Sitede Ara

Prof.Dr. İlker SÜCÜLLÜ

Genel Cerrahi / Onkolojik(Kanser)Cerrahisi

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

DENİZLİ

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2017Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2012GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
2011 - 2017GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
2006 - 2011GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
2005 - 2006Şırnak Asker Hastanesi
2004 - 2005Beytepe Asker Hastanesi
1999 - 2004GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
2005Beytepe Asker Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanlığı
1996GATA Askeri, Tıp Fakültesi
1996GATA Askeri, Tıp Fakültesi
Pruritis Ani,Yılmaz İ,Sücüllü İ, Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics, 9: 70-73; 2016.
Defekografi, Dandin O,Sücüllü İ, Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics, 8: 75-82; 2015.
3-Türkiye’de elektif kolorektal cerrahi öncesi cerrahların mekanik bağırsak temizliğine yaklaşımı
Mayır B, Ensari CÖ, Çakır T, Gündüz UR, Bülbüller N, OruçMT, Gültekin FA,Sücüllü İ
Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 25, 1-6, 2015.
4-Rektum kanserinde endorektal ultrasonografi ile yapılan evrelemenin, patolojik evreleme ile karşılaştırlması ,Okul O, Yücel E, Balta AZ, Özdemir Y,Sücüllü İ, Filiz Aİ, akın M ,Gülhane Tıp Dergisi, 56: 223-27; 2014.
5- Perkütan endoskopik gastrostomi tecrübemiz: 64 olgunun değerlendirilmesi, Şenol Z, Karakaş DÖ, Yılmaz İ, Balta AZ, Özdemir Y, Kendirli T,Sücüllü İ, Van Tıp Dergisi, 20, 52-56, 2013.
6- Endoanal-Endorektal Ultrasonografi
Yücel E,Sücüllü İ
Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 23, 17-23, 2013.
7- Pilonidal hastalıkta cerrah tutum anketi sonuçları, Çolak T,Sücüllü İ, Sinan H, Şengül N, Terzi C , Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 21, 165-72, 2011.
8- Pilonidal sinüs hastalığı ile banyo yapma sıklığı arasındaki ilişki, Sinan H,Sücüllü İ, Filiz Aİ, Turnadere E, Şansal M, Akyol M, Demirbaş S, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 20: 162-165; 2010.
9-Elektif splenektomilerde açık ve laparoskopik cerrahi sonuçlarımız,Harlak A,Sücüllü İ, Demirbaş S, Yiğit T, Özdemir Y, Filiz Aİ, Menteş Ö, Kılbaş Z, Yağcı G, Gülhane Tıp Dergisi, 51: 239-243; 2009.
10- The effect of thermal preconditioning and preoperative warming on healing of colonic anastomosis,Filiz Aİ, Kürkçü V,Sücüllü İ, Kurt Y, Aydın Y, Akın ML, Bakırköy Tıp Dergisi, 6, 59-64, 2010.
11- Genç hastalarda kolorektal kanserlerin klinik ve patolojik özelliklerinin değerlendirilmesi, Özdemir Y,Sücüllü İ, Filiz Aİ, Yücel E, Karagöz B, Ersöz N, Demirbaş S, Akın ML, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 19: 168-171; 2009.
12- Fekal inkontinanslı hastalarımızın etiyolojik değerlendirilmesi, Yücel E,Sücüllü İ, Filiz Aİ, Kurt Y, Demirbaş S, İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, 18, 124-128, 2008.
13- Anorektal bölge hastalıklarında transrektal ultrason kullanımı: Klinik deneyimlerimiz, Yücel E,Sücüllü İ,Filiz Aİ, Özdemir Y, Kurt Y, Demirbaş S, Akın ML, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 19: 8-13; 2009.
14- Hepatoselüler kanserlerde perkütan etanol enjeksiyonu,Filiz Aİ,Sücüllü İ, Kurt Y, Pekkafalı Z, İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, 18, 64-69, 2008.
15- Kolonoskopi öncesi barsak temizliğinde sodyum fosfat ve sennosid’in karşılaştırılması: Prospektif randomize çalışma, Sücüllü İ, Filiz Aİ, Okul O, Yücel E, Kurt Y, Akın ML, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 18: 133-137; 2008.
16- Üriner inkontinansın anal inkontinans ile birlikteliğinin değerlendirilmesi, Yücel E,Sücüllü İ, Filiz Aİ, Muhçu M, Dündar Ö, Ateş F, Atay V, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 39: 95-99; 2008
17- Hartmann Prosedürü: Uygulayalım mı?, Sücüllü İ, Demirbaş S, Yücel E, Filiz Aİ, Kurt Y, Akın ML, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 17: 22-26; 2007.