul
18.T1G3 Gerçek mi ? Karadeniz T, Güzelburç V, Yılmaz K, Topsakal M, Beşiroğlu H. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım ,2010, İstanbul
19.Radikal Sistoprostatektomide Presakral Lenf Nodu Diseksiyonun Önemi. Karadeniz T, Güzelburç V, Topsakal M, Özkaptan O, Beşiroğlu H. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım ,2010, İstanbul
20.Radikal sitoprostatektomide lenf nodu diseksiyonu. ( Video sununmu) Karadeniz T, Güzelburç V, Yılmaz V, Topsakal M, Beşiroğlu H. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım ,2010, İstanbul.
21.Radikal Sistoprostatektomi Sonrası Üst Üriner Sistem Nüksleri. (Sözlü sunum). Karadeniz T, Güzelburç V, Topsakal M, Yılanoğlu O, Şahin S. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım ,2010, İstanbul
22.Lokal İlerlemiş Prostat Kanseri: cerrahinin yeri; derleme. Karadeniz T, Güzelburç V. Üroonkoloji Bulteni; 2010; 2: 9-14
23.Open interfascial radical prostatectomy. Karadeniz T, Güzelburç V. Proceedings of the 6th eurasian andrology summit. 15 April, 2011, Tirana, Albania.
24.Preoperative and intraoperative observations may differ during laparoscopic nephron-sparing surgery. Sanli O, Tefik T, Mammadov A, Guzelburc V, Oktar T, Erdem S, Kucukdurmaz F. Journal of Endourology, 2011; 25 (8): 1315-21.
25.Renal Hücreli Kanserlerde Multifokalitenin Prognostik Faktörlerle İlişkisi. Karadeniz T, Güzelburç V, Şahin S, Beşiroğlu H. Okmeydanı Tıp Dergisi, 2012;1: 35-41,
26.Radikal sistoprostatektomi sonrası üriner diversiyon. Karadeniz T, Güzelburç V. Türk üroloji yeterlilik kurulu ders notları kitabı. 6-10 Haziran 2012, Kızılcahamam Patalya Otel, Ankara.
27.The effects of pelvic dimensions on radical retropubic prostatectomy.
Ozkaptan O, Karadeniz T, Guzelburc V, Yilmaz K, Yilanoğlu O, Sahin S.
Can J Urol. 2013 Jun;20(3):6761-7.
28.Campbell-Walsh Urology 10th edition 82. Chapter Management of Metastatic and Invasive Bladder Cancer Kitap Çevirisi (Basımda)
29.Kaliks Divertikül Taşlarının Tedavisinde Optimal Tedavi Hangisi? Kiremit M.C, Güzelburç V. Endoüroloji Dergisi. Ağustos 2013 (Basımda)