Tous Les Résultats

Chir. Tuğba ÖZEL

Chirurgie générale

Bağcılar L'hôpital Universitaire Medipol Mega
Langues étrangères

Anglais

Envoyer un e-mail
2013 - 2014Özel LİV Hospital
2012 - 2013Özel Dora Hospital
2010 - 2012Silopi Devlet Hastanesi
2004 - 2009İstanbul Tıp Fakültesi
2010İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi
2004İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Özel Bildiriler
1) Ameliyat edilebilir mide kanserli hastalarda cerrahi disseksiyon tipinin (D1,D2) ve histopatolojik parametrelerin sağ kalım üzerine etkileri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya
2) What are the difficulties of Laparoscopic Rectal Cancer Surgery? ” 21th Biennial Congress of International Society of the University of Colon and Rectal Surgeons, 149, İstanbul, 2006.
2) Rektum Kanseri Tedavisinde total Mesorektal Eksizyon ve Otonomik Sinirlerin korunmasında Laparoskopinin Kazanımları. Sekizinci Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2007, 1-4 Temmuz 2007, Antalya
3) Rektum Kanserinin Cerrahi Tedavisinde Laparoskopinin Yaşam Kalitesi Seksüel ve Üriner Fonksiyonlar üzerine etkileri. Sekizinci Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2007, 1-4 Temmuz 2007, Antalya
4) Rektum Kanserinin Tedavisinin Laparoskopik ve Açık Mesorektal Eksizyonun Kısa Dönem Sonuçları. Sekizinci Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2007, 1-4 Temmuz 2007, Antalya
5) Çıkartılan lenf nodu sayısı mide kanserinin tedavisi amacıyla yapılan lenf bezi diseksiyon tekniğinin belirleyicisi değildir: prospektif kadavra kontrollü klinik çalışma'” başlıklı çalışmasıyla Ulusal Cerrahi Kongresi 2010 ‘ da en iyi 2. sözel bildiri ödülünü aldı. Aynı çalışmanın uluslararası yayın olması amacıyla hazırlıkları devam etmektedir.
6) İlk Değerlendirmede Abdominoperineal Rezeksiyon (APR) Kararı Alınan ve Sonrasında Parsiyel Intersfinkterik Rezeksiyon (ISR) Uygulanan Olguların Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçları. 14. Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi ,15-19 Mayıs 2013
7) Anterior Rezeksiyon Sendromunda Biofeedback Yararlı mı ? 14. Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi ,15-19 Mayıs 2013
8) Laparoskopik Cerrahi Uygulanan Ardışık 183 Kolon Kanserli Olgunu Uzun Dönem Takip Sonuçları 14. Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi ,15-19 Mayıs 2013
9) Laparoskopik Rektum Kanseri Cerrahisi Sonuçlarımız: Ardışık 289 Olgunun Değerlendirilmesi 14. Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi ,15-19 Mayıs 2013
8) Are the cT4 Tumors Contraindicate for Laparoscopic Colorectal Surgery ? 14th National Colon and Rectum Surgery Congress, Antalya, 2014
10) Oncologic and Functional Outcomes of Low Rectal Cancer Patients ‘’Which are Treated With Intersphincteric Resection after Neoadjuvant Therapy ‘’ , 14th National Colon and Rectum Surgery Congress, Antalya, 2014
Video Presentations:
Laparoscopic Treatment of Bochdalec Hernia: A Case Report, 8th National Endoscopic / Laparoscopic Surgery Congress, Antalya, 2007
Thoracoscopic Vagus Preserving Esophajectomy and Colonic İnerposition: A Case Report, 8th National Endoscopic / Laparoscopic Surgery Congress, Antalya, 2007
Uluslararası Yayınlar
1)Metastatic lymph node ratio is an independent prognostic factor in gastric cancer.
Hepato-gastroenterology2009;56(91-92):908-13.
2)Prognostic and predictive factors after surgical treatment for locally recurrent rectal cancer: a single institute experience.
European journal of surgical oncology : the journal of the European Society of Surgical Oncology and the British Association of Surgical Oncology2007;33(10):1199-206
3) Impact of laparoscopic surgery on bladder and sexual function after total mesorectal excision for rectal cancer.
Surg Endosc2009 ,23(2):296-303
4)Guidelines for Extended Lymphadenectomy in Gastric Cancer: A Prospective Comparative Study.Ann Surg Oncol. 2012 Aug 1