Tous Les Résultats

Prag. Ömür Gökmen SEVİNDİK

Hématologie

Bağcılar L'hôpital Universitaire Medipol Mega
Lieu de naissance

ERZURUM

Langues étrangères

Anglais

2017 - 2017Fırat Üniversitesi
2015 - 2017Fırat Üniversitesi
2014 - 2015Mayo Clinic
2015Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Hematoloji
2010Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
2005Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
18 Adet Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
26 Adet Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri ve Kitaplar
7 Adet Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
51 Adet Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler