Поиск по сайту

Проф. Esin KORKUT

Гастроэнтерология

Баджилар Университетская Больница Медиполь Мега
Место рождения:

AMSTERDAM

Иностранные языки

Английский

Отправь Электронную почту
2012 - 2013Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi
2008 - 2012Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
2008Abant İzzet Baysal Üni. Düzce Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Gastroenteroloji
2008Abant İzzet Baysal Üni. Düzce Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
1998Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Uluslararası 12 makale,
Ulusal 25 makale, 55 bildiri,
1 kitap bölümü çevirisi,
86 atıf