Tous Les Résultats

Prag. Ebru ERBAYAT

Neurologie

Bağcılar L'hôpital Universitaire Medipol Mega
Lieu de naissance

ANKARA

Langues étrangères

Anglais

Envoyer un e-mail
2012 - 2012Yale Üniversity , Department Of Neurology , Epilepsy Center
2008 - 2012Cleveland Clinic , Department Of Neurology , Resident Physician
2007 - 2008Cleveland Clinic, Deparment Of Neurology Epilepsy Center
2006 - 2007Cleveland Clinic, Department Of Neurology, Epilepsy Center
2003 - 2006washington Üniversity in St. Louis, School Of Medicine
2000 - 2003Washington Üniversity İn St. Louis Department of Neurology,
1993 - 1997Ankara Numune Eğitim ve araştırma Hastanesi
1997Ankara Numune Eğitim ve araştırma Hastanasi, NÖROLOJİ
1991Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1)Altay EE, Fisher E, Jones SE, Hara-Cleaver C, Lee JC, Rudick RA. Reliability of Classifying Multiple Sclerosis Disease Activity Using Magnetic Resonance Imaging in a Multiple Sclerosis Clinic. JAMA Neurol. 2013 Mar 1;70(3):338-44. 2) Fong JS, Hantus S, Erbayat-Altay E, Tuxhorn I. De novo sustained refractory status epilepticus and encephalopathy: a retrospective case series. J Child Neurol. 2010 Dec;25(12):1535-8. 3) Erbayat-Altay E, Yamada KA, Wong M, Thio LL. Increased severity of pentylenetetrazol induced seizures in leptin deficient ob/ob mice. Neurosci Lett. 2008 Mar 12;433(2):82-6.Epub 2007 Dec 28. 4) Erbayat-Altay E, Zeng LH, Xu L, Gutmann DH, Wong M. The natural history and treatment of epilepsy in a murine model of Tuberous Sclerosis. Epilepsia. 2007 May 1; Epub ahead of print). 5) Ouyang Y, Yang XF, Hu XY, Erbayat-Altay E, Zeng LH, Lee JM, Wong M. Hippocampal seizures cause depolymerization of filamentous actin in neurons independent of acute morphological changes. Brain Res. 2007 Apr 27;1143:238-46. 6) Thio LL, Erbayat-Altay E, Rensing N, Yamada KA. Leptin Contributes to slower weight gain in juvenile rodents on a ketogenic diet. Pediatric Research 2006 Oct;60(4):413-7. 7) Erbayat-Altay E, Serdaroglu A, Gucuyener K, Bilir E, Karabacak NI, Thio LL. Rotational vestibular epilepsy from the temporo-parieto-occipital junction. Neurology, Nov 22;65(10):1675-6, 2005. 8) Erbayat-Altay E, Fessler AJ, Gallagher MJ, Attarian HP, Dehdasti F, Vahle VJ, Ojeman J, Dowling JL, Gilliam FG. Correlation of severity of FDG-PET hypometabolism and interictal regional delta slowing in temporal lobe epilepsy. Epilepsia, 46(4): 573-576, 2005. 9) Gallagher MJ, Eisenman LN, Brown KM, Erbayat-Altay E, Hecimovic H, Fessler AJ, Attarian HP, Gilliam FG. Levetiracetam reduces interictal spike-wave complexes in patients with idiopathic generalized epilepsy. Epilepsia, 2004 Jan;45(1):90-1. 10) Erbayat-Altay E, Serdaroglu A, Tumer L, Gucuyener K, Hasanoglu A. Evaluation of bone mineral metabolism in children receiving carbamazepine and valproic acid. J Pediatr Endocrinol Metab. 13(7): 933- 939, 2000. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1-Erbayat-Altay E, Bek S, Alexopoulos AV, Bulacio J, Vaughn K, Burgess R. Seizure onset timing and localization: A comparison of very low frequency (DC) and very high frequency (HFO) recordings from subdural recordings from subdural electrodes. Poster presentation in American Epilepsy Society Meeting in December, 2011. 2- Erbayat-Altay E, Fisher E, Lee JC, Hara-Cleaver C, Jones S, Rudick RA. Accuracy of quantifying multiple sclerosis disease activity using serial MRI scans in a clinical setting.Poster presentation at CMSC meeting, 2011. 3- Erbayat-Altay E, Busch R, Chapin J, Diehl B. Diffusion tensor imaging (DTI) of the cingulum and its correlation with neuropsychological findings in refractory temporal lobe epilepsies. Poster presentation in American Epilepsy Society Meeting in December, 2009. 4- Quach M, Erbayat-Altay E, Alexopoulos A, O’Connor T, Burgess R. Seizure onset timing and localization: A comparison of very low frequency (DC) and very high frequency (HFO) recordings from subdural electrodes. Poster presentation in American Epilepsy Society Meeting in December, 2009. 5- Erbayat-Altay E, Piao Z, Diehl B. Diffusion tensor Imaging (DTI) of the Cingulum in pharmacoresistant Temporal Lobe Epilepsy. Platform presentation in American Epilepsy Society Meeting in December, 2008. 6- Quach, M, Erbayat Altay E, Burgess R. Detection of High-Frequency Oscillations In Neocortical Epilepsy Patients using Invasive Subdural Electrodes. Poster presentation in American Epilepsy Society Meeting in December, 2008. 7- Erbayat Altay E, Alexopoulos A, Tilelli CQ, Baker K, Karduck J, Rezai A, Najm IM. Low frequency, low amplitude electrical neocortical stimulation decreases seizure duration and severity in an animal model of epilepsy. Poster presentation in American Epilepsy Society Meeting in December, 2007. 8- Erbayat-Altay E, Gilliam FG, Eisenman LN, Attarian HP, Vahle VJ, Fessler AJ. Association of temporal lobe interictal delta slowing and PET hypometabolism with intracranial EEG defined seizure onset. Epilepsia, S7: 43, 2002. 9. Gallagher, M.J, Altay, E, Attarian, H, Dong, J, Farrokh, D, Gilliam, F, Epilepsia 42 Suppl. 7 :68 (Abst. 1.215 ), 2001. The Association of Nonlateralized Interictal EEG and MRI Studies with Lateralized [18F]fluorodeoxyglucose PET Hypometabolism in Patients with Temporal Lobe Epilepsy 10- Gucuyener K, Erbayat-Altay E, Serdaroglu A, Hasanoglu A, The effect of Carbamazepine and Valproic acid on bone mineral density of the patients with childhood. Epilepsia. Poster presentation in 23rd International Epilepsy Congress in Prague, Chech Republic, Sep, 1999. 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Kilic B, Serdaroglu A, Bilir E, Erbayat-Altay E, Soysal S. Frontal Lobe Epilepsy: Case Report. T Klin Pediatr, 9:50-53, 2000. 7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1- Erbayat-Altay E, Bilir E, Serdaroglu A, Gucuyener K. Temporal lob epilepsi hastalarında temporal ritmik delta aktivitesinin (TIRDA) sensitivitesi ve lateralizasyon değeri. Sözel sunum, Ulusal Nöroloji Kongresi, Kusadasi, Izmir, 1999. 2- Bilir E, Erbayat-Altay E, Serdaroglu A, Gucuyener K, Nazliel B. Yetişkin epilepsi hastalarında uzun dönem Video/EEG Monitorizasyonu. Poster sunumu, Ulusal Nöroloji Kongresi Kusadasi, Izmir, 1999. 3-Erbayat-Altay E, Bilir E, Serdaroglu A, Gucuyener K. Temporal lob ve ekstra temporal lob epilepside uzun dönem video/EEG monitorizasyonunun lateralizasyon ve localizasyondaki değeri ve duyarlılığı. Sözel sunum, Ulusal Elektrofizyoloji Kongresi, Kayseri, 1998. 7.7. Diğer yayınlar Bilir E, Erbayat-Altay E. Neurologic Diseases in Pregnacy (Turkish). Editors: Yamaç K, Gürsoy R, Çakır N. Gebelik ve Sistemik hastalıklar içinde Gebelik ve Epilepsi. MN Medikal Nobel Basım Yayın, 2002, 737-775. Bilir E, MD., Erbayat-Altay E, MD. Demans ve Epilepsi. Review, Demans Serisi,(Novartis), 1999. 8. Projeler 1. ‘A comparison of very low frequency (DC) and very high frequency (HFO) recordings from subdural electrodes to determine the primary epileptogenic zone’. Primer epileptik bölgenin subdural elektrotlarla saptanmasında çok düşük (DC) ve çok yüksek frekanslı (HFO) kayıtlamanın karşılaştırılması: İlk veriler poster sunumu olarak ‘American Epilepsy Society (AES)’ Amerikan epilepsy derneğinin yıllık toplantısında, Aralık, 2009 ve 2011 de gösterilmiştir. Çalışma verilerin değerlendirilmesi ve yazım aşamasındadır. 2. Eş zamanlı near infrared spektroskopi (fNIRS) ve elektroensefalografi (EEG) kayıtlarının fokal epilepsinin tanısında ve epileptojenik bölgenin saptanmasındaki önemi. Tübitak 2232 - doktora sonrası geri dönüş burs programı kapsamında Nisan 2013 tarihinde 16698286-232.01-40150 numarasıyla Kabul edilmiştir. Çalışma Tübitak desteği ile halen devam etmektedir. 9. İdari Görevler 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler Türk Nöroloji Derneği Amerikan Epilepsi Grubu (AES) Amerikan Nöroloji Akademisi 11. Ödüller Young Investigator Travel Award for platform presentation at AES Meeting, Seattle-USA 2008