Поиск по сайту

Преп. Док. Özge GÜRBÜZ

Лечение зубов

Баджилар Университетская Больница Медиполь Мега
Место рождения:

ŞANLIURFA

Иностранные языки

Английский

Отправь Электронную почту
2012İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Restoratif Diş Tedavisi
2006İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi
Behram O, Lofça G, Efes B (2011). Diş Hastalıkları ve Tedavi Anabilim Dalı İlk Muayene
Kliniğine Başvuran Hastalarda DMFT İndeksi İle Tükürük Özellikleri Arasındaki İlişki.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 45, 29-36.