Sitede Ara

Prof.Dr. Güray DEMIR

Anestezi ve Reanimasyon

Bahçelievler Medipol Hastanesi
2022 - 2022Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi
2022 - 2022Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi
2017 - 2021İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi
2017 - 2021İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi
2016 - 2017Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi
2016 - 2017Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr Sadi Konuk E.A.H.
2013 - 2016Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr Sadi Konuk E.A.H.
2013 - 2016Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi
2011 - 2013Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi
2011 - 2013Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi
2006 - 2011Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk E.A.H.
2006 - 2011Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma
2005 - 2006TC Sağlık Bakanlığı Kocaeli İzmit 5 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu
2005 - 2006Sağlık Bakanlığı Kocaeli İzmit 5 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu
2001 - 2005Sağlık Bakanlığı Kocaeli Karamürsel A.Ç.S.M
2001 - 2005TC Sağlık Bakanlığı Kocaeli Karamürsel A.Ç.S.M
2022Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi, Profesör Doktor/Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2016Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk E.A.H., Doçent Doktor/Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2011Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk E.A.H., Doktora/Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2001Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi
ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Protective Effect of the Nuclear Factor Kappa B Inhibitor Pyrrolidine Dithiocarbamate in Lung Injury in Rats with Streptozotocin-Induced Diabetes Eren, G. Cukurova, Z. Hergunsel, O. Demir, G. Kucur, M. Uslu, E. Dalo, E. Uhri, M. Tugcu, V. Respiration 2010; 79(5): 402-10 A2. The Comparison of Dexmedetomidine and Three Different Doses of Midazolam in Preoperative Sedation Gulay Eren, Zafer Cukurova, Guray Demir, Oya Hergunsel, Betul Kozanhan, Nalan S Emir Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology, 2011, 27 (3): 367-72 A3. The Effect of Pomegranate Juice on Diabetes-Related Oxidative Stress in Rat Lung Zafer Çukurova, Oya Hergünsel, Gülay Eren, Asuman Gedikbaşı, Mehmet Uhri, Güray Demir, Yasemin Tekdöş Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(2):444-52 A4. The Effect of “Multiphase Sedation” in the Course of Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging on Children, Parents and Anesthesiologists Guray Demir, Zafer Cukurova, Gulay Eren, Yasemin Tekdos, Oya Hergunsel Rev Bras Anestesiol. 2012; 62 (4), 511-19 A5. Monitorization of the effects of spinal anesthesia on cerebral oxygen saturation in elder patients using near-infrared spectroscopy Aysegul Kusku, Guray Demir, Zafer Cukurova, Gulay Eren, Oya Hergunsel Rev Bras Anestesiol. 2014; 64(4): 241-46 A6. A Primary hydatid cyst localized in the soft tissue: A case report Guray Demir, Ali Tekin, Hande Tekin Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 2014; 47(4): 537 http://dx.doi.org/10.1590/0037-8682-0058-2014 A7. To what extent can local anesthetics be reduced for infraclavicular block with ultrasonographic guidance ? Gulay Eren, Erkan Altun, Yaser Pektas, Yucel Polat, Halil Cetingok, Guray Demir, Deniz Bilgi, Yasemin Tekdos, Murat Dogan Anaesthesist 2014;63: 760-65. DOI 10.1007/s00101-014-2361-4 A8. Comparison of the effects of on-pump and off-pump coronary artery by-pass surgery on cerebral oxygen saturation using near-infrared spectroscopy Guray Demir, Zafer Cukurova, Gulay Eren, Oya Hergunsel Korean Journal of Anesthesiology 2014; 67(6): 391-7 A9. Hypnosis for sedation in transesophageal echocardiography: a comparision with midazolam. Gulay Eren, Yuksel Dogan, Guray Demir, Evrim Tulubas, Oya Hergunsel,Yasemin Tekdos, Murat Dogan, Deniz Bilgi, Yesim Abut Ann Saudi Med 2015; 35(1): 58-63 A10. Successful anesthetic and airway management in Coffin-Siris syndrome with congenital heart disease: Case report Dilek Altun, Güray Demir, Asude Ayhan, Ayda Türköz Egyptian Journal of Anaesthesia 09/2016; DOI:10.1016/j.egja.2016.08.012 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. The Effect of Dexmedetomidine on Propofol Amount and Hemodynamic Parameters at Anaesthesia Induction. G. Demir, G. Aşık Eren, Z. Çukurova, O. Hergünsel. European Journal of Anaesthesiology 2009; 26, Supp. 45: 57. B2. Protective effect of a Nuclear Faktor Kappa B (NF-KKB) inhibitor, pyrrolidium dithicarbamate in the lung injury of rats due to streptozocin induced diabetes. G. Eren, Z. Çukurova, O. Hergünsel, G. Demir, A. Gedikbaşı. European Journal of Anaesthesiology 2009; 26, Supp. 45: 72 B3. A retrospective evaluation of patients undergoing nontraumatic emergency surgery. Güray Demir, Zafer Cukurova, Gulay Eren, Nalan Saygi Emir, Aycan Güner, Melek Atasoy, Oya Hergunsel, Ahmet Turhan. 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, May 13–17, 2009, Antalya, Turkey, Abstract No: 244 B4. Retrospective analysis of the patients with penetrating thoracal trauma. Yucel Polat, Gulay Eren, Zafer Cukurova, Evrim Kucur, Halil Cetingok, Guray Demir, Oya Hergunsel, Ahmet Turhan. 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, May 13–17, 2009, Antalya, Turkey, Abstract No: 424 B5. The Retrograde Analysis of Trauma and Emergency Surgery Cases Managed in Our Intensive Care Unit Between 2003-2008. Demir G, Cukurova Z, Eren G, Hergunsel O. 17 th International Intensive Care Symposium, May 8-9, 2009, Istanbul, Turkey Abstract No:1 B6. Prolonged Mechanical Ventilation as a Consequence of a Primary Pulmonary Hydatid Cyst Rupture During Abdominal Laparoscopy Demir G, Eren G, Cukurova Z, Kendir V, Duman E, Kuşku A, Polat Y, Hergunsel O. 17 th International Intensive Care Symposium, May 8-9, 2009, Istanbul, Turkey Abstract No:2 B7. Routine USG disposal during central venous catheterization: Is it really applicable? Or mandatory? Demir G, Cukurova Z, Cetingok H, Balkan B, Eren G, Hergunsel O Euroanaesthesia 2014: 31 May-3 June 2014, Stockholm Sweden, EJA 2014: 31 e-Supp 52; 47 B8. Is infrared spectroscopy effective for determination of time for baloon inflation during cerebral vascular embolization? Demir G, Cukurova Z, Cetingok H, Eren G, Hergunsel O Euroanaesthesia 2014: 31 May-3 June 2014, Stockholm Sweden, EJA 2014: 31 e-Supp 52; 115 B9. Extracorporeal Lung Support in ARDS: A Single-center experience Gülay Eren, Oya Hergünsel, Yasemin Tekdöş, Deniz Bilgi, Murat Doğan, Güray Demir, Zafer Çukurova 20th International Intensive Care Symposium, Istanbul, Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2015: 13 (supp 1); 29 B10. Cerebral perfusion during pulsatile or non-pulsatile cardiopulmonary bypass technique in coronary artery bypass grafting surgery. Güner B, Yıldırım I, Demir G, Hergünsel O, Cetingok H Euroanaesthesia 2016, 28-30 May, London,U.K, Vol33, Supp 54; 256 C. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. The effects of spinal anaesthesia on cerebral oxygen saturation Guray Demir, Aysegul Kusku, Gulay Eren Lap Lambert Academic Publishing, Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121, Saarbrücken, Germany, ISBN 978-3-659-61611-2 C2. Anestezi Tekniker/Teknisyenleri için Temel Anestezi Uygulamaları Editörler: Sinem Sarı, Nil Kaan, Betül Kozanhan, M.Akif Yazar. Bölüm 23: “Masif Hemoraji” Sayfa 289-300, Yazar Güray DEMİR Nobel Akademik Yayıncılık Ltd Şti, Kızılırmak Cad. No:74 Çankaya Ankara, ISBN 978-625-402-378- 1, 1. Basım Nisan 2020. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Yoğun Bakım Ünitemizde 2003-2007 Yılları Arasında Takip Edilen Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Analizi. Güray Demir, Gülay Aşık Eren, Oya Hergünsel, Zafer Çukurova, Yasemin Kızanlık. Bakırköy Tıp Dergisi 2008; 4: 139-43 D2. Fenitoin Alan Bir Hastada Gelişen Toksik Epidermal Nekroliz. Güray Demir, Gülay Aşık Eren, Yasemin Kızanlık, Ebru Yavuz, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2008; 6: 155-8. D3. Anesthetic Management Of A Patient With Wolff-parkinson-white Syndrome Undergoing Laparoscopic Nephrectomy: Case Report. Gülay Eren, Betül Kozanhan, Oya Hergünsel, Güray Demir, Zafer Çukurova, Volkan Tuğcu, Ali İhsan Taşçı. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2008, 6: 103-8 D4. Çok Kullanımlık Solunum Devresinde Tek Kullanımlık Filtrenin Trakeal Tüp ve Laringeal Maske ile Birlikte Kullanılmasının Bakteriyel Kontaminasyon Yönünden Güvenilirliği Güray Demir, Gülay Aşık Eren, Özlem Açıkgöz, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel. Türk Anest Rean Der Dergisi 2009; 37(2): 96-102 D5. Anestezi İndüksiyonda Deksmedetomidin’in Propofol Dozuna ve Hemodinamik Parametrelere Etkisi Güray Demir, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel. Bakırköy Tıp Dergisi 2009; 5: 49-53 D6. Pregabalin Blunts Cardiovascular Response To Laryngoscopy And Tracheal Intubation. Gülay Eren, Betül Kozanhan, Oya Hergünsel, Ünsal Bilgin, Güray Demir, Zafer Çukurova. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2009; 7(2): 82-7 D7. Transüretral Prostat Rezeksiyonu Operasyonlarında Intratekal Bupivakain, Levobupivakain ve Levobupivakain-Fentanil Kombinasyonunun Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Güray Demir, Zafer Çukurova, Gülay Eren, Oya Hergünsel, Ali İhsan Taşçı. Bakırköy Tıp Dergisi 2009; 5: 143-8. D8. Spontan Rüptüre Olarak Uzamış Mekanik Ventilasyona Gereksinim Duyan Akciğer Kist Hidatik Olgusu. Güray Demir, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Ayşegül Kuşku, Yücel Polat, Oya Hergünsel Türk Anest Rean Der Dergisi 2010; 38(3): 217-21 D9. Yaşamla Bağdaşmayan Fakat Sağkalım Sağlanan Akut Böbrek Yetmezliği. Güray Demir, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Sibel Koçak Yücel, Oya Hergünsel Türk Anest Rean Der Dergisi 2010; 38(5): 379-82 D10. Sezaryen Operasyonlarında Perioperatif Uygulanan Intravenöz Parasetamolün Postoperatif Analjezi İhtiyacına ve Karaciğer Transaminaz Düzeyleri Üzerine Etkileri Dilek Altun, Gülay Aşık Eren, Nalan Saygı Emir, Evrim Kücür, Halil Çetingök, Güray Demir, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel Bakırköy Tıp Dergisi 2010; 6: 153-7 D11. Spinal Anestezi Altında TUR-P Sendromu Gelişen Bir Olgu: Olgu Sunumu. Dilek Altun, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Güray Demir, Vedat Kendir, Halil Çetingök, Oya Hergünsel Bakırköy Tıp Dergisi 2010; 6: 174-7 D12. Radiyal Arter Kanülasyonu Sonrası Parmak Ampütasyonu ile Sonlanan İskemik Komplikasyon Güray Demir, Zafer Çukurova, Gülay Eren, Oya Hergünsel Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(2): 100-4 D13. Kardiyovaskuler Cerrahide Temel Anestezik Yaklaşım (Derleme) Zafer Çukurova, Beyhan Güner, Gülay Eren, Güray Demir, Oya Hergünsel Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2012; 4(3): 70-5 D14. Yoğunbakım hastalarında renal fonksiyonların RIFLE ve AKIN Skorları ile takibinin mortalite ve morbidite üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması Evrim Kucur Tülübaş, Güray Demir, Erkan Duman, Dilek Altun, Halil Çetingök, Oya Hergünsel, Zafer Çukurova Bakırköy Tıp Dergisi 2013; 9: 69-72 D15. Elektif Sezaryen Operasyonlarında Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan Transversus Abdominis (TAP) Bloğun Ameliyat Sonrası Analjezideki Etkinliği Evrim Kucur Tülübaş, Erkan Duman, Halil Çetingök, Güray Demir, Dilek Altun, Oya Hergünsel, Zafer Çukurova İstanbul Med J 2013; 14: 271-5 D16. Artroskopik diz cerrahisinde intratekal bupivakain ve levobupivakainin etkinliklerinin karşılaştırılması Dilek Altun, Güray Demir, Halil Çetingök, Evrim Küçür Tülübaş, Zafer Çukurova Bakırköy Tıp Dergisi, 2014; 10: 57-61 D17. Açık Kalp Cerrahisi Ekstrakorporeal Dolasimi Sirasinda Gelisen Masif Akciger Ödemi Güray Demir, Bedih Balkan, Murat Doğan, Halil Çetingök, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel. GKDA Derg, 2014; 20: 118-20 D18. Yoğun Bakım Ünitesinde Paratiroid Adenomlu Olgu: Prognoz ve Tedavi Yaklaşımı Dilek Altun, Güray Demir, Evrim Tülübaş, Zafer Çukurova, Ahmet Turan Bakırköy Tıp Dergisi 2015; 11: 127-130 D19. Zorunlu Oturur Posizyonda, USG Eşliğinde Hemodiyaliz Kateteri Yerleştirilmesi: Olgu Sunumu Güray Demir, Halil Çetingök, Zafer Çukurova, Erdal Atiç, Gülay Eren, Oya Hergünsel Bakırköy Tıp Dergisi D20. Akut üst ekstremite arteryel embolileri: 2 yıllık klinik deneyimimiz. Mehmet Atay, Mete Gürsoy, Vedat Bakuy, Onur Saydam, Ali Aycan Kavala, Saygın Türkyılmaz, Güray Demir, Ahmet Akgül Bakırköy Tıp Dergisi 2016;12:202-206, DOI: 10.5350/BTDMJB201612405 D21. Laparoscopic Transversus Abdominal Plane Block is Effective in Multimodal Analgesia for Laparoscopic Sleeve Gastrectomy. Evrim Kucur Tulubaş, Hakan Seyit, Ipek Bostancı, Güray Demir, Hilal Kosuk, Yasemin Tekdos Seker, Kıvanç Derya Peker, Halil Alıs. Bakırköy Tıp Dergisi 2019;15:198-203 D22. Mitral Darlığı olan Üç Gebe Kadının Sezaryen Operasyonunda Anestezi Yönetimi. Murat Aslan, Bedih Balkan, Güray Demir, Dicle Birtane, Abdulkadir Yektaş Causapedia 2019; 8(2): 50-55 e-ISSN:2147-2181 D23. Geç Başvuru ve Geç Tanı ile Mortal Seyirli Wernicke Ensefalopatisi. Erdal ATİÇ, Güray DEMİR. Tıp Fakültesi Klinikleri Cilt 2 • Sayı 1 • Ocak 2019 (29-32) D24. Successful Use of Low Dose Combined Spinal-Epidural Anesthesia During Cesarean Section in Eisenmenger Syndrome. Bedih BALKAN, Güray DEMİR, Murat ASLAN, Selahattin TUREN, İpek BOSTANCI, Dilek ALTUN. Tıp Fakültesi Klinikleri Cilt 2 • Sayı 4 • Ekim 2019 (157-161) D25. Trakea Lümenini Tamamen Tıkayan Dev Sekresyon. Erdal ATİÇ, Güray DEMİR. Tıp Fakültesi Klinikleri Cilt 2 • Sayı 3 • Temmuz 2019 (117-121) D26. Metformin İlişkili Laktik Asidoz; Bir Olgu Nedeni ile Literatürün Gözden Geçirilmesi. Bedih BALKAN, Güray DEMİR, Fevzi BALKAN, Halil ÇETİNGÖK, Erdal ATİÇ. Tıp Fakültesi Klinikleri Cilt 3 • Sayı 1 • Mart 2020 (49-53) D27. Portal Ven Trombozuna Bağlı Mide Kanaması. Erdal ATİÇ, Güray DEMİR. Tıp Fakültesi Klinikleri Cilt 4 • Sayı 1 • Mart 2021 (39-43) E. Ulusal bilimsel Toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Dexmedetomidinin İndüksiyondaki Propofol Dozuna ve Hemodinamik Parametrelere Etkisi. Güray Demir, Gülay Aşık Eren, Gülsüm Oya Hergünsel, Zafer Çukurova, Yasemin Tekdöş, Muharrem Özbek. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2007; 35, Ek sayı 1: 12 E2. Reusable Solunum Devresi Kullanımının Bakteriyel Kontaminasyon Yönünden Güvenilirliği. G. Demir, G. Aşık Eren, Ö. Açıkgöz, Z. Çukurova, O. Hergünsel. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2008; 36, Ek sayı 1: 12 E3. Radyoloji Ünitesinde Çocuklarda “Kademeli Sedasyon” Uygulamasının Çocuk, Ebeveyn ve Uygulayıcıya Etkileri. G. Demir, G. Aşık Eren, Z. Çukurova, O. Hergünsel. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2008; 36, Ek sayı 1: 33 E4. Ratlarda Streptozocinle Oluşturulan Diabetik Akciğer Hasarında NF-Kappa B İnhibitörü Pyrrodilin Dithiocarbamat’ın (PDTC) Koruyucu Etkisi. G.A. Eren, O. Hergünsel, Z. Çukurova, G. Demir, A. Gedikbaşı, M. Kucur, M. Uhri. Türk Türk Anest Rean Der Dergisi; 2008; 36, Ek sayı 1: 39 E5. Tranüretral Rezeksiyon Operasyonlarında Labart’ın Klasik Tekniği ile Yapılan Obturator Sinir Blokajının Obturator Refleks Oluşması Riskine Etkisi Ünsal Bilgin, Gülay Eren, Metin Ericek, Nalan Yalçın, Beyhan Güner, Güray Demir, Oya Hergünsel. 10. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi. 15 -18 Mayıs 2009, Radisson SAS Conference & Airport Otel, İstanbul. E6. On-pump ve Off-pump Koroner Arter Cerrahisinin Serebral Oksijen Satürasyonu Üzerine Etkilerinin Near-Infrared Spectroscopy ile Karşılaştırılması Güray Demir, Zafer Çukurova, Gülay Eren, Beyhan Güner, Oya Hergünsel Türk Anest Rean Der Dergisi 2010; 38: Ek sayı.1: 39 E7. Santral venöz Katater Yerleştirilmesinde Rutin USG Kullanımı; Uygulanabilir mi? Yararlı mı? Gerekli mi? Güray Demir, Zafer Çukurova, Halil Çetingök, Bedih Balkan, Gülay Eren, Oya Hergünsel Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi "TARK 2013" 20-24 Kasım, Antalya Kongre Özet CD si Klinik Araştırma Yarışma Sunuları, Sunu No:8 E8. Preoperatif Oral Karbonhidrat Kullanımının Cerrahi Strese Bağlı Nöroendokrin Yanıta Etkisi. Nilgün Sağnak, Gülsüm Oya Hergünsel, Gülay Aşık Eren, Nalan Saygı Emir, Yasemin Kızanlık, Zafer Çukurova, Muharrem Özbek, Güray Demir, Asuman Gedikbaşı. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2007; 35, Ek sayı 1: 203 E9. Deksmedetomidin ve Midazolamın Preoperatif Sedasyondaki Etkinlikleri ve Hemodinamik, Respiratuar Parametrelere Etkilerinin Karşılaştırılması G. Demir, G. Aşık Eren, Z. Çukurova, O. Hergünsel, Y. Tekdöş. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2008; 36, Ek sayı 1: 72 E10. Spinal Anestezi sonrası Gelişen Subdural Hematom: Olgu Sunumu. E. Kucur, N. Saygı Emir, G. Aşık Eren, G. Demir, D. Altun, Y. Pektaş, Z. Çukurova, O. Hergünsel. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2008; 36, Ek sayı 1: 252 E11. Transüretral Prostat Rezeksiyonu Operasyonlarında İntratekal Bupivakain, Levobupivakain ve Levobupivakain-Fentanil Kombinasyonunun Etkinliklerinin Karşılaştırılması. G. Demir, G. Aşık Eren, Z. Çukurova, O. Hergünsel. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2008; 36, Ek sayı 1: 174 E12. Spinal Anestezi Altında Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TUR-P) Sendromu: Olgu Sunumu. D.Altun, G. Aşık Eren, Z. Çukurova, O. Hergünsel, F. Kızıltepe, G. Demir. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2008; 36, Ek sayı 1: 256 E13. Yoğun Bakım Ünitemizde 2003-2007 Yılları Arasında Takip Edilen Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Analizi. Güray Demir, Gülay Aşık Eren, Oya Hergünsel, Zafer Çukurova, Yasemin Kızanlık. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi; 2008; 36, Ek Sayı 1: 11 E14. Fenitoin Alan Bir Hastada Gelişen Toksik Epidermal Nekroliz. Güray Demir, Gülay Aşık Eren, Yasemin Kızanlık, Ebru Yavuz, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel. Yoğun Bakım Derneği Dergisi; 2008; 36, Ek Sayı 1: 12 E15. Appendektomi Operasyonlarında Preinsizyonel ve Postinsizyonel Intravenöz Parasetamolun Peroperatif Hemodinamik Parametrelere, Derlenme Sürecine ve Postoperatif Analjezik İhtiyacına Etkisinin Araştırılması. G. Demir, G. Eren, Z. Çukurova, D. Altun, O. Hergünsel, S. Kapan. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2009; 37, Ek sayı 1: 93 E16. Ortopedik Cerrahi Geçirecek Hastalarda Anestezi ve Cerrahi Hazırlık Sürecinin Hasta Anksiyetesi ve Memnuniyetine Etkisi. G. Demir, G. Eren, Z. Çukurova, O. Hergünsel, M. C. Avkan. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2009; 37, Ek sayı 1: 162 E17. 2008 Yılında Hastanemizde Acil Cerrahi Girişimi İçin Anestezi Uygulanan Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi. G. Demir, G. Eren, Z. Çukurova, N. Emir, A. Güner, O. Hergünsel. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2009; 37, Ek sayı 1: 102 E18. Yaşamla Bağdaşmayan Fakat Sağkalım Sağlanan Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu sunumu G. Demir, G. Eren, Z. Çukurova, S. Koçak, A. Kuşku, Y. Polat, O. Hergünsel. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2009; 37, Ek sayı 1: 276 E19. Radiyal Arter Kanülasyonu Sonrası Parmak Ampütasyonu İle Sonlanan İskemik Komplikasyon: Olgu Sunumu G. Demir, G. Eren, Z. Çukurova, S. Aşar, E. Duman, O. Hergünsel. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2009; 37, Ek sayı 1: 254 E20. Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında İntraperitoneal Verilen CO2 İnsuflasyonunun Hemodinamik Parametreler Üzerine Etkisinin Non-İnvaziv Ultrasonografik Kardiyak Output Monitörü İle Değerlendirilmesi. V. Kendir, G. Eren, H. Çetingök, D. Altun, G. Demir, Z. Çukurova, O. Hergünsel. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2009; 37, Ek sayı 1: 167 E21. Hipertriglisemiye Bağlı Akut Pankreatit Atağında Farklı Bir Tedavi Seçeneği: Plasmaferez D. Altun, G. Eren, Z. Çukurova, G. Demir, S. Aşar, O. Hergünsel, E. Tülübaş. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2009; 37, Ek sayı 1: 247 E22. Yoğun Bakımda Sedasyon Uygulamasında Midazolam ile Magnezyum + Midazolamın Ekinliklerinin Karşılaştırılması D. Altun, G. Eren, Z. Çukurova, M. Ericek, G. Demir, H. Çetingök, O. Hergünsel. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2009; 37, Ek sayı 1: 238 E23. Robotik Ürolojik Cerrahide Selebral Oksijenizasyonun Transkranial Selebral Oksimetre Tekniği ile Takibi: 4 Olgu Sunumu A. Kuşku, G. Eren, Z. Çukurova, G. Demir, M. Ericek, O. Hergünsel. Türk Anest Rean Der Dergisi; 2009; 37, Ek sayı 1: 218 E24. Açık Kalp Cerrahisi Ekstrakorporeal Dolaşımı Sırasında Gelişen Masif Akciğer Ödemi: Olgu Sunumu Güray Demir, Bedih Balkan, Murat Doğan, Halil Çetingök, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel. Göğüs-Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIX. Ulusal Kongresi Kongre Özet Kitabı; s: 109 E25. Serebral Vasküler Embolizasyon Sırasında Balon Şişirme Süresinin Belirlenmesinde Near İnfrared Spectroskopi Etkinmidir ? Güray Demir, Zafer Çukurova, Halil Çetingök, Süleyman Sabaz, Gülay Eren, Oya Hergünsel Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi "TARK 2013" 20-24 Kasım, Antalya Kongre Özet CD si Poster Sıra No:122 http://www.tard.org.tr/tark2013/cd/?oturum=P E26. Serebral Endovasküler Girişimlerde Near İnfrared Spectroscopy Kullanımı Güray Demir, Zafer Çukurova, Halil Çetingök, Gülay Eren, Oya Hergünsel Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi "TARK 2013" 20-24 Kasım, Antalya Kongre Özet CD si Poster Sıra No:145 http://www.tard.org.tr/tark2013/cd/?oturum=P E27. Emery-Dreifuss Muskuler Distrofili Olguda Anestezik Yaklaşım Halil Çetingök, Figen Öztürk, Bedih Balkan, Güray Demir, Gökhan Sertçakacılar, Murat Doğan Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi "TARK 2013" 20-24 Kasım, Antalya Kongre Özet CD si Poster Sıra No:257 http://www.tard.org.tr/tark2013/cd/?oturum=P E28. Zorunlu Oturur Posizyonda USG Eşliğinde Hemodializ Kateteri Yerleştirilmesi: Olgu Sunumu Güray Demir, Halil Çetingök, Zafer Çukurova, Erdal Atiç, Gülay Eren, Oya Hergünsel Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi "TARK 2013" 20-24 Kasım, Antalya Kongre Özet CD si Poster Sıra No:331 http://www.tard.org.tr/tark2013/cd/?oturum=P E29. Ekstrakorporeal Dolaşım Sırasında Beyin Dokusu Oksijenlenmesinin Near İnfrared Spektroskopi ile Takibi ve Beyin Dokusu Oksijenlenmesinin Ekstrakorporeal Dolaşım Sırasında Oluşan Değişimler ile İlişkisi Güray Demir,Zafer Çukurova, Gülay Eren, Oya Hergünsel Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 20. Ulusal Kongresi 17-20 Nisan 2014, Marmaris. Kongre Özet Kitabı s: 95 E30. Komplike Olmuş Santral Kateterisazyonlar: 3 Olgu Sunumu Güray Demir, Zafer Çukurova, Dilek Altun, Emrah Erener, Gülay Eren, Oya Hergünsel Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 20. Ulusal Kongresi 17-20 Nisan 2014, Marmaris. Kongre Özet Kitabı s: 96 E31. Conn Sendromlu Hastada Anestezi Yönetimi Güray Demir, Figen Öztürk, Evrim Tülübaş, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel 48. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-29.10.2014, Ankara E32. Skolyoz Operasyonu Sırasında Gözlenen Beklenmedik Ani Kardiyak Arrest Güray Demir, Bedih Balkan, Derya Mandacı, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel 48. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-29.10.2014, Ankara E33. Akut Miyokard İnfarktus Sonrası Kalça Cerrahisi ve Anestezi Yönetimi Güray Demir, Derya Mandacı, Mehmet Metin Ericek, Yaser Pektaş, Oya Hergünsel 48. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-29.10.2014, Ankara E34. Transkatater Aort Valv İmplantasyonu (TAVI) Uygulamalarında Genel Anestezi mi? Lokal Anestezi mi ? Mortal seyirli bir olgu ile değerlendirilmesi Güray Demir, Bülent Demir, Figen Öztürk, Oya Hergünsel, Osman Karakaya 48. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-29.10.2014, Ankara E35. Morbid Obez Hastada Anestezi Deneyimi Güray Demir, Figen Öztürk, Hilal Köşük, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel 48. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-29.10.2014, Ankara E36. Morgagni Hernisi Operasyonu Geçiren Bir Olguda Sınır Değerlerde Tek Akciğer Ventilasyonu Güray Demir, Figen Öztürk, Hatice Yılmaz Erişen, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel 48. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-29.10.2014, Ankara E37. Yüksek Kardiyak Riskli Hastada Femoral ve Popliteal Blok Uygulaması Güray Demir, Hilal Köşük, Figen Öztürk, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel 48. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-29.10.2014, Ankara E38. Mortal Sonuçlanan İleri Derece Eisenmenger Sendromlu Gebede Anestezi Yönetimi Güray Demir, Bedih Balkan, Derya Mandacı, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel 48. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-29.10.2014, Ankara E39. Peroperatif Anksiyete Düzeyinin ve Anksiyeteyi Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ile Hasta Memnuniyeti Arasındaki İlişkisi Güray Demir, Fahriye Çiçek, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel 48. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-29.10.2014, Ankara E40. Oturur Posizyonda Yapılan Kraniyal Cerrahilerde Peroperatif Transözofageal Ekokardiyografi ile Venöz Hava Embolisi Monitörisazyonu Güray Demir, Figen Öztürk, Derya Mandacı, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel 48. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-29.10.2014, Ankara E41. Ultrason Görüntüleme Eşliğinde Santral Venöz Katater Yerleştirilmesinde Kısa ve Uzun Kesit Kullanımının Karşılaştırılması Güray Demir, Saygın Türkyılmaz, Evrim Kucur Tülübaş, Figen Öztürk, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel 21. Göğüs Kalp Damar ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Kapadokya, Bildiri Özetleri Kitabı s:6, Sözlü Sunu 3 E42. Fin Tipi Nefrotik Sendromlu Hastada Zor Hava Yolu Yönetimi, Gökhan Işık Serçe, Beyhan Güner, Güray Demir, Gülay Eren, Oya Hergünsel 49. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, 2-6 Aralık 2015, Antalya, Poster Bildiri No:443 E43. İndüksiyon Sonrası Venkriküler Fibrilasyon ile Tanı Konan Uzun QT Sendromlu Pediatrik Olgu Deniz Dilan Naki, Bengü Akın, Güray Demir, Oya Hergünsel 49. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, 2-6 Aralık 2015, Antalya, Poster Bildiri No:706 E44. Sugammadekse Bağlı Bronkospazm: Nadir Bir Yan Etki Şükran Merve Uvaçin, Fidan Aygün, Güray Demir, Oya Hergünsel 49. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, 2-6 Aralık 2015, Antalya, Poster Bildiri No:719 E45. Koroner Arter By-Pass Grefleme Ameliyatlarında Kullanılan; Pulsatil ve Non Pulsatil Kalp Akciğer Pompasının, Serebral Perfüzyon Üzerine Etkileri İpek Bostancı, Beyhan Güner, Güray Demir, Oya Hergünsel, Halil Çetingök 22.Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, 21-24 Nisan 2016, Fethiye, Muğla, Poster No:35 E46. Morbit Obez Hastalarda Laparoskopik Tranversus Abdominal Plane (TAP) Bloğun Uygulanabilirliği ve Postoperatif Ağrı Yönetiminde Etkinliği Evrim Kucur Tülübaş, Hakan Seyit, İpek Bostancı, Zafer Çukurova, Hilal Köşük, Güray Demir, Halil Alış 50. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, Poster No: KY-04 E47. Ciddi Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Anestezi Yönetimi Kübra Yıldırım, Nalan Saygı Emir, Figen Öztürk, Evrim Kucur Tülübaş, İpek Bostancı, Güray Demir, Oya Hergünsel 50. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, Poster No: P-144 E48. Wolf-Parkinson-White Sendromlu Hastada Spinal Anestezi ile Acil Sezeryan Yönetimi Bülent Serbest, Güneş Özlem Yıldız, Khin Zar Li Aung, Evrim Kucur Tülübaş, Güray Demir, Oya Hergünsel 50. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, Poster No: P-158 E49. Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (LSG) Ameliyatlarında Obezite Cerrahi Ölüm Risk Skorlama (OSMRS) Sisteminin Etkinliği Evri Kucur Tülübaş, Hakan Seyit, Yasemin Tekdöş Şeker, Zafer Çukurova, Güray Demir, Halil Alış 50. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, Poster No: P-193 E50. Mortalitesi Yüksek Travma Hastalarında Acil Anestezi Yönetimi: 2 Olgu Sunumu Duygu Aygün, Güray Demir, Bedih Balkan, Evrim Kucur Tülübaş, İpek Bostancı, Oya Hergünsel 50. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, Poster No: P-276 E51. Ciddi Kardiyak Hastalıklı Gebede Anestezi Yönetimi: 3 Olgu Sunumu Murat Aslan, İpek Bostancı, Evrim Kucur Tülübaş, Güray Demir, Güneş Özlem Yıldız, Oya Hergünsel 50. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, Poster No: P-356 G. Diğer : A- SERTİFİKA PROGRAMLARI VE KURSLAR 1. T.C Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Hekimliği Sertifikası, 24.10.2005–28.10.2005 2. T.C İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, Deney Hayvanları Kullanım Sertifitası, 28 Eylül – 9 Kasım 2009 3. T.C İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi, 6.01.2010 4. European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologist (EACTA) ECHO course; Basic and certification course, Faculty of Medicine, Montpellier, France, 7-10.9.2013 5. 9. Rejyonal Anestezi Uygulamalarında Ultrason Kursu, 18-19 Mart 2016, Kocaeli B- BİLİMSEL DERGİ DANIŞMANLIĞI 1. Annals of Saudi Medicine 2. Balkan Medical Journal 3. Şişli Tıp Bülteni 4. Member in the International Editorial and Reviewer Board of the Indian Journal of Clinical Anaesthesia, 5. Cardiovasculer Journal of Africa 6. Journal of Healthcare Communications 7. The Scientific Pages of Heart 8. Indian Journal of Clinical Anaesthesia, Editorial Board Member, IP Innovative Publication Pvt. Ltd 9. International Journal of Cardiovascular Research 10. Bakırköy Tıp Dergisi C- KONUŞMACI OLARAK KATKI SAĞLANAN KONGRE VE SEMPOZYUMLAR 1. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 52. Ulusal Kongresi, 7-11 Kasım 2018, Antalya 2. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 53. Ulusal Kongresi, 7-110 Kasım 2019, Antalya 3. 8. Abant Anestezi Sempozyumu Sempozyum Konuşmacı 29-30 Mayıs 2021 İstanbul