Sitede Ara

Uzm.Dr. Leyla Ezgi TÜĞEN

Çocuk Psikiyatri / Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

ELAZIĞ

2019 - 2020Muş Devlet Hastanesi
2018 - 2019Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
2013 - 2018Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
2012 - 2013Elazığ Palu Devlet Hastanesi
2018Marmara Üniversitesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2012İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan yazılar:
A1. Tüğen, Leyla Ezgi, Muhsine Göksu, and Ayşe Burcu Ayaz. "Disruptive Mood Dysregulation Disorder in A Primary School Sample."Asian Journal of Psychiatry48 (2020): 101858.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
B1. Muhsine Göksu, Leyla Ezgi Tügena, Ayşe Burcu Ayaza and Ayşe Armana; Hallucination As a Side Effect in the Treatment of Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder; 9th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology
B2. Tüğen Leyla Ezgi, Muhsine, G., & Ayaz, M. (2019). Disruptive mood dysregulation disorder (DMMD): an elementary school sample.Klinik Psikofarmakoloji Bulteni,29, 121-122.
B3. Tüğen Leyla Ezgi,Gümüştaş Funda,Perdahlı Fiş Neşe, "Unilateral Gynecomastia Following Low Dose Aripiprazole Use In A Child With Atypical Autism", 27th TURKISH CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY CONGRESS, 2017.
B4. Tüğen Leyla Ezgi,Göksu Muhsine,Perdahlı Fiş Neşe, "Enuresis Due To Risperidone Treatment: Nocturnal Or Diurnal…", 27th TURKISH CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY CONGRESS, 2017.
B5. Muhsine Göksu, Ayşe Arman, Leyla Ezgi Tüğen, Accommodation difficulty and dermatological problem as a side effect in sertraline treatment in an anxious adolescent 27th TURKISH CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY CONGRESS, 2017.
B6. Leyla Ezgi TüğEn1, Aliye TuğBa Bahadır1, dı̇kkat eksı̇klı̇ğı̇ hı̇peraktı̇vı̇te bozukluğu olan çocuklarda bağlanma, duygu regülasyonu ve benlı̇k saygısı ı̇lı̇şkı̇sı̇nı̇n araştırılması 28th turkısh chıld and adolescent psychıatry congress, 2018.- sözel bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
Abdurahman Cahid Örengül*, Alperen Bıkmazer. *,Leyla Ezgi Tüğen*, Pınar Ay**, Ayşe Rodopman Arman*, Dehb’li çocuklarda tv ve bilgisayar maruziyet süreleri ve ilişkili faktörlerin araştırılması, 23. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi
Leyla Ezgi Tüğen , Nagehan Üçok Demir, Gülseda Ayrancı , Ayşe Rodopman Arman, XYY Sendromunun Eşlik Ettiği Bir Otizm Olgusu, 24. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi
Burcu Yıldırım, Leyla Ezgi Tüğen, Gözde Yazkan Akgül, Ayşe Burcu Ayaz, Otizm Spektrumunda 3 Olgu Sunumu: Görme Engelli Olma Kliniğe Geç Başvuru Nedeni mi?, 25. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi
Leyla Ezgi Tügen, Gülseda Ayrancı, Neşe Perdahlı Fiş, - Kleptomani mi Bipolar Bozukluk mu?, 25. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi
Muhsine Göksu, Ayşe Arman, Leyla Ezgi Tüğen, Accommodation difficulty and dermatological problem as a side effect in sertraline treatment in an anxious adolescent
D2. Irmak MY, Murat D, Kayan E, Bahadır AT, Fiş NP, Sabuncuoğlu O., “Kabuki Make-up Sendromu ve atipik otizm birlikteliğinde farmakoterapi: bir izleme olgusu.”, 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Bolu 2012. Poster n: PP-106
D3. Murat D, Örengül C, Demir N, Fiş NP., “Tedaviye dirençli primer enkoprezis tanılı ergen vakada etiyolojik faktörler: bir olgu sunumu.”, 17. Ergen günleri 2012 Samsun. Poster n:P10
D4. Irmak MY, Bıkmazer A, Murat D, Örengül C, Fiş NP., “Obsesif kompulsif bozukluğa boyutsal yaklaşım.”, 17. Ergen günleri 2012 Samsun. Poster n:P35
D5. Murat D, Uçar HN, Eray Ş., “Socıodemographic Characteristics And Sleeping Habits In Childhood Masturbation: Preliminary Report” 27th Turkısh Chıld and Adolescent Psychıatry Congress. Antalya 2017,. Oral presentation :OP41