Tous Les Résultats

Prag. Lebriz Hale Aktün TAMER

Gynécologie et obstétrique

Bağcılar L'hôpital Universitaire Medipol Mega
Lieu de naissance

ANKARA

Langues étrangères

Anglais

Envoyer un e-mail
2008 - 2012TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi
1993 - 2008Dr.Zekai Tahir Kadın Hast.
1989 - 1993Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Has.
1987 - 19899 Nolu Ana Çocuk Sağlığı
1985 - 1987Sarıkamış /Kars Merkez Sağlık Ocağı – Verem Savaş Dispanseri
1993Ankara Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Aaraştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum
1985İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Yayınlar: 1-Associated Maternal and Fetal Complication in Polyhydramnios .Türkiye Tıp Dergisi 1(2),sayfa 17-21,1995 2-Genital Mycoplasma’ların Preterm Eylemdeki Rolü.Mikrobiyoloji Bülteni 29:136-141,1995 3-Gebelik Haftasına Göre Amniotik Sıvı Lameller Cisim Sayıları.Kadın-Doğum Dergisi 11,3.sayfa 124-126,1995 4-Obstetrik Kolestaz ve Dekzametazon Tedavisi,Vaka Takdimi Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler 6(1):91-12,1995 5-Akut Uterus İnversiyonu:İki vaka Takdimi.Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler 6(1);29-31,1995. 6-Preeklamside Yeni Tedavi Yaklaşımları.Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 4(3):106-114,1995. 7-Sezeryan Sonrası Gelişen Bir Nekrotizan Fasiitis Olgusu.Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 4(2):76-79,1995 8-Akciğer Matüritesi Tayininde Amniyotik Sıvı Lameller Cisim Sayımının Değeri.Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 10:230-234,1996. 9-Reverse end-diastolik uterine artery velocity in a pregnant woman complicated by mild preeclampsia and severe growth retardation;European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biologys 66;79-82,1996. 10-Doppler Flow velocity waveforms in umblical and middle cerebral arteries before and after cordocentesis.Perinatoloji Dergisi cilt 4,sayı 1 Mart 1996 11-Outcomes of twin pregnancies in second half gestation Gynecol Obstetric Reprod Med 1997;3:408-412 12-Early prenatal diagnosis of very rare fetal malformation-Klippel_Treanunay Fetal weber syndrome.Case report.Singapore Journal of Obstetrics and Gynaecology Number 1,March 1999 13-Depo-provera use of a long acting progestin injectable contraceptive in Turkish women.Contraception 72;24-27 .2005 14-Surgical termination of pregnancy:evaluation of 14,903 cases.Taiwan J Obstet.Gynecol.2006 Sep;45(3):221-4 15-Enjekte Edilen Kontraseptifler.Türkiye Klinikleri JSurg Med Sci 2(22):17-23. 2006 16-The Contraceptive Efficency and Acceptibility of Levonogestrel-Releasing IUS Versus Copper T380 IUD.J Gynecol-Obstet Neonatal 2007.4.471-473 17-Hacette Üniversitesi Halk Sağlığı Yüksek Lisans Tezi H.pylorinin Hiperemezis Gravidarum etyolojisindeki rolü 2008