Tous Les Résultats

Spéc. Nurdan KAMİLÇELEBİ

Anesthésie et Réanimation

Bağcılar L'hôpital Universitaire Medipol Mega
2018Tekirdağ Şarköy Devlet Hastanesi
2018Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2018Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman E.A. Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon
2010Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi
2010Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Klinik Çalışmalar
Nurdan Kamilcelebi et al, Doğumhanede Son Bir Yılda Uygulanmış Olan Ağrısız Doğum Uygulamalarının Retrospektif Olarak İncelenmesi. Ege Journal of Medicine 2019;58(2):131-135
Sözel Bildiri:
Baldıran Otu (Conium maculatum-Hemlock) Zehirlenmesi: Sokrates’in Ölümü, Ulusal Acil Tıpta Toksikoloji Sempozyumu, 2018
Aşırı Doz Metformin Alımı Sonrası Yüksek Anyon Açıklı Ağır Laktik Asidoz: Nadir Görülen Bir İntoksikasyon Olgusu, Ulusal Acil Tıpta Toksikoloji Sempozyumu, 2018
Eksik Anamnez, Yanlış Tanı; Organofosfat İntoksikasyonu, Ulusal Acil Tıpta Toksikoloji Sempozyumu, 2018
Gastrointestinal Endoskopi Uygulanan Hastalarda Sedasyona Bağlı Komplikasyon Sıklığı, TARK 2019
Ampisilin-sulbaktama bağlı gelişen anaflaktik şok ve ölüm, 5. İlaç ve Tedavi Kongrasi & 1. Uluslararası İlaç ve Tedavi Kongresi, 2019
Çocuklarda, gastrointestinal sistem endoskopisi esnasında uygulanılan sedasyonla ilgili deneyimlerimiz; Retrospektif çalışma, TARK 2018