Sitede Ara

Uzm.Dr. Uğur TUNÇ

Göz Hastalıkları

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi
Doğum Yeri

SÖKE

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2023Johns Hopkins University, Wilmer Eye Institute
2021İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları
2016Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi
7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Yayınlar
Tunç U, Çelebi AC, Ekren BY, et al. Corneal bacterial microbiome in patients with keratoconus using next-generation sequencing-based 16S rRNA gene analysis. Exp Eye Res. 2023;228:109402. doi:10.1016/j.exer.2023.109402
Tunc U, Yıldırım Y, Celebi ARC, Kepez Yıldız B.Potential role of ocular surface microbiota in keratoconus etiopathogenesis. Expert Review of Ophthalmology. 2021,16:5,333-341,doi:10.1080/17469899.2021.1942844
Tunc U, Akbaş YB, Yıldırım Y, Kepez Yıldız B, Kırgız A, Demirok A. Repeatability and reliability of measurements obtained by the combined Scheimpflug and Placido-disk tomography in different stages of keratoconus. Eye (Lond). 2020 Oct 26. doi: 10.1038/s41433-020-01238-7. Epub ahead of print. PMID: 33106613.
Tunc U, Demir G, Kutlay A, Akbaş YB. A rare ocular manifestation of trichothiodystrophy: Focal retinal dystrophy [published online ahead of print, 2021 Jul 1].J Fr Ophtalmol. 2021;S0181-5512(21)00294-1.
Serefoglu Cabuk K, Tunc U, Ozturk Karabulut G, Fazil K, Karaagac Gunaydin Z, Asik Nacaroglu S, Taskapili M. Serum calcium, magnesium, phosphorus, and vitamin D in benign essential blepharospasm. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2020 Jun;258(6):1293-1297. doi: 10.1007/s00417-020-04650-7. Epub 2020 Mar 31. PMID: 32236706.
Aksoy FE, Altan C, Yılmaz BS, Yılmaz I, Tunc U, Kesim C, Kocamaz M, Pasaoglu I. A comparative evaluation of segmental analysis of macular layers in patients with early glaucoma, ocular hypertension, and healthy eyes. J Fr Ophtalmol. 2020 Aug 21:S0181-5512(20)30337-5. doi: 10.1016/j.jfo.2019.12.020. Epub ahead of print. PMID: 32839014.
Aksoy FE, Altan C, Kesim C, Demircan A, Tunc U, Demir G, Taskapılı M. Choroidal vascularity index as an indicator of vascular status of choroid, in eyes with nanophthalmos. Eye (Lond). 2020 Dec;34(12):2336-2340. doi: 10.1038/s41433-020-0969-y. Epub 2020 May 15. Erratum in: Eye (Lond). 2020 Jul 8;: PMID: 32415186; PMCID: PMC7784958.
Demir G, Özkaya A, Yuksel E, Erdogan G, Tunc U, Celal Ocal M, Sakır Goker Y. Early and late switch from ranibizumab to an intravitreal dexamethasone implant in patients with diabetic macular edema in the event of a poor anatomical response. Clin Drug Investig. 2020 Feb;40(2):119-128. doi: 10.1007/s40261-019-00865-7. PMID: 31768784.
Aksoy FE, Basarir B, Altan C, Pasaoglu I, İnal A, Tunc U, Ocak OB, Karabulut GO. Retinal microvasculature in the remission period of Behcet's uveitis. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2020 Mar; 29:101646. doi: 10.1016/j.pdpdt.2019.101646. Epub 2020 Jan 2. PMID: 31904550.
Ondes Yilmaz F, Kepez Yildiz B, Tunc U, Kandemir Besek N, Yildirim Y, Demirok A. Comparison of topical omega-3 fatty acids with topical sodium hyaluronate after corneal crosslinking: Short term results. Ocul Immunol Inflamm. 2021 Feb 9:1-7. doi: 10.1080/09273948.2020.1858117. Epub ahead of print. PMID: 33560170.
Yıldırım Y, Akbaş YB, Tunc U, Kepez Yıldız B, Er MO, Demirok A. Visual rehabilitation by using corneal wavefront-guided transepithelial photorefractive keratectomy for corneal opacities after epidemic keratoconjunctivitis. Int Ophthalmol. 2021 Mar 17. doi: 10.1007/s10792-021-01772-7. Epub ahead of print. PMID: 33730316.
7.2. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Yayınlar
Pehlivanoglu S, Aksoy FE, Karabulut GO, Tunc U, Fazıl K, Artunay O, Taskapılı M. Assessment of Choroidal Vascularity in Inactive Thyroid Associated Orbitopathy. Beyoglu EyeJ. Ahead of Print: BEJ-04900 DOI: 10.14744/bej.2022.04900.
Tunc U, Demir G. Two complications following intravitreal dexamethasone implantation: Desegmentation of the implant and retinal injury, Case report, Ret-Vit 2021; 30: 86-89, doı:10.37845/Ret.Vit.2021.30.15.
Celebi C, Bektaş B, Ankaralı H, Yesıl Y, Yuksel C, Karasu B, Özgür Ö, Tunc U. A comparison of accuracy criteria in diabetic retinopathy using different machine learning techniques, The Journal of Tepecik Education and Research Hospital, Cilt / Volume 30, 2020. (Turkish)
Demır G, Ozkaya A, Coban F, Callı U, Tunc U. Outcomes of Dexamethasone Implant Treatment in Patients with Diabetic Macula Edema Anatomically Unresponsive to Intravitreal Bevacizumab Treatment: Early Switch to Dexamethasone Study. Journal of Retina-Vitreus. 2022, Vol 31, Issue 1. doi: 10.37845/ret.vit.2022.31.7
Pasaoglu I, Altan C, Tunc U, Solmaz B, Basarır B, Ozturker Z, Inal A, Yasar T. Efficacy and safety of transscleral diode laser cyclophotocoagulation therapy in advanced glaucoma cases with good visual acuity. Journal of Glaucoma-Cataract. 2022, Vol 17, Issue 1. doi: 10.37844/glauc.cat.2022.17.2.
Pehlivanoglu S, Aksoy FE, Karabulut GO, Tunc U, Fazıl K, Artunay O, Taskapılı M. Assessment of Choroidal Vascularity in Inactive Thyroid Associated Orbitopathy. Beyoglu EyeJ. Ahead of Print: BEJ-04900 DOI: 10.14744/bej.2022.04900
Yasa D, Durusoy G, Demir G, Tunç U, Alkin Z, Dexamethasone Implant as an Adjunct Therapy in Refractory Diabetic Macular Edema: Real-World Experience in a Turkish Population. Van Med J. 2023; 30(2): 160-168 | DOI: 10.5505/vtd.2023.26504
9. Sözlü sunum ve Posterler
9.1. Uluslararası Kongre ve Bilimsel Toplantılar
U. Tunc, Y. Yıldırım & Y. B. Akbaş, Repeatability and reliability of measurements obtained by the Sirius analyzers in keratoconic eyes, e-Poster, 38th ESCRS Annual Congress, 02-04 October 2020.
U. Tunc, S. Genc, Early donor (graft) corneal ectasia developed after penetrating keratoplasty in a patient with advanced keratoconus, Poster, 25th Edition of World Congress of Ophthalmologists, J Eye Cataract Surg 2018, Volume 4 DOI: 10.21767/2471-8300-C3-009.
C. Çelebi, B. Bektaş, H. Ankaralı, Y. Yeşı̇l, C. Yüksel, B. Karasu, Ö. Özgür, U. Tunc, A comparison of accuracy criterıa in diabetic retinopathy using different machine learning techniques, Oral Presentation, International Artificial Intelligence in Health Congress, Izmır, 16-18 January 2020.
F. Yılmaz, B. Yıldız, U. Tunc, N. Beşek, Topical omega-3 fatty acids usage after corneal cross-linking in keratoconus cases, e-Poster, 38th ESCRS Annual Congress, 02-04 October 2020.
U. Tunc, ARC Celebi, U. Sezerman, Y. Yıldırım, B. Kepez Yıldız, S. Oktem Okullu, B. Ekren, S. Karakus, Corneal Bacterial Microbiome in Patients with Keratoconus Using Next Generation Sequencing-Based 16S rRNA Gene Analysis, Oral presentation, 40TH ESCRS Congress, 16-20 September 2022.
YB Akbas, B Kepez Yıldız, ME Sucu, A Agca, U Tunc, Y Yıldırım, Three-Year Outcomes Of A Novel Toric Intraocular Lens Implantation For Moderate-High Myopic Astigmatism In Phakic Eyes, Oral presentation, 40TH ESCRS Congress, 16-20 September 2022.
9.2. Ulusal Kongre ve Bilimsel Toplantılar
U. Tunç, C. Alagöz, H.Ö. Artunay ve G. Erdoğan, Olgu sunumu: Santral retinal ven tıkanıklığı ile birlikte parasantral akut orta dereceli makülopati, Poster Sunumu, 53. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi. 06-10 Kasım 2019.
U. Tunç, İ. Paşaoğlu, A. C. Altan, B. Solmaz, N. Alagöz, B. Başarır & T. Yaşar, İyi gören dirençli glokomlu hastalarda diyot lazer siklofotokoagülasyon etkinliğinin güvenilirliği, Poster sunumu, 53. Türkçe Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, 06-10 Kasım 2019.
U. Tunç, G. Demir ve Z. Alkın, Diyabetik makula ödemi hastalarında başlangıç görme keskinliğine göre deksametazon implant tedavisinin anatomik ve görsel sonuçları, Poster Sunumu, 52. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, 13-18 Kasım 2018.
F. Öndeş, B. Kepez Yıldız, U. Tunç ve N. K. Beşek, Keratokonus Olgularında Kornea Çapraz Bağlama Tedavisi Sonrası Topikal Omega 3 Kullanımının Epitel İyileşmesi ve Oküler Yüzey Üzerine Etkisi, Poster Sunumu, 53. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongre, 06 -10 Kasım 2019.
F. Özçelik, M. Er, U.Tunç, G. Karabulut, Silikon hidrojel ve sert gaz geçirgen kontakt lens kullanan hastalarda konjonktival epitel flep görülme sıklığının karşılaştırılması. Poster sunumu, 54. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, 9-13 Kasım 2020.
U. Tunç, G. Demir, Trikotiyodistrofinin nadir bir oküler belirtisi: fokal retinal distrofi, Poster sunumu, 54. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, 9-13 Kasım 2020.
U. Tunç, F. E. Aksoy, C. Altan, M. Taşkapılı, Nanoftalmus hastalarında koroidin optik koherens tomografi ile incelenmesi, Poster sunumu, 54. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, 9-13 Kasım 2020.
Y. B. Akbas, Y. Yıldırım, U. Tunç, B. K. Yıldız, Er MO & A. Demi̇rok, Epidemik keratokonjonktivite bağlı kornea opasitelerinin görsel rehabilitasyonunda Wavefront rehberliğinde transepitelyal fotorefraktif keratektomi, Sözlü sunum, 54. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, 9-13 Kasım 2020.
U. Tunç, M. Şimşek, Y.B. Akbaş, Y. Yıldırım. Yüksek Hipermetroplukla Birlikte Nadir Bir Posterior Keratokonus Olgusu. Poster sunumu, 55. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, 3-7 Kasım 2021.
U. Tunç, Y. Yıldırım, AR Cenk Çelebi, B.K. Yıldız, A. Kırgız, S.Ö. Okullu, B. Ekren, A. Arslan, O.Ü. Sezerman. Yeni Nesil Dizilemeye Dayalı 16S rRNA Gen Analizi Kullanılarak Keratokonuslu Hastalarda Kornea Bakteriyel Mikrobiyomu. Sözlü bildiri, 55. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, 3-7 Kasım 2021.
İ. Uyanık, U. Tunç, G. Demir, Y.B. Akbaş, G. Erdoğan. Prekoroid Yarıklı Neovasküler Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Olan Hastalarda Anti-Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Tedavisinin Etkisi. Poster sunumu, 55. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, 3-7 Kasım 2021.
10. Bilimsel Araştırma Proje Desteği:
2021-2022Proje Adı: Keratokonus Hastaları ile Sağlıklı Bireyler Arasındaki Oküler Yüzey Mikrobiyom Farkının Yeni Nesil Dizileme Kullanılarak Araştırılması.
Destek veren kuruluş: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
Karar no: 2021/02/05
Proje Desteği: $ 5.000
Proje yöneticisi: Prof Dr Ali Rıza Cenk Çelebi
Rol: Yardımcı Araştırmacı