Sitede Ara

Uzm.Dr. Fatma EKİCİ

Tıbbi Genetik

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Doğum Yeri

EREĞLİ

2021 - 2022SG Sapiens Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi
2019 - 2021MYOGEN Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi
2018 - 2019MYOGEN HLA Doku Tipleme Laboratuvarı
2013 - 2013Psikoterapi Enstitüsü
2013 - 2018SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2013 - 2014Psikoterapi Enstitüsü
2012 - 2013Davranış Bilimleri Enstitüsü
2012 - 2013Hasan Kalyoncu Üniversitesi
2012 - 2013Psikoterapi Enstitüsü
2011 - 2013İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2005 - 2011Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
2002 - 2005Bafra Devlet Hastanesi
1998 - 2002Çorum Sungurlu Devlet Hastanesi
1993 - 1998İzmir Bornova 9 No’lu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması
1993 - 1993Malatya Merkez Adafı Sağlık Ocağı
1993İzmir Doğumevi
2011ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, TIBBİ GENETİK
1993EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
1. Genes that Affect Brain Structure and Function Identified by Rare Variant Analyses of Mendelian Neurologic Disease. Karaca E, Harel T, Pehlian D, Jhangiani SN, Gambin T, CobanAkdemir Z, Gonzaga-Jauregui C, Erdin S, Bayram Y, Campbell IM, Hunter JV, Atik MM, Van Esch H, Yuan B, Wiszniewski W, Isikay S, Yesil G, Yuregir OO, Tug Bozdogan S, Aslan H, Aydin H, Tos T, Aksoy A, De Vivo DC, Jain P, Geckinli BB, Sezer O, Gul D, Durmaz B, Cogulu O, Ozkinay F, Topcu V, Candan S, Cebi AH, Ikbal M, Yilmaz Gulec E, Gezdirici A, Koparir E, Ekici F, Coskun S, Cicek S, Karaer K, Koparir A, Duz MB, Kirat E, Fenercioglu E, Ulucan H, Seven M, Guran T, Elcioglu N, Yildirim MS, Aktas D, Alikaşifoğlu M, Ture M, Yakut T, Overton JD, Yuksel A, Ozen M, Muzny DM, Adams DR, Boerwinkle E, Chung WK, Gibbs RA, Lupski JR. Neuron. 2015 Nov 4;88(3):499-513. doi: 10.1016/j.neuron.2015.09.048. 2. Clinical and molecular studies in two families with Fraser syndrome: a new FRAS1 gene mutation, prenatal ultrasound findings and implications for genetic counselling. Ogur G, Zenker M, Tosun M, Ekici F, Schanze D, Ozyılmaz B, Malatyalıoğlu E. Genetic Couns. 2011;22(3):233-244. 3. Prenatal diagnosis of Trisomy 8 Mosaicism: A case report. Tosun M, Ensari E, Malatyalioglu E, Cetinkaya MB, Ekici F, Ogur G. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 2008;14(2):110-112. Uluslararası Bildiriler 1. Prenatally diagnosed recombinant offsprings resulting from adj 1, adj2, 3:1segregation modes of reciprocal translocations: FISH and cytogenetic studies. The European Human Genetics Conference. Barcelona, Spain. O.Sezer, F.Ekıcı, B.Ozyılmaz, M.Tosun, M. Ceyhan, O.Aydın, I.Kocak, G.Ogur. MAY 2008 2. Fraser syndrome in two fetuses: clinical, radiological and pathological evaluation. The European Human Genetics Conference. Barcelona, Spain. F.Ekıcı, O.Sezer, M.Tosun, F. Karagoz, M. Ceyhan, B.Ozyılmaz, M.Ture,E.Malatyalıoğlu, G.Ogur. MAY 20083. Outcome of fetuses with central nervous system anomalies detected by ultrasound during pregnancy: Clinical, cytogenetic, radiological data from 18 fetuses. The European Human Genetics Conference. Barcelona, Spain. G.Ogur, M. Tosun, O.Sezer, M.Ceyhan, T.Alper, F.Ekıcı, B.Ozyılmaz,O. Aydın, M.Ture,E.Malatyalıoğlu MAY 20084. Unusual Clinical Manifestations Associated With Down Syndrome.Mutlu H, Ture M, Sarısoy S, Baysal K, Ekici F, Ozyilmaz B, Celenk C, Ogur G. European Human Genetics Conference-2008 5. Partial trisomy 18p and monosomy 18q resulting from paternal pericentric inversion. Ozyılmaz B, Sezer O, Ekıcı F, Karayel M, Sesen T, Ogur G. 6. Avrupa Sitogenetik Kongresi, ECA. June 2007 Uluslararası Sözlü Sunum 1. İkinci trimester amniosentezde karyotip anomalileri: 1632 sitogenetik materyalde retrospektif analiz. Sezer Ö, Tosun M, Ekici F, Sarısoy S, Özyılmaz B, Malatyalıoğlu E, Alper T, Türe M, Ateş A, Çetinkaya M, Ogur G. VIII. Uluslararası katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Çanakkale Ulusal Bildiriler 1. Antenatal Düşük Östriyol Düzeyleri X’ e Bağlı İktiyoz Risk Faktörü. Gulec EY, Ekici F, Ataman E, Aslan H. 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. Bursa, 12/2012 2. Nadir bir sendrom: Fibular Aplazi, Tibial Kampomeli, Oligosindakili (FATCO Sendromu) . Sezer O, Gebesoglu I, Gokce E, Ekıcı F, Gunes S. 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. Bursa, 12/2012 3. Letal bir iskelet displazisi: Kampomelik Displazi. Sezer O, Oksuz B.G, Kocyıgıt A, Ates İ, Ekıcı F, Ceylaner G, Ceylaner S. 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. Bursa,12/2012 4. Multipl Myeloma Hastalarında Moleküler Sitogenetik (FISH) Ve Sitogenetik Analiz Sonuçları: tek merkezden 106 hastanın verileri. Ogur G, Ekici F, Atay H, Duru F, Turgut M. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi. Anyalya, 11/ 2010 5. İkinci trimester sitogenetik amniosentezde karyotip anomalileri: 1632 materyalde retrospektif analiz. Sezer Ö, Tosun M, Ekici F, Sarısoy S, Özyılmaz B, Malatyalıoğlu E, Alper T, Türe M, Ateş A, Çetinkaya M, Ogur G. VIII. Uluslararası katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. Çanakkale, 05/2008 6. Williams sendromu: pre- ve post- natal tanıda FISH analizleri. Ekici F, Ozyılmaz B, Sezer Ö, Baysal K, Celep G, Karayel M, Ture M, Ogur G. VIII. Uluslararası katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. Çanakkale, 05/2008 7. Trizomi 18 ve değişken fenotipik yansımalar. Ture M, Sezer Ö, Ekici F, Ceyhan M, Ozyılmaz B, Malatyalıoğlu E, Tosun M, Kokçü A, Kot H, Ogur G. VIII. Uluslararası katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. Çanakkale, 05/2008 8. “Klinik Genetik” ve Gelişimsel Beyin Anomalileri: GüncelYaklaşımlar. Ogur G,Celebı A, Tasdemır H.A., Sezer O, Tosun M, Ekıcı F, Incesu L, Ozyılmaz B, Ceylan M, Akkaya O.F, Ture M, Malatyalıoğlu E, Baysal K. Nörogenetik Sempozyumu. 4. Ulusal Tıbbi Genetik Sempozyumu. İzmir, 11/20079. Maternal t(2;14) kaynaklı Fetal “Parsiyel Trisomi 14q”. Sezer Ö, Ozyılmaz B, Ekıcı F,Artan S,Kaytaz B, Koçak İ, Ogur G. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. Kayseri, 05/2006 10. Prenatal tanıda saptanan ailevi perisentrik inversiyon 5. Sezer Ö, Ekıcı F, Artan S, Tepeli E, Ay H, Koçak İ, Ogur G. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. Kayseri, 05/2006 11. Pentazomi X: nadir görülen bir kromozomal anomali. Sezer Ö, Ekıcı F, Ozyılmaz B, Sancak R, Sungur M, Turkay A, Ogur G. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. Kayseri, 05/2006 12. Elastin (ELN) gen delesyonu, del7q11.23 saptanan bir Williams sendromu olgusu. Ogur G, Ekıcı F, Baysal K, Gökçe I, Artan S, Sezer Ö, Baysal P, Ökten G. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. Kayseri, 05/2006 13. 18q Delesyon Sendromu.Ekıcı F,Sezer Ö,Ozyılmaz B,Ogur G. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. Kayseri, 05/2006
Uzmanlık Tezi : Kronik Myeloid Lösemide Philadelphia Kromozomu ve BCR/ABL Füzyon Transkripti Belirlenmesinde Real-Time PCR, FISH ve Sitogenetik Yöntemlerin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi Danışman, Prof.Dr. Methiye Gönül OĞUR Ödüller En İyi Sözlü Sunum Ödülü (Birincilik): İkinci trimester amniosentezde karyotip anomalileri: 1632 sitogenetik materyalde retrospektif analiz. Sezer Ö, Tosun M, Ekici F, Sarısoy S, Özyılmaz B, Malatyalıoğlu E, Alper T, Türe M, Ateş A, Çetinkaya M, Ogur G. VIII. Uluslararası katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 6-9 Mayıs 2008, Çanakkale