Sitede Ara

Uzm.Dr. Gökhan KIĞILI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Bahçelievler Medipol Hastanesi
2020 - 2022Hakkari Yüksekova Devlet Hastanesi
2016 - 2020TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2013İstanbul Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi
2013Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ( İngilizce ), Tıp Fakültesi
2006Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi
2016 Bilimsel Makale Yazım Kursu, İstanbul
2017 Neonatal Resüsitasyon Programı, İstanbul
2017 Astım Tanı ve Tedavisinde Karşılaşılan Zorluklar, İstanbul
2017 Mikrobiyota Toplantısı, Çeşme-İzmir
2017 Pediyatrik Radyoloji Kursu, İstanbul
2018 Türk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği Çocuklarda Beslenme Kursu
2018 Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitim Programı, İstanbul
2018 Mikrobiyota Toplantısı, Kuşadası-Aydın
2019 Çocuk Hekimleri İçin Elektrokardiyografi Kursu. İstanbul
2019 Yenidoğan Solunum Desteği Kursu, İstanbul
2019 Pediatric Advanced Life Support (PALS), İstanbul
2020 Çocukluk Çağında Kulak Muayenesi ve Otoskopi Kursu, Uydu Sempozyumu
BİLİMSEL KONGRELER:
5.Çocuk Dostları Kongresi. 6-8 Mart 2017. İstanbul
Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler 3. Kongresi 1-3 Aralık 2017 İstanbul
Çocuk Göğüs Hastalıkları 3. Kongresi, 26-28 Eylül 2018 İstanbul
7. Çocuk Dostları Kongresi 7-9 Mart 2019 İstanbul
13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, 26 Eylül- 04 Ekim 2020, Uydu Sempozyumu
56. Türk Pediatri Kongresi, 17-21 Ekim 2021, Antalya
57. Türk Pediatri Kongresi, 22-26 Mayis 2022, KKTC