Sitede Ara

Prof.Dr. İlker SÜCÜLLÜ

Genel Cerrahi / Onkolojik(Kanser)Cerrahisi

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

DENİZLİ

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

Kolorektal Kanserlerin Nedenleri, Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Hemoroit (Basur) Belirtileri Nelerdir ve Tedavi İçin Hangi Yöntemler Uygulanır?
Rektum Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?
2017Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2012GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
2011 - 2017GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
2006 - 2011GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
2005 - 2006Şırnak Asker Hastanesi
2004 - 2005Beytepe Asker Hastanesi
1999 - 2004GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
2005Beytepe Asker Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanlığı
1996GATA Askeri, Tıp Fakültesi
1996GATA Askeri, Tıp Fakültesi
Pruritis Ani,Yılmaz İ,Sücüllü İ, Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics, 9: 70-73; 2016.
Defekografi, Dandin O,Sücüllü İ, Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics, 8: 75-82; 2015.
3-Türkiye’de elektif kolorektal cerrahi öncesi cerrahların mekanik bağırsak temizliğine yaklaşımı
Mayır B, Ensari CÖ, Çakır T, Gündüz UR, Bülbüller N, OruçMT, Gültekin FA,Sücüllü İ
Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 25, 1-6, 2015.
4-Rektum kanserinde endorektal ultrasonografi ile yapılan evrelemenin, patolojik evreleme ile karşılaştırlması ,Okul O, Yücel E, Balta AZ, Özdemir Y,Sücüllü İ, Filiz Aİ, akın M ,Gülhane Tıp Dergisi, 56: 223-27; 2014.
5- Perkütan endoskopik gastrostomi tecrübemiz: 64 olgunun değerlendirilmesi, Şenol Z, Karakaş DÖ, Yılmaz İ, Balta AZ, Özdemir Y, Kendirli T,Sücüllü İ, Van Tıp Dergisi, 20, 52-56, 2013.
6- Endoanal-Endorektal Ultrasonografi
Yücel E,Sücüllü İ
Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 23, 17-23, 2013.
7- Pilonidal hastalıkta cerrah tutum anketi sonuçları, Çolak T,Sücüllü İ, Sinan H, Şengül N, Terzi C , Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 21, 165-72, 2011.
8- Pilonidal sinüs hastalığı ile banyo yapma sıklığı arasındaki ilişki, Sinan H,Sücüllü İ, Filiz Aİ, Turnadere E, Şansal M, Akyol M, Demirbaş S, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 20: 162-165; 2010.
9-Elektif splenektomilerde açık ve laparoskopik cerrahi sonuçlarımız,Harlak A,Sücüllü İ, Demirbaş S, Yiğit T, Özdemir Y, Filiz Aİ, Menteş Ö, Kılbaş Z, Yağcı G, Gülhane Tıp Dergisi, 51: 239-243; 2009.
10- The effect of thermal preconditioning and preoperative warming on healing of colonic anastomosis,Filiz Aİ, Kürkçü V,Sücüllü İ, Kurt Y, Aydın Y, Akın ML, Bakırköy Tıp Dergisi, 6, 59-64, 2010.
11- Genç hastalarda kolorektal kanserlerin klinik ve patolojik özelliklerinin değerlendirilmesi, Özdemir Y,Sücüllü İ, Filiz Aİ, Yücel E, Karagöz B, Ersöz N, Demirbaş S, Akın ML, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 19: 168-171; 2009.
12- Fekal inkontinanslı hastalarımızın etiyolojik değerlendirilmesi, Yücel E,Sücüllü İ, Filiz Aİ, Kurt Y, Demirbaş S, İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, 18, 124-128, 2008.
13- Anorektal bölge hastalıklarında transrektal ultrason kullanımı: Klinik deneyimlerimiz, Yücel E,Sücüllü İ,Filiz Aİ, Özdemir Y, Kurt Y, Demirbaş S, Akın ML, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 19: 8-13; 2009.
14- Hepatoselüler kanserlerde perkütan etanol enjeksiyonu,Filiz Aİ,Sücüllü İ, Kurt Y, Pekkafalı Z, İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, 18, 64-69, 2008.
15- Kolonoskopi öncesi barsak temizliğinde sodyum fosfat ve sennosid’in karşılaştırılması: Prospektif randomize çalışma, Sücüllü İ, Filiz Aİ, Okul O, Yücel E, Kurt Y, Akın ML, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 18: 133-137; 2008.
16- Üriner inkontinansın anal inkontinans ile birlikteliğinin değerlendirilmesi, Yücel E,Sücüllü İ, Filiz Aİ, Muhçu M, Dündar Ö, Ateş F, Atay V, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 39: 95-99; 2008
17- Hartmann Prosedürü: Uygulayalım mı?, Sücüllü İ, Demirbaş S, Yücel E, Filiz Aİ, Kurt Y, Akın ML, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 17: 22-26; 2007.