Поиск по сайту

Преп. Док. Filiz YARIMÇAN

медицинская микробиология

Баджилар Университетская Больница Медиполь Мега
Иностранные языки

Английский,Русский

2019 - 2019SYNLAB Istanbul
2019 - 2019Istinye Üniversitesi
2016 - 2019İstinye Üniversitesi
2013 - 2016Bahçeşehir Üniversitesi
2013 - 2013LIV Hospital Ulus MedCell Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Laboratuvarı
2012 - 2013Anadolu Sağlık Merkezi
2011 - 2012Acıbadem LabMed
2011 - 2012International Hospital
2008 - 2011Fatsa Devlet Hastanesi
2008 - 2008Anadolu Sağlık Merkezi
2008İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji
2002İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
Bozkurt S, Okay M, Sağlam F, Haznedaroğlu İC Retrospective Evaluation of chromosome 1 anomalies in hematogenic malignancies 2019 Genetics and Applications 3(3): 17- 24
Torun MM, Berk S, Arslan U, Yokuş B, Erden A, Cayıt B, Onlen BB, Mestanoglu M, Saglam FY, Aktepe OC Prevalence Methıcıllın-Resıstant Staphylococcus aureus
(MRSA) Nasal Carrıage among Healthy Students of Medıcal Schools in Istanbul (Turkey)2018 Acta Microbiologica Bulgarica 111
Coskun Y, Sağlam F, Torun MM, Akman I. Risk factors for intensive care need in children with bronchiolitis: A case-control study 2017 The Turkish Journal of Pediatrics 59(5): 520-523
Hancer VS, Yarimcan FS, Buyukdogan M, Aki ZA, Oksuz B, Acar K, Acar M, Bulut P. A novel ganciclovir resistance mutation in the UL97 gene of the HHV-5 in an adult hematopoietic stem cell transplant recipient. 2017 Future Virology 12(12): 761-766
Furuncuoğlu Y, Sağlam F, Kutluhan A. Acute exudative tonsillitis in adults: the use of the Centor score and some laboratory tests. 2016 Turk J Med Sci 46: 1755-1759
Ozdamar M, Sozen I, Saglam FY, Güçer F, Donat EF, Türkoglu S. Chlamydia trachomatis screening by polymerase chain reaction among asymptomatic Turkish women. A prevalence study. 2016 Acta Medica Mediterranea 32(4): 1009-1013
Bolukbas FF, Bolukbas C, Furuncuoglu Y, Tabandeh B, Saglam FY, Iyigun G, Orug T, Ozcan A, Yapicier O. Large abdominal cystic masses: Report of seven cases. 2016 JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association 66(2): 226-228
Kangaba AA, Saglam FY, Tokman HB, Torun M, Torun MM. The prevalence of enterotoxin and antibiotic resistance genes in clinical and intestinal Bacteroides fragilis group isolates in Turkey. 2015 Anaerobe;35:72-76
http://dx.doi.org/10.1016/j.anaerobe.2015.07.008
Torun MM, Tokman HB, Demirci M, Ozdemir S, Altinkum SM, Cilingir H, Saglam FY. Hemophilus Influenzae Infections with Abscess Formation in Adults: a
Retrospective Study Covering an Eleven-Year Period. 2015 Clinical laboratory 07/2015; 61(7). DOI: 10.7754/Clin.Lab.2015.141011
Yemisen M, Koksal F, Mete B, Yarimcam F, Okcun B,Kucukoglu S, Samasti M, Kocazeybek B, Ozturk R Abiotrophia defectiva: a rare cause of infective endocarditis. 2006 Scand J Infect Dis.;38:939-41
Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Furuncuoglu Y, Saglam F, Bolukbas F, Bolukbas C, Ozturk R. Seroepidemiology of
Hepatitis B Virus Infection in İstanbul: A 20-year Survey. Viral Hepat J 2016;22(3):88-91
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
F Saglam. Standardization of gut microbiota analysis: Variability in samples taken at different times from single case and the effect of the freezing the sample. International Journal of Infectious Diseases. 73:170 (2018)
Otag FB, Ozer Ç, Aytaç A, Saglam F. Optimization of process conditions for developing yoğurt-like product with Silybum marianum (milk thistle). International symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, Antalya, Turkey, April 3-5 (2017)
Demirel OU, Saglam F, İğnak S, Yalçın D, Soytürk Y. Single-donor Platelet apheresis: Comparison of Trima Accel and Haemonetics MSC Plus cell separators. XIIth Annual conference of Asian Association of Transfusion Medicine, Antalya, Turkey, Abstract book p.256, April 2-6 (2016)
Saglam F, Demirel OU, Yalçın D, İğnak S, Soytürk Y. Indeterminated ABO blood group antigens in neonates. XIIth Annual conference of Asian Association of Transfusion Medicine, Antalya, Turkey, Abstract book p.293, April 2-6 (2016)
Bolukbas F, Ignak S, Demirel OU, Bolukbas C, Saglam FY, Sertel SC, Furuncuoglu Y. Relationship between Vitamin B12 levels and hepatic fibrosis detected with fibroscan in NAFLD . 25th Annual Conference of APASL, Tokyo, Japan. Hepatol Int (2016) 10 (Suppl 1), p. 414, February 20–24 (2016)
Aslan S, Yoldaş A, Yigin A, Demirci M, Saglam FY. Quantitative analysis of Brucella spp in aborted bovine fetuses by real-time PCR. 17th International congress of Infectious Diseases, Hyderabad, India, Final Programme Book p.94, March 2-5 (2016)
Midilli K, Yilmaz G, Turkoglu S, Iskanova B, Ergin S, Yarimcam F, Tastan Y, Atlas K, Detection of human Bocavirus DNA by polymerase chain reaction in children and adults with acute respiratory tract infection, 3th European Congress of Virology,
Programme and Abstract book, pp 87, 1-5th September, Nürnberg, Germany,(2007)
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Bolukbas FF , Ignak S , Demirel OU, Furuncuoglu Y, Mantar F, Sertel SC , Saglam FY , Bolukbas C. An Investigation of the Relationship between Serum Vitamin B12
Levels and Hepatic Fibrosis Scores Determined by Transient Elastography (FibroScan) in Nonalcoholic Fatty Liver Disease. 2017 Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 22:141-148.
Midilli K, Yılmaz G, Türkoğlu S, Iskanova B, Ergin S, Yarımcam F, Ozdamar M, Gürol Y, Taştan Y, Altaş K. 2006 Mikrobiyol Bul. 2010 Jul; 44(3):405-413
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Yarımcan F, Alagözlü H. Türk toplumunda metagenomik bağırsak mikrobiyotası analizi yapılmış kişilerde tanımlı klinik parametrelerin değerlendirilmesi 5. Ulusal
Probiyotik ve Bağırsak Mikrobiyotası kongresi, 11-14 Ekim 2018-Antalya
Saglam FY, Şirin C, Sever D, Gönüllü N. Evde mayalanan ve piyasada satılan yoğurtların karşılaştırmalı mikrobiyolojik analizi. 4. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi, 19-22 Ekim, Antalya 2017
Şirin C, Saglam FY, Gönüllü N, Günaydın M. Piyasada satilan endüstriyel kefirler ile evde torula mayasiyla yapilan kefirlerin mikrobiyolojik analizi. 3. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotikler Kongresi, 11-12 Mart, Ankara 2016
Coşkun Y, Saglam FY, Kezer E, Torun MM, Akman İ. Bronşiyolitli çocuklarda yoğun bakım ünitesine yatış için risk faktörlerinin belirlenmesi. Klinik Mikrobiyoloji Kongresi. 18-22 Kasım , Antalya 2015
Saglam F, Yalcin D. HIV Taramasında algoritma ve seropozitivite: Göztepe Medical
Park Hastanesi verilerinini paylaşılması. 1. HIV/AIDS Çalıştayı. 16-16 Ekim,
Yeditepe Üniversitesi, Istanbul 2015
Demirel ÖU, Saglam FY. Immature Granulocyte Value in Diarrhea patients. Klinik
Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi, 01-05 Eylül Elazığ 2015
Kangaba AA, Saglam FY, Bahar Tokman H, Mamal Torun M. Bacteroides fragilis grubu bakterilerde antibiyotik direncinin ve enterotoksin yapımının araştırılması, 8.
Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara 2014
Türkoğlu S, Özdamar M, Beşikçi R, Arslan AH, Yıldız Y, Hakko E, Sağlam FY,
Çiçek S. Yüksek Riskli Hstaların Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz (GSBL) ve Karbapenemaz Üreten Bakteri Açısından Taranması, XXXV.Türk Mikrobiyoloji
Kongresi, Kuşadası 2012
Sağlam FY, Duyar E, Tütün Ö. F, Sağlam G M. Toplum Kaynaklı Escherichia coli ve
Klebsiella pneumoniae Kökenlerinde Genişletilmiş Beta Laktamaz Varlığının
Araştırılması, Gülhane Mikrobiyoloji Günleri, İstanbul 2010
Midilli K, Sağlam FY, Ergin S, Aygün G. Enterokoklarda VanA Tipi Glikopeptid Direncine Eşlik Eden Genetik Elemanların Moleküler Analizi, Gülhane
Mikrobiyoloji Günleri, İstanbul 2010
Midilli K, Yarımcam F, Sarıbas S, Kuskucu M, Divanoglu Y, Bagdatli Y, Altas K, Turkoglu S, Yilmaz G. Klinik Örneklerde Mycobacterium tuberculosis DNA’sının
Real-time PCR ile Araştırılması, 6. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu,Kızılcahamam 2006
Midilli K, Saglam FY, Ergin S, Ulusan D, Yilmaz G, Turkoglu S, Altas K.
HIV Pozitif Kadınların Periferik Kanlarında HPV DNA’sının Araştırılması, 3. Ulusal Klamidya Sempozyumu, Afyon 2006
Midilli K, Ergin S, Yarimcam F, Dolar N, Serdaroglu S, Turkoglu S, Yilmaz
G. Farklı Sosyoekonomik Gruplarda Hepatit A Seroprevalansının Karşılaştırılması, 7. Ulusal Hepatit Kongresi, Ankara 2004
Diğer yayınlar
Yarimcan F. Kan nedir ve tedavi amaçlı kan ürünleri nasıl elde edilir? Herkese Bilim Teknoloji Sayı 59-sayfa 11
Yarımcan F. Günümüz hastalıklarına geçmişten bir ilaç: Kefir. Herkese Bilim Teknoloji Sayı 17-sayfa 11