Tous Les Résultats

Mcf. Benin DİKMEN

Traitement dentaire

Bağcılar L'hôpital Universitaire Medipol Mega
Lieu de naissance

İSTANBUL

Langues étrangères

Anglais

Envoyer un e-mail
2009 - 2009Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi
2008 - 2013İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
2013İstanbul Üni. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Restoratif Diş Tedavisi
2008Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi
Uluslararası 1 bildiri Eren MM, Dikmen B, Saygı G, Yücel T, Yıldız E. Fracture Resistance Of Endodontically Treated Premolars Restored with CAD/CAM Onlay Restorations. FDI 101st Annual World Dental Congress, 2013, 28-31 Ağustos, İstanbul. Poster Sunumu Ulusal 2 makale Sezgin B, Tarım B. Dentin Hassasiyeti ve Tedavisi. İÜ Diş Hek Fak Derg. 2012; 46(2), 88-100. Sezgin B, Cakan EF, Erdem TL. Pulpa Kalsifikasyonlarının Sıklığı ve Dağılımının Radyografik İnceleme Yöntemi ile Değerlendirilmesi. İÜ Diş Hek Fak Derg. 2011; 45(2): 49-55.