Поиск по сайту

Преп. Док. Cafer TANRIVERDI

офтальмология

Баджилар Университетская Больница Медиполь Мега
Иностранные языки

Английский

2013 - 2020İstanbul Medipol Üniversitesi Fındıkzade Hastanesi
2013Medipol Üniversitesi Fındıkzade Hastanesi
2012 - 2013Düzce Özel Hayri Sivrikaya Hastanesi
2012 - 2013Düzce Özel Hayri Sivrikaya Hastanesi
2010 - 2012Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
2010 - 2010Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi
2010 - 2010Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi
2010 - 2012Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
2009 - 2010Ankara Dr.Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi
2009 - 2010Ankara Dr.Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi
2005 - 2009Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği
2009SB. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları
2009Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları
2004Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi
2004Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Tanriverdi C, Balci O, Demirci G, Odabasi M, Ozsutcu M, Nurozler Tabakcı B. Comparison of Biomicroscopy and Light Microscopy Findings in Demodex Diagnosis in Patients With Chronic Blepharitis. Eye Contact Lens. 2019 Sep 17. doi: 10.1097/ICL.0000000000000660. PMID: 31658176
A2. Tanrıverdi C,BNurozler Tabakcı B. Evaluatıon Of Tear Fılm Layer And Meıbomıan Gland Morphology In Gerıatrıc Patıents Wıth Chronıc Blepharıtıs. Turkish Journal of Geriatrics. 2019; 22(3): 324-330. DOI: 10.31086/tjgeri.2019.108
A3. Tanrıverdi C, Demirci G, Balcı Ö, Odabaşı M, Özsütçü M. Investigation of Demodex Parasite Existence in Treatment-Resistant Chronic Blepharitis Cases. Turkiye Parazitol Derg. 2018 Jun;42(2):130-133. doi: 10.5152/tpd.2018.5462. PMID: 30070644
A4. Balci O,Tanriverdi C, Gulkilik G, Aras C, Tastekin A. Longitudinal assessment of intraocular pressure in premature infants. Eur J Ophthalmol. 2018 Jan;28(1):108-111. doi: 10.5301/ejo.5000992. PMID: 28604985
A5. Ozsutcu M, Balci O,Tanriverdi C, Demirci G. Efficacy of adjunctive mitomycin C in transcanalicular diode laser dacryocystorhinostomy. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017 Feb;274(2):873-877. doi: 10.1007/s00405-016-4308-7. PMID: 27664138
A6. Acar U, Acar DE,Tanriverdi C, Acar M, Ozdemir O, Erikci A, Ornek F. Prostaglandin E2Levels of Aqueous and Vitreous Humor in Ketorolac 0.4% and Nepafenac 0.1% Administered Healthy Rabbits. Ocul Immunol Inflamm. 2017 Jun;25(3):323-327. doi: 10.3109/09273948.2015.1116587. PMID: 26765265
A7. Demirci G, Erdur SK,Tanriverdi C, Gulkilik G, Ozsutçu M. Comparison of rebound tonometry and non-contact airpuff tonometry to Goldmann applanation tonometry. Ther Adv Ophthalmol. 2019 Mar 14;11:2515841419835731. doi: 10.1177/2515841419835731. PMID: 30899901
A8. Tanrıverdi C, Karaman Erdur S, Kocabora MS, Yıldız S, Hanoğlu L. Az Gören Hastalarda Charles Bonnet Sendromu Sıklığı. Bakırköy Tıp Dergisi 2019;15:217-21. doi:10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180627100210
A9. Tanrıverdi C, Acar U, Karabulut HH, Burcu A, Onat MM, Örnek F. Indications and Outcomes of Scleral-Fixation Intraocular Lens Implantation in Children. Glo-Kat 2014;9:205-209.
A10. Demirci G,Tanrıverdio C,Erdur SK,Ozsutcu M,Gulkilik G,Eliacik M. Case of extremely high refractive error misdiagnosed as normal by PlusoptiX S09 photoscreener. Clin Exp Optom.2015 Jul;98(4):385-6. doi: 10.1111/cxo.12252.
B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
B1. Yılmaz Çınar FG, Tanrıverdio C, Somer D, Burcu A, Örnek F. Duane Retraksiyon Sendromunda Cerrahi Tedavi. Turk J Ophthalmol. 2008; 38: 515-520.
B2. Tanrıverdio C, Acar U, Karabulut HH, Burcu A, Onat MM, Örnek F. Çocuklarda Skleral Fiksasyonlu Göz İçi Mercek İmplantasyonu Endikasyon ve Sonuçları. Glokom-Katarakt. 2014; 9(3): 205-209.
B3. Tanrıverdio C, Köşker M, Acar U, Burcu A, Onat MM, Örnek F. İlerleyici Periferik Kornea İncelmesinde Tektonik Kornea Yama Greftinin Etkinliği. Turk J Ophthalmol.2014;44:440-444.
B4. Demirci G, Tanrıverdio C, Özsütçü M, Karaman S, Müftüoğlu O. Sikloplejili ve Sikloplejisiz 2win Fototarayıcı Ölçümlerinin Sikloplejili Otorefraktometre Ölçümleri İle Kıyaslanması. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2014; 23(4): 212-7.
B5. Demirci G, Tanrıverdio C, Karaman Erdur S, Özsütçü M, Eliaçık M, Aras C, Karabela Y. Comparison of Schiotz, Non-Contact and Goldmann Applanation Tonometer Measurements in Central Corneal Thickness Below and Above 550 μm. Glo-Kat 2017;12:42-46.
B6. Demirci G, Tanrıverdi C, Karaman Erdur S, Gülkılık G, Özsütçü M, Balcı Ö. Kronik Demodex Enfastasyonuna Bağlı Madarozis Hastasının Topikal Bimatoprost 0.03% ile Tedavisi. Medical Journal of Western Black Sea 1 (2017) 20-24
B7. Tanrıverdi C, Demirci G, Yalçın Özbek M, Şentürk F. Fundus Autofluorescence Changes in Ocular Albinism Case. Ret-Vit 2016;24:245-247
B8. Tanrıverdi C, Ekşioğlu Ü, Burcu A, Acar MA, Örnek F. Treatment And Clınıcal Results In Cases Wıth Postoperatıve Endophthalmıtıs. Ankara Eğt. Arş. Hast. Derg. 2018 ; 52/1 : 43-48.
B9. Tanrıverdio C, Akbaş Kocaoğlu F, Tök Ö, Karabulut HH, Onat MM, Yılmaz Çınar FG, Örnek F. Radial keratotomi sonrası travmatik kornea-skleral perforasyon olgusu. Göztepe Tıp Dergisi 2014; 29(2):111-114.
C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
C1. Cafer Tanrıverdi, Burcu Nurözler Tabakcı, Aylin Kılıç, Michael Mrochen. Objective Measurement of Photopic Illuminance Rate in Daily Life of Progressive Myopic Children. ARVO Annual Meeting, 28 Nisan- 2 Mayıs, Vancouver, British Columbia, Canada
C2. Burcu Nurözler Tabakcı, Cafer Tanrıverdi, Aylin Kılıç, Michael Mrochen. Objective Evaluation of Daily Near Distance Activities in Progressive Myopic Children. ARVO Annual Meeting, 28 Nisan- 2 Mayıs, Vancouver, British Columbia, Canada
C3. Cafer Tanrıverdi, Burcu Nurözler Tabakcı, Cahit Burke, Aylin Kılıç, Michael Mrochen. Objective Evaluation of Daily Near Distance Activities in Progressive Myopic Children. ASCRS ASOA Annual Meeting, 3-7 Mayıs 2019, San Diego, California, USA.
C4. Burcu Nurözler Tabakcı, Cafer Tanrıverdi, Aylin Kılıç, Michael Mrochen . Objective Evaluation of Patients Needs for Presbiyopia Correction Surgery Planning. ASCRS ASOA Annual Meeting, 3-7 Mayıs 2019, San Diego, California, USA.
C5. Demirci G, Gülkılık G, Karaman Erdur S, Tanrıverdi C, Kocabora MS, Özsütçü M. 13. Comparison of Central Corneal Thickness with Ultrasound Pachymetry, Noncontact Specular Microscopy, Hand Held Pachymetry and Spectral Domain Optical Coherence Tomography. EGS Congress, 19-22 Mayıs 2018, Florence, Italy.
D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
D1. Tanrıverdio C, Yılmaz Çınar FG, Somer D, Nurözler Burcu A, Örnek F. Duane Sendromunda Tedavi Yaklaşımı. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 129, 2006 (serbest bildiri)
D2. Yılmaz Çınar FG, Arslan Katırcıoğlu Y, Somer D, Tök Ö, Tanrıverdio C, Burcu A, Duman S. Şaşılık Cerrahisi Sonrası Hashimoto Tiroiditi. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 318, 2007 (Poster)
D3. Tanrıverdio C, Akbaş Kocaoğlu F, Tök Ö, Onat MM, Yılmaz Çınar FG, Duman S. Radial Keratotomili Bir Olguda Travmatik Kornea-Skleral Perforasyon. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 341, 2007.
D4. Tanrıverdio C, Ekşioğlu Ü, Burcu A, Acar MA, Örnek F. Dış Merkezden Refere Edilen ve Hastanemiz Kaynaklı Endoftalmilerde Mikrobiyolojik ve Prognostik Değerlendirme. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 131, 2008 (Serbest bildiri)
D5. Tanrıverdio C, Ekşioğlu Ü, Şatana B, Acar U, Burcu A, Örnek F. Ahmed Glokom Valf İmplantı Olan Psödofakik Bir Glokom Olgusunda Travmatik Korneal Perforasyon. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 436, 2008 (Poster)
D6. Acar U, Yalçın Tök Ö, Ergintürk Acar D, Tanrıverdio C, Örnek F, Duman S. SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniklerinde 2003 ve 2008 Yıllarında Yapılan Ameliyat Sayıları. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 216, 2009 (Poster)
D7. Tanrıverdio C, Acar U, Burcu A, Onat MM, Örnek F. 15 Yaş Altı Çocuklarda Skleral Fiksasyon Göz İçi Mercek İmplantasyonu Endikasyon ve Sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 274, 2009 (Poster)
D8. Tanrıverdio C, Burcu A, Onat MM, Örnek F. Periferik Kornea İncelme ve Perforasyonlarında Kornea Yama Grefti. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 301, 2009 (Poster)
D9. Tanrıverdio C, Burcu A, Örnek F. Doğumsal Persistan Pupiller Membran Olgusu. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi Özet Kitabı, Girne, 299, 2011 (Poster)
D10. Tanrıverdio C, Demirci G, Karaman S, Odabaşı M, Özsütçü M, Gülkılık İG. Pterjium Tedavisinde Konjonktival Otogreft İle Kombine Amniyon Membran Transplantasyonu Sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi Özet Kitabı, Antalya 2014 (Serbest bilidiri)
D11. Tanrıverdio C, Demirci G, Odabaşı M, Karaman S, Özsütçü M, Gülkılık İG. Psödoeksfoliyasyon sendromunda kuru göz skorları. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi Özet Kitabı, 5-9 Kasım 2014 Antalya (Serbest bilidiri)
D12. Demirci G, Tanrıverdio C, Karaman Erdur S, Gülkılık G, Özsütçü M, Eliaçık M. Epifora Şikayeti Olan Hastalarda 99Tc-04 (Perteknetat) Dakriyosintigrafisinin Güvenilirliği. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi Özet Kitabı, 5-9 Kasım 2014 Antalya (Serbest bilidiri)
D13. Nurözler Tabakcı B, Tanrıverdi C. Normal popülasyonda meibomian bez morfolojisi ve göz yaşı film tabakasının yaşa göre analizi. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi Özet Kitabı, 6-10 Kasım 2019 Antalya.
E. Katıldığı Kurs ve Sempozyumlar:
E1. 26. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Oftalmoloji Kursu, 7-9 Nisan 2006 Ankara
E2. 6. Oftalmik Canlı Cerrahi Kursu, 9-11 Haziran 2006, Ankara
E3. Türk Oftalmoloji Derneği 19. Yaz Sempozyumu, 16-18 Haziran 2006, Adana
E4. Kudret Göz Katarakt ve Refraktif Cerrahi 2. Bilimsel Toplantısı, 25-26 Kasım 2006, Ankara
E5. Türk Oftalmoloji Derneği KRCB 1. Canlı Cerrahi Sempozyumu, 10-11 Şubat 2007, İstanbul
E6. 27. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Oftalmoloji Kursu, 6-8 Nisan 2007, Ankara
E7. Türk Oftalmoloji Derneği Oftalmolojide Eğitim Buluşması-4, 10 Mayıs 2007, İstanbul
E8. Türk Oftalmoloji Derneği 30. Bahar Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2007, İstanbul
E9. 7. Oftalmik Cerrahi Kursu, 25-27 Mayıs 2007, Ankara
E10. 28. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Oftalmoloji Kursu, 11-13 Nisan 2008 Ankara
E11. Türk Oftalmoloji Derneği 31. Bahar Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2008, İstanbul
E12. 8. Oftalmik Cerrahi Kursu, 23-25 Mayıs 2008, Ankara
E13. Oftalmolojide Eğitim Buluşması-5, 5 Haziran 2008, Kapadokya
E14. 29. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Oftalmoloji Kursu, 10-12 Nisan 2009, Ankara
E15. 9. Oftalmik Cerrahi Kursu, 5-7 Haziran 2009, Ankara
E16. 30. Ulusal Oftalmoloji Kursu, 2-4 Nisan 2010, Ankara
E17. 31. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Oftalmoloji Kursu, 01-03 Nisan 2011, Ankara
E18. Türk Oftalmoloji Derneği 34. Bahar Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2011, İstanbul
E19. 32. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Oftalmoloji Kursu, 6-8 Nisan 2012, Ankara
F. Katıldığı Kongreler
F1- 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim – 1 Kasım 2006, Antalya
F2- 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2007, Antalya
F3- 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya
F4- 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 11-15 Kasım 2009, Antalya
F5- 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya
F6- 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Girne
F7- 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya
F8- 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-8 KASIM 2015, İstanbul
F9- 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Kasım 2016, Antalya
F10- 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 24-29 Ekim 2016, Antalya
F10- 19. ESCRS Winter Meeting,20-22 Şubat 2015, İstanbul, Türkiye
F11- ARVO Annual Meeting, 28 Nisan- 2 Mayıs, Vancouver, British Columbia, Canada
F12- ASCRS ASOA Annual Meeting, 3-7 Mayıs 2019, San Diego, California, USA.