Поиск по сайту

Доц. Sena TOLU

Физиотерапия и реабилитация

Баджилар Университетская Больница Медиполь Мега
Место рождения:

KONYA

Иностранные языки

Английский

2016 - 2018Bezmialem Vakıf Üniversitesi
2013 - 2016Medipol Üniversitesi Hastanesi
2012 - 2013Medipol Üniversitesi Hastanesi
2010İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
2005Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
4 Adet Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1 Adet Uluslararası Hakemli Dergilerde Kabul Edilmiş Henüz Yayımlanmayan Makaleler
6 Adet Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler, Vaka Sunumları
1 Adet Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Kabul Edilen Sunulan Sözlü Sunumlar
13 Adet Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildirimler