Поиск по сайту

Доц. Tuğrul ÖRMECİ

Радиология

Баджилар Университетская Больница Медиполь Мега
Иностранные языки

Английский

Отправь Электронную почту
2005 - 2012Acıbadem Bakırköy Hastanesi Radyoloji Bölümü
2004 - 2005Centermed Görüntüleme Merkezi
2004Şişli etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyodiagnostik
1992Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
1. S.Güney, M. C. Kiremit, T. Örmeci , N. C. Sönmez, C. Arisan, E. Ergenoken Comparison of Abdominopelvik Unenhaneed Spiral CT and Plain Abdominal X-Ray + Ultrasound in the Diagnosis of Urinary Sistem. Urological Research 2003 Vol: 31 (2) : 190 2. M. S. Ertürk, B. Arık, L. Çelik, T. Örmeci, M. Başak, A New Criterion in the Evaluation of LYMPH Nodes With Computerized Tomography : The Enhaneement index. 2004 Vol; 14 (2) 190 3. K. Berkhan Yılmaz, H. İbrahim Canter , İbrahim Vargel, Tuğrul Örmeci, Ulaş Can, Ali Türk, Özlem Saygılı; Use of 3D MRI- Angiography in Preoperative Evaluation and Postoperative Management of Hemangiomas of Head and Neck Region. Journal Of Craniofacial Surgery 4. Myocardial Fibroma. Diagnosed with Late Hyperenhancement Pattern on Contrast Enhanced MRI, Özlem Saygılı, Ali Türk, Ulaş Can, Tuğrul Örmeci, European Society of Cardiac Radiology Annual Scientific Meeting 2010, Praque, Czech Republic. 5. Pediatric Thoracic Aorta Pathologies : A Pictorial Review of MDCT İmaging Fingings : O. Saygılı, A. Turk, A. Saygılı, T. Örmeci, U. Can, T. Sarıoğlu, RSNA Annual Meeting 2011, Chicago, USA 6. Muzaffer Başak, Hülya Değirmenci, Mehmet Ertürk, Tuğrul Örmeci. İnci Davas. İntrauterin Gelişme Geriliğinin Tanısında Renkli Doppler Ultrasonografinin Yeri. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2002; Vol : 36 (3) : 34-38 7. Nükhet Yılmaz, Tuğrul Örmeci. İnternal Karotis Arter Darlıklarının Tedavisinin Karotis Endarteroktomi Planlanan Hastalarda MRA ile Korelasyonu Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dergisi 8. T.Örmeci, S. Güney, M. C. Kiremit, N. C. Sönmez, S. Arısan, M. Başak. Akut Yan Ağrılı Hastalara Radyolojik Yaklaşım. Türk Üroloji Dergisi 2005,31(1): 123 -128 9. H. Yıldırım, H. Uçankale, E. Uysal, T. Örmeci, M. Başak. Hipotalamik Hamartom' lu Olguda Radyolojik Bulgular, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2005; Vol: 39 (2) : 57-60 10. Ali Türk, Özlem Saygılı, Tuğrul Örmeci, Ulaş Can, Serpil Yaylacı. Mezenterik Kistik Lenfanjiom: BT Bulguları : Acıbadem Üniversitesi Dergisi, 2010, Cilt 1, Sayı 3, Sayfa(lar) 176-178 11. Ali Türk, Özlem Saygılı, Ulaş Can, Tuğrul Örmeci, İnci Ayan. Pankreatoblastom: Çocukluk Çağının Nadir Bir Tümörü : Acıbadem Üniversitesi Dergisi, 2011, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-039 12. Örmeci T., Güney S.,Türk B., Kiremit M. Can, Başak M. Üreter Taşlarının Değerlendirilmesinde Kontrastsız Spiral BT, US ve DÜSG'nin Kullanımı. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi Program Bildiri Özetleri 2002; Cİlt: 8 : 73 13. Türk A, Örmeci T, Can U, Akcan H, Çizmeli O. “Çocuk Olguda Vertebral Arter Loop Basısına Bağlı Radikülopati” , 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2007, Antalya 14. Türk A, Örmeci T, Akcan H, Can U, Çizmeli O. “Elastofibroma Dorsi: Bilgisayarlı tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları”, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2007, Antalya 15. Örmeci T, Türk A, Akcan H, Can U, Çizmeli O. “Profesyonel Futbolcularda Osteitis Pubiste Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları ve Klinik Yansıması”, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2007, Antalya 16. Türk A, Örmeci T, Akcan H, Can U, Çizmeli O, “Erişkin Olguda Retroperitoneal Kistik Lenfanjiom” 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2007, Antalya 17. Ayas F, Saygılı Ö, Ozkan B, Can U, Örmeci T, Cizmeli O. Postravmatik bülböz üretra hasarının bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 27-31 Ekim 2007. 18. Türk A, Saygılı Ö, Can U, Örmeci T, Akcan H. Akut apandisit ve eşlikli sol primer epiploik. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 4-9 Kasım 2009. 19. Türk A, Saygılı Ö, Can U, Örmeci T, Akcan H, Coşkuner E.asemptomatik böbrek apsesi. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 4-9 Kasım 2009. 20. Türk A, Örmeci T, Can U, Akcan H, Saygılı Ö, Çetinkaya S. Femoraasetabuler sıkışma sendromunun radyolojik bulguları. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 4-9 Kasım 2009. 21. Can U, Akcan H, Türk A, Örmeci T, Barutçu Saygılı Ö, Taşer Ö. Tibial longitudinal stres kırığı çok kesitli bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 4-9 Kasım 2009. 22. Türk A, Örmeci T, Saygılı Ö, Can U, Akcan H. Primer epiploik apandisitin BT bulguları. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 4-9 Kasım 2009. 23. Türk A, Saygılı Ö, Örmeci T, Akcan H, Yaylacı S, Özkan B. Transvajinal oosit aspirasyonu sonrasında gelişen arteryel yaralanmaya bağlı şiddetli hematüri. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 4-9 Kasım 2009. 24. Türk A, Örmeci T, Can U, Akcan H, Saygılı Ö. Pankreatoblastom:Çocukluk döneminin nadir tümörü. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 4-9 Kasım 2009. 25. Türk A, Örmeci T, Can U, Özkan B, Saygılı Ö.Penisin mondor hastalığı. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 4-9 Kasım 2009. 26. Türk A, Can U, Örmeci T, Akcan H, Saygılı Ö, Muhammedrezai S. İntradural servikal lipom. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 4-9 Kasım 2009. 27. Türk A, Örmeci T, Can U, Akcan H, Saygılı Ö. Tiroid foliküler kanserinin kalvaryum metastazı. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 4-9 Kasım 2009. 28. Örmeci T, Can U, Türk A, Saygılı Ö, Akcan H, Çetinkaya S, Taşer Ö. Ön çapraz bağ yırtıklarının değerlendirilmesinde manyetik rezonans görüntülemede koronal oblik imajların tanıtaya katkısı. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 4-9 Kasım 2009. 29. Can U, Türk A, Örmeci T, Saygılı Ö, Akcan H, Taşer Ö.Profesyonel sporcularda spor yaralanmasına bağlı gelişen diz patolojilerinde manyetik rezonans görüntüleme deneyimimiz. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 4-9 Kasım 2009. 30. Saygılı Ö, Türk A, can U, Örmeci T, Ödemiş E, “Levoatriokardinal Ven: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları” 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 4-9 Kasım 2009. 31. Gecikmiş ‘’Missed’’ Testiküler Torsiyon, İsmail Yurtsever, Ali Türk, Hüseyin Akcan, Tuğrul Örmeci, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Kasım 2010, Antalya. 32. Hanta Virüs Enfeksiyonunda Radyolojik Bulgular,Ali Türk, Özlem Saygılı, Tuğrul Örmeci, Ebru Banu Türk, Murat Saruç, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Kasım 2010, Antalya. 33. İntravasküler Fasiit: Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları,Ali Türk, Özlem Saygılı, Ebru Banu Türk, İsmail Yurtsever, Tuğrul Örmeci, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Kasım 2010, Antalya. 34. Tarsal Koalisyonda Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları, Ali Türk, Ebru Banu Türk, İsmail Yurtsever, Tuğrul Örmeci, Özlem Saygılı, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Kasım 2010, Antalya. 35. Diz MRG’de Saptanan İnsidental Kemik lezyonları,Ali Türk, Tuğrul Örmeci, Ebru Banu Türk, İsmail Yurtsever, Özlem Saygılı, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Kasım 2010, Antalya. 36. Bilateral Dev Adrenal Myelolipom,İsmail Yurtsever, Ali Türk, Hüseyin Akcan, Ulaş Can, Tuğrul Örmeci, Özlem Saygılı, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Kasım 2010, Antalya.