Site Search

Assist.Prof.Md Burcu Aydin BOYAMA

Gynecology and Obstetric / IVF (In Vitro Fertilazation)

Esenler Medipol Hospital / Medipol University Hospital
Language

English

Send E-mail
2013 - 2014Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi
2013 - 2014Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi
2014Yale University, Obstetrics, Gynecology§Reproductive Sciences Observer Connecticut- ABD, Yale University, Obstetrics, Gynecology§Reproductive Sciences Observer Connecticut- ABD
2014Yale University, Obstetrics, Gynecology§Reproductive Sciences Observer Connecticut- ABD
2013İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum
2013İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum
2008Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
2008Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
2001Vefa Anadolu Lisesi Ortaokul- Lise, Vefa Anadolu Lisesi Ortaokul- Lise
2001Vefa Anadolu Lisesi Ortaokul- Lise, Lise
1995Cezayirli Gazi Hasanpaşa İlköğretim Okulu İlkokul, İlkokul
1995Cezayirli Gazi Hasanpaşa İlköğretim Okulu İlkokul, İlkokul, Cezayirli Gazi Hasanpaşa İlköğretim Okulu İlkokul, İlkokul
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)
Cift T, Aydogan B, Akbaş M, Aydın B, Demirkiran F, Bakkaloglu DV, Ilvan S. Case report: gastric carcinoma diagnosed at the second trimester of pregnancy. Case Rep Obstet Gynecol . 2011;2011:532854
Madazli R, Bulut B, Tuten A, Aydin B, Demirayak G, Kucur M. First-trimester maternal serum metastin, placental growth factor and chitotriosidase levels in pre-eclampsia. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012 Oct;164(2):146-9
Madazli R, Yuksel MA, Imamoglu M, Tuten A, Oncul M, Aydin B, Demirayak G. Comparison of clinical and perinatal outcomes in early- and late-onset preeclampsia. Arch Gynecol Obstet. 2014 Jul;290(1):53-7
Madazlı R, Yüksel MA, Oncul M, Tuten A, Guralp O, Aydin B.Pregnancy outcomes and prognostic factors in patients with intrahepatic cholestasis of pregnancy. J Obstet Gynaecol. 2014 Nov 10:1-4.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Aydın B, Çepni İ.To evaluate the relationship between homocysteine, embryo quality and pregnancy in embryo culture in assisted reproductive techniques.29th Annual Meeting ESHRE.London.7-10 July 2013
Endometriyum kanserinde myometriyal invazyon değerlendirilmesi-olgu sunumları (Evaluation myometrial invasion in endometrial cancer –case reports) .8.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi ve İAN DONALD Ultrasonography Course (8th Turkish Gynecology&Obstetrics Society Congress and İAN DONALD
Ultrasonography Course) , Lykia World, Olüdeniz-Fethiye, 26-30 September 2012
Derin infiltratif endometriozis-olgu sunumu (Deep infiltrative endometriosis –case report). 8.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi ve İAN DONALD Ultrasonography Course (8th Turkish Gynecology&Obstetrics Society Congress and İAN DONALD Ultrasonography Course), Lykia World, Olüdeniz-Fethiye, 26-30 September 2012
Bleeding control at laparoscopic operations. 3.Orta Doğu Jinekolojik Endoskopi Derneği (MESGE) Kongresi & 6. Türk Jinekolojik Endoskopi Derneği (TSGE) Kongresi (3rd Annual MESGE Congress & 6th Congress of TSGE), Antalya –Belek, 8-12 April 2015
Myoma necklace collecting the multiple fibroids in on line. .Orta Doğu Jinekolojik Endoskopi Derneği (MESGE) Kongresi & 6. Türk Jinekolojik Endoskopi Derneği (TSGE) Kongresi (3rd Annual MESGE Congress & 6th Congress of TSGE), Antalya –Belek, 8-12 April 2015
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Aydın B.Cerrahi Teknikler-Vajinal (Surgical Tecniques –Vaginal)..Jinekolojik Cerrahi Atlası (Atlas of Gynecologic Surgery). Ed.Wallviener D,Becker S. Türkçe Ed.Demirci F,Unlu C.2015. sayfa 262-314
Aydın B.Cerrahi Teknikler-Endoskopik (Surgical Tecniques –Endoscopic)..Jinekolojik Cerrahi Atlası (Atlas of Gynecologic Surgery). Ed.Wallviener D,Becker S. Türkçe Ed.Demirci F,Unlu C.2015. sayfa 315-357
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Madazlı R, Aydın B, Gezer A.Preeklampsi –Eklampsi Olgularımızın Perinatal ve Obstetrik Sonuçları (Perinatal and Obstetric Outcomes of Preeclampsia- Eclampsia Cases). Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi (Turkish Clinics Journal of Gynecology and Obstetrics) 2011;21(1):18-24
Polat E, Sirekbasan S, Aydın B, Yıldırım Z, Bağdatlı Y, Çepni İ, Çift T, Baltalı D. İstanbul’da hayat kadınları ile hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum kliniği hastalarındaki vajinal kandidiyazın görülme sıklığının 10 yıl önceki oranla kıyaslanması (Comparison of the incidence of vaginal candidiasis among prostitutes in Istanbul and patients of the Obstetrics and Gynecology Clinic of the Cerrahpaşa Medical Faculty).Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Journal of Turkish Hygiene and Experimental Biology) .2012; 69(1): 15-20
Madazlı R, Bulut B, Aydın B, Demirayak G, Kucur M. Preeklampsi Olgularında Birinci Trimestir Maternal Serum Metastin Düzeyi, Kitotriozidaz Aktivitesi ve Uterin Arter Doppler Bulguları (First-trimester Maternal Serum Metastin Levels, Chitotriosidase Activity and Uterine Artery Doppler Findings in Preeclampsia ).Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi(Turkish Clinics Journal of Gynecology and Obstetrics) .2012; 22(4):211-15
Seyisoğlu H, Aydın B.Postmenopozal Hormon Tedavisinde Güncel Durum (Current State at Postmenopausal Hormone Treatment) .Jinekolojide Hormon Kullanımı Özel Sayısı (Hormone Treatment in Gynecology Special Edition).2012;5(3): 99-104
Madazlı R, Aydın B, Demirayak G, Erenel H, Ocak V.Preeklampside Uterin Arter Doppler Bulgularının Prognostik Etkinliği (Prognostic Significance of Uterine Artery Doppler Findings in Preeclampsia) Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi(Turkish Clinics Journal of Gynecology and Obstetrics) 2012;22(1):36-41
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Kesin D, Eşkazan AE, Aydın B, Esatoğlu N, Gültürk E, Salihoğlu A, Ar NC, Öngören Ş.İmatinib mesilat kullanan kronik miyeloid lösemili erkek hastaların eşlerinde gözlemlenen obstetrik sorunlar-tek merkez deneyimi.36.Ulusal Hematoloji Kongresi (36th National Hematology Congress). Antalya. 3-7 November 2010
Demirayak G, Aydın B, Aydın A, Şen C.Olgu sunumu:Fetal pulmoner atrezi ve geniş ventriküler septal defektle birlikte majör aorta-pulmoner kollateral arterler (Case report: Major aortapulmonary collateral arteries with fetal pulmonary atresia and large ventrikülar septal defect ) . 13. Ulusal Perinatoloji Kongresi (13th National Perinatology Congress) .Istanbul. 3-16 April 2011
Aydın B, Cepni İ, İdil M.Mükerrer sezeryanlı hastada spontan uterin dehisans/ruptür olgusu (Spontaneous uterine dehiscence /rupture after repeat cesarean deliveries) . 5.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (5th National Reproductive Medicine and Infertility Congress). Izmir. 27-30 September 2012.
Aydın B, Cepni İ, Yılmaz Ö, Ocal P.The effect of oxidative stress in follicular fluid on the outcome of in vitro fertilization.13.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi (13th National Gynecologic Oncology Congress) . Antalya.7-11 November 2012
Aydın B, Demirkıran F, Yılmaz Ö.Lenfangioma sirkumskriptum olgu sunumu (Case report-lenfanjioma circumscriptum) . 13.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi (13th National Gynecologic Oncology Congress). Antalya.7-11 November 2012
Aydın B, Çepni İ.To evaluate the relationship between homocysteine, embryo quality and pregnancy in embryo culture in assisted reproductive techniques.29th Annual Meeting ESHRE.London.7-10 July 2013
Aydın B, Şen C, Yüksel MA, Aslan B, Aydoğan B. Gebelikte koroner stent uygulaması (Use of coronary stent in pregnancy). 14. Ulusal Perinatoloji Kongresi (14th National Perinatology Congress). Muğla. 19-22 September 2013
Aydın B, Çepni İ. Folikül uyarılmasında human koryonik gonadotropinin etkisi (The effect of human chorionic gonadotropin in follicle stimulation).4.Üreme Tıbbı Derneği Kongresi (4th Congress of Society of Reproductive Medicine). Antalya. 26-29 September 2013
Aydın B, Aydogan B, Madazlı R. A very rare case of colpocephaly associated with trisomy 18. Türkiye Maternal Fetal Tıp Derneği Ulusal Kongresi (Turkish Maternal Fetal Medicine Association National Congress) ,Istanbul, 8-10 November 2013
Aydın B, Idıl M,Cepnı İ.Case of a cervico-corporal avulsion due to trauma. 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi (6th National Urogynecology Congress), Istanbul, 23-26 November