Поиск по сайту

Специалист Esra DEMİR

внутренние болезни

Баджилар Университетская Больница Медиполь Мега
Место рождения:

BURSA

Иностранные языки

Английский

2019 - 2020Qatar Turkish Hospital Internal Medicine Clinic
2014 - 2019Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2014İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları
2009Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1-Demır Bülent,Demir Esra,Açıksarı Gönül,Uygun Turgut,Utku Irem Kırac,Gedikbasi Asuman,Caglar Ilker Murat,Pirhan Osman,Tureli Hande Oktay,Oflar Ersan,Ungan Ismail,Çiftçi Serkan,Karakaya Osman (2014). The Association between the Epicardial Adipose Tissue Thickness and Oxidative Stress Parameters in Isolated Metabolic Syndrome Patients: A Multimarker Approach. International Journal of Endocrinology, 2014, 1-9., Atıf Sayısı: 3, Doi: 10.1155/2014/954045,
2- Demır Bülent,Çaglar Ilker Murat,Türeli Hande Oktay,Ozde Cem,Açıksarı Gönül,Çiftçi Serkan, Ungan Ismail,Demir Esra,Karakaya Osman,Ozyazgan Sibel (2014). Elevated serum gammaglutamyltransferase levels in patients with dilated ascending aorta. Anadolu Kardiyoloji
Dergisi/The Anatolian Journal of Cardiology, 14(2), 106-114., Doi: 10.5152/akd.2014.4646
3- Demır Bülent,Cengiz Hüseyin,Üngan Ismail,Gedikbası Asuman,Karakoç Gökhan,Demir Esra, Demir Nazan (2015). The relationship between epicardial adipose tissue thickness and oxidative stress parameters in patients with isolated polycystic ovary syndrome. Gynecological
Endocrinology, 31(7), 531-535., Doi: 10.3109/09513590.2015.1018160
4- Demır Bülent,Çaglar Ilker Murat,Türeli Hande Oktay,Pirhan Osman,Açıksarı Gönül,Çiftçi Serkan, Özde Cem,Gedikbası Asuman,Zorkun Cafer,Demir Esra,Karakaya Osman (2014). Coronary slow flow phenomenon associated with high serum levels of soluble CD40 ligand and urotensin II: multi-marker approach.. Clinical Laboratory, 60(11), 1909-1920., Doi: 10.7754/Clin.Lab. 2014.140316
5- Kural Alev,Nejmann Sebnem Tekin,Demır Bülent,Isıksaçan Nilgun,Gedikbası Asuman,Demir Esra (2015). The importance of serum bone alkaline phosphatase in Metabolic Syndrome. international Journal of Basic and Clinical Studies, 1(1), 18-25.,
6- Kirac Utku I, Okuturlar Y, Demir E, Harmankaya O, Aciksari G, Uygun T, Kural A, Ozkan H, Mert M, Kumbasar A. Relationship between epicardial adipose tissue thickness and vitamin D in patients with metabolic syndrome. Int J Clin Exp Med. 2015 Apr 15;8(4):5707-14. eCollection 2015.
7-Serin SO, Okuturlar Y, Gedikbasi A, Demir E, Utku I, Kocoglu H, Ucak S, Harmankaya O. Serum Matrix Metalloproteinase-9 Levels And Cardiovascular Risk Rates in Subjects With Metabolic Syndrome. Acta Medica Mediterranea, 2015, 31: 1271-76
8-Hanise Ozkan,Yildiz Okuturlar,Hakan Koçoğlu,Mehmet Hursitoglu,Asuman Gedikbasi,İrem K Utku,Ozgur Okuturlar,Halil Dogan,Sibel O Serin,Ozlem Harmankaya,Esra Demir,Bulent Demir Serum Levels and Urinary Excretion of Tenascin-C and TIMP-1 in Acute Kidney Injury
Clin Lab.2019 Oct 1;65(10).doi: 10.7754/Clin.Lab.2019.190233.
9-Esra Demir,Hanise Ozkan,Kerem Doga Seckin,Berrak Sahtiyancı,Bulent Demir,Omur Tabak,Abdülbaki Kumbasar,Hafize Uzun Plasma Zonulin Levels as a Non-Invasive Biomarker of Intestinal Permeability in Women with Gestational Diabetes Mellitus Biomolecules. 2019 Jan 11;9(1):24. doi: 10.3390/biom9010024.
10-Bulent Demir,Burak Onal,Sibel Ozyazgan,Esra Demir,Vedat Bakuy,Ahmet Gokhan Akkan The Effects of Pitavastatin on Nuclear Factor-Kappa B and ICAM-1 in Human Saphenous Vein Graft Endothelial Culture Cardiovasc Ther. 2019 May 2;2019:2549432. doi: 10.1155/2019/2549432. eCollection 2019
11-Esra Demir,Nazmiye Özlem Harmankaya,İrem Kıraç Utku,Gönül Açıksarı,Turgut Uygun,Hanise Özkan,Bulent Demır The Relationship between Epicardial Adipose Tissue Thickness and Serum Interleukin-17a Level in Patients with Isolated Metabolic Syndrome
Biomolecules. 2019 Mar 11;9(3):97. doi: 10.3390/biom9030097.
12-Pınar Kadiroğulları1,Esra Demir2,Pinar Yalcin Bahat1,Huseyin Kıyak1,Kerem Doga Seckin1Evaluation of relationship between HbA1c levels and ovarian reserve in patients with type 1 diabetes mellitus Gynecol Endocrinol.2020 May;36(5):426-430.
doi: 10.1080/09513590.2019.1708893.Epub 2020 Jan 7.
2017 yılında PIONEER1 ve SCALETM isimli uluslararası çok merkezli Tip 2 diyabet çalışmalarında yardımcı araştırmacı olarak görev yapmıştır
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
1. Hanise Ozkan, Yildiz Okuturlar, Hakan Kocoglu, Irem Kirac Utku, Esra Demir, Ozlem Harmankaya, Mehmet Palaz, Bugra Oztosun, Meral Mert, Aysegul Kudu, Sibel Kocak Yucel & Abdulbaki Kumbasar. Evaluation of thyroid function tests in patients with acute kidney injury. 18th European Congress of Endocrinology, 28-31 May 2016, Munich, Germany.
2. Hakan Kocoglu, Yildiz Okuturlar, Samet Sayilan, Hanise Ozkan, Deniz Yilmaz, Kamala Ganglaliyeva, Esra Demir, Irem Kirac Utku, Mehmet Hursitoglu, Ozlem Harmankaya & Abdulbaki Kumbasar. Risk factors for mortality in elderly diabetic patients with pneumonia. 18th European Congress of Endocrinology, 28-31 May 2016, Munich, Germany.
3. Sibel Ocak Serin Hakan Kocoglu, Yildiz Okuturlar, Hakan Dogan, Asuman Gedikbasi, Irem Kirac Utku, Esra Demir, Ezgi Ersoy Yesil, Guven Koc, Tulay Eyupgiller, Sema Ucak & Ozlem Harmankaya. Comparison of serum thyroid stimulating hormone and anti-thyroid peroxidase antibody levels in euthyroid subjects with and without metabolic syndrome. 18th European Congress of Endocrinology, 28-31 May 2016, Munich, Germany.
4. Serin Sibel, Okuturlar Yildiz, Gedikbaşi Asuman, Demir Esra, Uçak Basat Sema, Harmankaya Özlem (2014). Cardiovascular Risk Rates in Metabolic Syndrome andAtherosclerotic Marker Serum Matrix Metalloproteinase-9 Levels. 32nd World Congress of InternalMedicine.
5. Kiraç Utku İrem, Okuturlar Yildiz, Demir Esra, Harmankaya Özlem, Demir Bülent, Açiksari Gönül, Uygun Turgut, Kural Alev, Özkan Hanişe, Mert Meral, Kumbasarabdulbaki (2014). The relationship between epicardial adipose tissue thickness and vitamin D inpatients with metabolic synrome. 32nd World Congress of Internal Medicine.
6. Irem Kırac Utku, Hanise Ozkan, Esra Demır, Omur Tabak, Abdulbaki Kumbasar Case Report Hypophosphatemıa And Rhabdomyolysis After Ferric Carboxymaltose Treatment. The 33rd World Congress Of Internal Medicine, Bali, Indonesia, 22-25 August 2016.
7. Irem Kırac Utku, Hanise Ozkan, Esra Demır, Omur Tabak, Abdulbaki Kumbasar Rhabdomyolysis, Acute Renal Failure And Myocarditis After Bonzai (Synthetic Cannabinoid). The 33rd World Congress Of Internal Medicine, Bali, Indonesia, 22-25 August 2016.
8. Arda Cuma Yapar, Irem Kırac Utku, Esra Demır, Guleren Yartas Dumanlı, Omur Tabak, Abdulbaki Kumbasar Autoimmun Hepatitis Due To Parecetamol: Case Report. The 33rd World Congress Of Internal Medicine, Bali, Indonesia 22-25 August 2016.
Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1-Demır Bülent,Üngan Ismail,Oflar Ersan,Khankıshıyev Vüsal,Pırhan Osman,Demır Esra, Karakaya Osman (2015). Elevated Serum Interleukin 17A Level in Patients with Premature Acute Coronary Syndrome. Turkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, 27(2), 53-60., Doi: 10.5336 /cardiosci.2015-44447
2-Tip 2 Diyabet Mellitus Hastalarında Hepatik Fibrozis Skorları ile Serum Ferritin Düzeyi Arasındaki İlişki
E Demir, Journal of Anatolian Medical Research 3 (2), 69-81
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Yıldız Okuturlar, Betül Erişmiş, Hakan Koçoğlu, Özge Velipaşalar, Şeyma Güneş, Meral Mert, İrem Kıraç Utku, Esra Demir, Bahar Özdemir,Mehmet Hurşitoğlu, Özlem Harmankaya. D Vitamini İle Vücut Kitle İndeksi Ve İnsülin Direnci Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Sueno Deluxe Hotel&Kongre Merkezi Belek/Antalya. 12-16 Ekim 2016.
2. Yıldız Okuturlar, Hakan Koçoğlu, Göktürk Öğredici, Deniz Yılmaz, Kemale Gencali, Hanişe Özkan, Esra Demir, Meral Mert, Bahar Özdemir, Betül Erişmiş, Mehmet Hurşitoğlu, Özlem Harmankaya. Diyabeti Olan Ve Olmayan Geriatrik Hastalarda C-Reaktif Protein’in Diğer Biyokimyasal Parametrelerle Olan İlişkisi. Sueno Deluxe Hotel&Kongre Merkezi Belek/Antalya. 12-16 Ekim 2016.
3. Karakaya Karaca Pinar,Mert Meral,Keskin Fatma Ela,Ertürk Kayhan,Sevindir İsa, Okuturlar Yildiz,Demir Esra,Üre Ümit Barbaros,Aral Yalçin,Harmankaya Kaptanoğullari Özlem (2012). A1c değerleri 7'nin altında ve üstünde olan diyabetik hastalarınHOMA ve ANP değerlerinin karşılaştırılması. 48.Ulusal Diyabet Kongresi
4. Ertürk Kayhan,Uran Mehmet Ali,Okuturlar Yildiz,Bes Cemal,Demir Esra,Keskin Ela, Harmankaya Kaptanoğullari Özlem (2012). Ağır depresyon ve psikoza bağlı anoreksiya olgusu. 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
5. Uran Mehmet Ali,Okuturlar Yildiz,Soyluk Özlem,Karakaya Pinar,Mert Meral,Demir Esra,Kaptanoğullari Özlem (2013). Karında asit ve kilo kaybı ile gelen bir olgu. 9. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi.
6. Demir Esra,Okuturlar Yildiz,Bes Cemal,Ertürk Kayhan,Özkan Hanişe,Demir Bülent, Kaptanoğullari Özlem (2013). Romatoidartrite bağlı vasküliti taklit eden bir infektifendokardit olgusu. 9. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi
7. Okuturlar Yildiz,Yilmaz Deniz,Gedik Habip,Gencali Kemale,Demir Esra,Özkan Hanişe, Üre Ümit Barbaros,Kaptanoğullari Özlem (2013). Geriatrik hasta popülasyonunda yatırılarak takip edilen toplum kökenli pnömoni olgularının klinik sonuçları. 3. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması.,
8. Serin Sibel,Okuturlar Yildiz,Gedikbaşi Asuman,Utku İrem Kiraç,Demir Esra,Basatsema Uçak,Harmankaya Özlem,Harmankaya Özlem (2014). In circulation increasedantithyroid peroxidase antibody levels in patients with metabolic syndrome. XI. MetabolikSendromSempozyumu,
9. Okuturlar Yildiz,Sayilan Samet,Yilmaz Deniz ,Demir Esra,Ganglaliyeva Kamala,Özkan Hanişe,Kiraç Utku İrem,Harmankaya Özlem ,Üre Ümit Barbaros ,Soylu Aliye,Kumbasar Abdulbaki (2015). İçHastalıkları Kliniği’neYatırılarak Tedavi Edilen Geriatrik Hastaların Analizi. 8. AkademikGeriatriKongresi.
10. Arda Cuma Yapar, İrem Kıraç Utku, Esra Demir, Ömür Tabak, Abdulbaki Kumbasar, Azatioprin İlişkili Akut Pankreatit, 18. Ulusal iç hastalıkları kongresi, Sueno Deluxe Hotel Belek / Antalya, 12-16 Ekim 2016.
11. İrem Kıraç Utku, Hanişe Özkan, Esra Demir, Ömür Tabak, Abdulbaki Kumbasar, İntravenöz Ferrik Karboksimaltoz Sonrasında Gelişen Hipofosfatemi Ve Rabdomiyoliz Olgusu 18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Sueno Deluxe Hotel Belek / Antalya, 12-16 Ekim 2016.
12. İrem Kıraç Utku, Hanişe Özkan, Esra Demir, Ömür Tabak, Abdulbaki Kumbasar,Sentetik Kanabinoid Kullanımına Bağlı Rabdomiyoliz, Akut Böbrek Yetmezliği Ve Miyokarditi Olan Bir Olgu, 18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Sueno Deluxe Hotel Belek / Antalya, 12-16 Ekim 2016.
13. Aslıhan Çalışkan, Esra Demir, Güntuğ Güngör, Hanişe Özkan, Mehmet Mor, İrem Kıraç Utku, Ömür Tabak, Abdulbaki Kumbasar, İlaca Bağlı Methemoglobinemi İle Gelen Hasta, 18. Ulusal iç hastalıkları kongresi, Sueno Deluxe Hotel Belek / Antalya, 12-16 Ekim 2016.
14. Arda Cuma Yapar, İrem Kıraç Utku, Kader Irak, Esra Demir, Hanişe Özkan, Ömür Tabak, Abdulbaki Kumbasar, Parasetamol Kullanımı Sonrası Otoimmün Hepatit Vakası, 18. Ulusal iç hastalıkları kongresi, Sueno Deluxe Hotel Belek / Antalya, 12-16 Ekim 2016.
15. İrem Kırac Utku, Güleren Yartaş Dumanlı, Esra Demir, Hanişe Özkan, Omur Tabak, Abdulbaki Kumbasar Relationship Between Ggt And Type 2 Diabetes 13. Metabolik Sendrom Sempozyumu, Hilton, Bodrum, 2-4 Eylül 2016.
16. Hanişe Özkan, İrem Kıraç Utku, Melike Özgüven, Kader Irak, Esra Demir, Ömür Tabak, Abdulbaki Kumbasar, İkinci Kez Yapılan Gastroskopi İle Tespit Edilen Taşlı Yüzük Hücreli Mide Karsinomu, 6. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması, Marriott Asia Hotel / İstanbul, 18 – 20 Kasım 2016.