Tous Les Résultats

Chir. Tamer VARDALOĞLU

Chirurgie thoracique

Bağcılar L'hôpital Universitaire Medipol Mega / Koşuyolu L'hôpital Medipol d'Istanbul
Langues étrangères

Anglais

2007Özel İstanbul Medipol Hastanesi
1998 - 2007Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1997 - 1998Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi
1993 - 1997Heybeliada Göğüs Cerrahi Merkezi
1993 - 1998Kığı Sağlık Ocağı
Karakoçan Sağlık Ocağı
Elazığ Merkez Sanayi Sağlık Ocağı
Orman Bölge Baş Müdürlüğü
1997Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi, Göğüs Cerrahisi
1988İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
Ulusal Yayınlar
1. Toraks travmalarının Değerlendirilmesinde tüp torakostomi. TAMER VARDALOĞLU Karadeniz Journal of Medical Sciences 030432 eser sayılı makale 26,07,2003 tarihli kabul yazısı 2. Substernal guatrlara yaklaşım-sternotomi nekedar gerekli?(Olgudolayısıyla) TAMER VARDALOĞLU Karadeniz Journal of Medical Sciences 030756 sayılı makale 08,11,2003 tarihli kabul yazısı 3. Diffüz interstisyel akciğer hastalıklarında yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi T.VARDALOGLU, N. Vardaloğlu,A. Saygı, A. Ilgazlı, F. Süngün, D. Özkök.030521 eser sayılı makale 19,09,2003 tarihli kabulyazısı 4. Solunum Fonksiyonları Sınırlı Olgularda Rezeksiyon Öncesi Kantitatif Akciğer Perfüzyon Sintigrafisinin Önemi. C. Şenol, A. Uysal, M. Çelik, T. VARDAROĞLU , S. Erturan , A. Ilgazlı , I. Akkaya , B. Arman. Solunum Hastalıkları Derg 6:2 , 1995 5. Farklı Torakotomi Kapama Yöntemlerinin Karşılaştırılması. S . Halezaroğlu, M. Çelik, A. Uysal, C. Şenol, M. Keleş, F. Zonuzi, R. Demirhan, T. VARDAROĞLU , B. Arman. GKD Cer Derg Cilt 3 Sayı 1 1995 6. Plevral hastalıkların Tedavisinde Dekortikasyon. T. VARDALOĞLU, C. Demirtan, C. Şenol, M. Çelik, S. Helenoğlu, A. Uysal, M. Keleş, N. Vardaloğlu, B. Arman. GKDC Dergisi. 1997;5:345-349.
Ulusal Bildiriler
1.Solunum Fonksiyonları sınırlı Olgularda Rezeksiyon Öncesi Kantitatif Akciğer Perfüzyon Sintigrafisinin Önemi. C. Şenol , A. Uysal, M. Çelik , T. VARDAROĞLU , S. Erturan , A. Ilgazlı , I. Akkaya , B. Arman . TÜSAD 22. Ulusal Kongresi 18-21 Eylül 1994 Nevşehir.