Поиск по сайту

Преп. Док. Ahmet AYDIN

Пластическая и реконструктивная хирургия

Баджилар Университетская Больница Медиполь Мега
Иностранные языки

Английский

2018 - 2019Hakkari Devlet Hastanesi
2018 - 2019Hakkari Devlet Hastanesi
2018 - 2019Hakkari Devlet Hastanesi
2017 - 2019Hakkari Devlet Hastanesi
2017 - 2017
2015 - 2015Chang Gung Memorial Hospital
2015 - 2015
2017Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
2011İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri
Kitaplarında Basılan Bildiriler
AydınA, EskitaşçıoğluT. (Nisan 2016) Microvascular Reconstruction of Retromolar Trigone Defect By The Dorsalis Pedis Flap.(SözlüBildiri)13th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery, Antalya, Türkiye.
•Aydın A, EskitaşçıoğluT, Yücel S. (Nisan 2016) Giant Ameloblastoma of the Mandible: A Case Report. (Poster Bildirisi)13th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery, Antalya, Türkiye.
•Aydın A, Eskitaşçıoğlu T, Yücel S. (Nisan2016) Free Flap Failure Related to Dextran Induced Anaphylactic Reactions (DIAR). (Poster Bildirisi) 13th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery, Antalya, Türkiye.
•YücelS, EskitaşçıoğluT, Aydın A. (Nisan 2016) Reconstruction of Large Head and Neck Defects with PectoralisMajor Musculocutaneous Flap. (Poster Bildirisi) 13th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery, Antalya, Türkiye.
•OzpinarE, YanikE, DurmusG, Aydin A, ErdamarS.(Kasım 2011) The importance of mucinous phenotype in colorectal carcinomas. (Poster Bildirisi) International Conference for Healthcare and Medical Student, Dublin, İrlanda.
•Aydin A, Baser AA, YanikE, OzpinarE, DurmusG, ErdamarS.(Mayıs 2011) The frequency of K-rasmutation in Turkish colorectal cancers. (Sözlü Bildiri) 7th Warsaw International Medical Congress, Varşova, Polonya.
•YanikE, OzpinarE, Aydin A, Baser AA, DurmusG, ErdamarS.(Mayıs 2011) Clinicopathological characteristics of Turkish colorectal carcinomas: CerrahpasaMedical Faculty experience.(Sözlü Bildiri) 7th Warsaw International Medical Congress, Varşova, Polonya.
•Aydin A, Baser AA, Karakas N, AtacE, KutahyaliogluM, ErdamarS.(Mayıs 2010) The importance of lymph node assessment in colorectal carcinomas: The CerrahpasaMedical Faculty experience in Turkish colorectal cancer cases. (Sözlü Bildiri) 6th Warsaw International Medical Congress, Varşova, Polonya.
•AtacE, KutahyaliogluM, KarakasN, YamacP, BaserAA, Aydin A, OzucerB, DiricanA, Demir G, DogusoyG, GokselS, ErdamarS. (Ekim2009) Can Mucinous differentiation predict biological behavior of colorectal carcinomas?(Sözlü Bildiri) 20th European Students' Conference, Berlin, Almanya.
•ErdamarS, KarakasN, YamacP, BaserAA, KutahyaliogluM, AtacE, Aydin A, MandelMolinasN, DiricanA, DogusoyG, GokselS. (Eylül2009) The impact of the pathologist on lymph node retrieval andsurvival for colorectal cancer. (Poster Bildirisi) 22nd European Congress of Pathology, Floransa, İtalya.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri
Kitaplarında Basılan Bildiriler
•Aydın A, EskitaşcıoğluT, Akgün H, Çetin A. (Ekim 2017) Streptozotosinİle Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Nar Çekirdeği Yağının Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri. (Sözlü Bildiri) Türk Plastik RekonstrüktifveEstetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya.
•Günay GK, Aydın A. (Ekim 2017) Şeffaf Hücreli Sarkom. (Poster Bildirisi) Türk Plastik Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya.
•Menekşe E, Çoruh A, Aydın A, ÖzocakH, Berk OS, ÖzenalpE. (Ekim 2017) Merkel Hücreli Karsinom-KeystoneFlep. (Poster Bildirisi) Türk Plastik Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı, Antalya.
•Kılıç F, Günay GK, Aydın A. (Ekim 2016) Uzun Süreli HidroksiüreKullanımına Bağlı Gelişen SkuamözHücreli KarsinomOlgusu. (Poster Bildirisi) Türk Plastik Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya.
•Kılıç F, Günay GK, Aydın A. (Ekim 2016) PrimeriBelli Olmayan MelanomOlgusu. (Poster Bildirisi) Türk Plastik Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya.
•Yontar Y, Tatar S, Aydın A. (Ekim 2016) Meme Çiziminde Simetrinin Sağlanması Amacıyla Lazer DistomatKullanımı. (Poster Bildirisi) Türk Plastik Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya.
•Kılıç F, Aydın A. (Ekim 2016) LabiaplastiOlgu Serisi Sunumu. (Poster Bildirisi) Türk Plastik Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya.
•Yontar Y, Aydın A, Yontar E. (Ekim 2016) Şanlıurfa İlinde Yanık Tedavisi Amacıyla Uygulanan Geleneksel Tedavi Yöntemleri (Poster Bildirisi) Türk Plastik Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Antalya.
•Çoruh A, ÜnverdiÖF, Aydın A. (Ekim 2014) Ters Akımlı TemporalKas Flebi: Yeniden Bakış. (Poster Bildirisi) Türk Plastik Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, İstanbul.
•ÜnverdiÖF, Çoruh A, Aydın A. (Ekim 2014) Omuz Bölgesi Onarımında Alternatif Bir Metod: PektoralisMajorKas Deri Flebi. (Poster Bildirisi) Türk Plastik Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, İstanbul.
•EskitasciogluT, Aydin A, Yontar Y. (Ekim 2013) TravmatikSuperiorOrbitalFissürSendromu: Nadir bir olgu sunumu. (Poster Bildirisi) Türk Plastik Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul.
•Özyazgan İ, Yontar Y, Aydın A. (Ekim 2013) TRAM fleptevenözkonjesyontedavisi için hirudoterapiuygulaması: Klinik deneyim. (Poster Bildirisi) Türk Plastik Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul.
•Özyazgan İ, Aydın A, Kılıç F. (Ekim 2013) Stenotrophomonasmaltophiliaile enfektekronik bacak ülseri. (Poster Bildirisi) Türk Plastik Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri
Kitaplarında Basılan Bildiriler
•Çoruh A, Kılıç F, Aydın A, Yılmaz L. (Nisan 2013) Sıcak su yanığı zemininde gelişen pyojenikgranulom: Olgu sunumu. (Poster Bildirisi) 2. Ulusal çocuk yanıkları kongresi, Antalya.
Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
•Ozyazgan I, Yontar Y, Aygen EM, Aydın A. Use of infraglutealfoldsas a full-thicknessskin graftdonorsite forconstructionof theneovaginain casesof Mullerianagenesis. J ObstetGynaecolRes. 2018 Oct;44(10):1985-1994. doi: 10.1111/jog.13752. Epub2018 Aug16.
•Yontar Y, Tatar S, Aydin A, CoruhA. DelayedPrimaryClosureof TraumaticTensionWoundsUsing Plastic StrapsandKirschnerWires. PlastSurg2018; DOI:10.1177/2292550317750147.
•EskitasciogluT, Yontar Y, Aydin A, Tuncer B. Traumaticsuperiororbitalfissuresyndrome: a rarecasereport. EurResJ 2017;3(1):73-79.