Sitede Ara

Uzm.Dr. Sercan BELİRGAN

Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

ÜSKÜDAR

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2018 - 2019Tekirdağ Malkara Devlet Hastanesi
2016 - 2018SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2011 - 2016Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2009 - 2011Kocaeli Acil Sağlık Hizmetleri Birimi
2016EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
2009CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, İNGİLİZCE TIP
Makaleler
SCI/SCI-E tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler
1. Belirgan S, Ersoy MA, Ersoy HT. Prevalance of adult attention deficit hyperactivity disorder and
comorbid axis-I disorders among first time applied cases of a general psychiatry outpatient clinic and a
private psychotherapy center. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. 2018;28(1):25-35.
Diğer hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Tokdemir M, Örs OP, Perçinel I, Belirgan S, Gökdağ C, Öngel K, Gönül AS. Depresif hastaya yaklaşım:
Olgu sunumu. Smyrna Med Jour 2017;3: 51-52.
2. Örs OP, Tokdemir M, Perçinel I, Belirgan S, Gökdağ C, Öngel K, Gönül AS. Nöroleptik kullanımına bağlı
tardif diskinezi gelişen bir hasta: Olgu Sunumu, Smyrna Med Jour 2017;2:48-51.
3. Örs OP, Tokdemir M, Perçinel I, Belirgan S, Gökdağ C, Öngel K, Gönül AS. Psikiyatri servisinde
fibromiyaljisi olan bir hasta: Olgu sunumu. Euras J Fam Med 2014; 3(1):54-56.
4. Örs OP, Tokdemir M, Perçinel I, Belirgan S, Zemla J, Gönül AS, Öngel K. Öfke kontrol bozukluğu: Olgu
sunumu. CausaPedia. 2012;1:218.
Bildiriler
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
· Belirgan S, Ersoy MA, Ersoy HT. “Genel Psikiyatri Polikliniği ve Bir Aile Danışmanlık Merkezine İlk
Kez Başvuran Olgularda Erişkin DEHB ve Erişkin DEHB’ye Eşlik Eden I. Eksen Psikiyatrik Bozukluk
Yaygınlığının Araştırılması”, 20. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 4-7 Mayıs
2016.
· Belirgan S. “Bir Misofoni Olgusu”, 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-29 Kasım 2015.
· Belirgan S. “Kahve Çekirdeğinden Mangal Kömürüne Bir Pika Olgusu”, 19. TPD Yıllık Toplantısı ve
Klinik Eğitim Sempozyumu, 6-9 Mayıs 2015.
· Belirgan S, Örs OP, Tokdemir M. “Erkek Servisinde İzlenen Bir Şizofreni Olgusu”, 6. Aile Hekimliği
Güz Okulu, 19-23 Eylül 2012.
· Zemla J, Perçinel İ, Belirgan S. “Serebrovasküler Hastalık Sonrası Gelişen Bir Psikotik Bozukluk
Olgusu”, 6. Aile Hekimliği Güz Okulu, 19-23 Eylül 2012.
· Perçinel İ, Örs OP, Zemla J, Belirgan S. “Elektrokonvulsif Tedavinin Yeri: Dirençli Bir Şizoaffektif
Bozukluk Olgusu”, 6. Aile Hekimliği Güz Okulu, 19-23 Eylül 2012.
Kitap Çevirmenliği
· Belirgan S. General Principles of Psychopharmacology. Kaplan and Sadock’s Synopsis of
Psychiatry Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry. 2016. Onbirinci Baskı. Sadock BJ, Sadock VA,
Ruiz P. 910-923.