Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Serhat SEYHAN

Tıbbi Genetik

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Doğum Yeri

BAKIRKÖY

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
2018İstanbul Medipol Üniversitesi
2018 - 2018University of Miami USA Short
2016 - 2018Bakırköy Dr.Sadi Konuk EAH
2011 - 2012Sivas Kangal Devlet Hastanesi
2016Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik
2011Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.1.1. Bademci G, Abad C, Incesulu A, Elian F, Reyahi A, Diaz-Horta O, Cengiz FB, Sineni CJ, Seyhan S, Atli E, Basmak H, Demir S, Nik AM, Footz T, Guo S, Duman D, Fitoz S, Gurkan H6, Blanton SH, Walter MA, Carlsson P, Walz K, Tekin M. "FOXF2 is required for cochlear development in humans and mice.", Hum Mol Genet. 2019 Apr 15;28(8):1286-1297.
7.1.2. Li C, Bademci G, Subasioglu A, Diaz-Horta O, Zhu Y1, Liu J, Mitchell TG, Abad C, Seyhan S, Duman D, Cengiz FB, Tokgoz-Yilmaz S, Blanton SH, Farooq A, Walz K, Zhai RG, Tekin M. "Dysfunction of GRAP, encoding the GRB2-related adaptor protein, is linked to sensorineural hearing loss.", Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Jan 22;116(4):1347-1352.
7.1.3. McSherry M, Masih KE, Elcioglu NH, Celik P, Balci O, Cengiz FB, Nunez D, Sineni CJ, Seyhan S, Kocaoglu D, Guo S, Duman D, Bademci G, Tekin M. "Identification of candidate gene FAM183A and novel pathogenic variants in known genes: High genetic heterogeneity for autosomal recessive intellectual disability.", PLoS One. 2018 Nov 30;13(11).
7.1.4. Mercan M, Yayla V, Altinay S, Seyhan S. "Peripheral neuropathy in Tangier disease: A literature review and assessment", J Peripher Nerv Syst. 2018 Jun;23(2):88-98.
7.1.5. Cebi AH, Karagüzel G, Karakus M, Polat R, Seyhan S, Önder H, İkbal M. "A new isolated 20q interstitial duplication case and its clinical comparison with similar isolated cases", Genetic Counseling, vol.27, no:3, pp.393-7, 2016.
7.1.6. Alp MY, Çebi AH, Seyhan S, Cansu A, Aydin H, Ikbal M. "22.5 mb deletıon of 13q31.1-q34 assocıated wıth hpe, dwm, and hscr: a case report and redefınıng the smallest deleted regıons", Genetic Counseling, vol.27, no:1, pp.43-9, 2016.
7.1.7. Alp MY, Cebi AH, Seyhan S, Cansu A, İkbal M. "A case of de novo mosaic 18q21.3 deletion with a mild phenotype", Genetic Counseling, vol.25, no:1, pp.71-3, 2014.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
7.3.1. Seyhan S, Çebi AH, İkbal M, Yılmaz M, Sonmez M. "Correlation between expressions of IL-3, IL-6 and IL-11 genes and Chronic Myeloid Leukemia", 4th World Congress on Human Genetics & Genetic Diseases, DUBAİ, UAE, 19-20 Nisan 2018.
7.4. Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri kitabında basılan yazılı bildiriler
7.4.1. Seyhan S, Önder Yılmaz H, Cansu A, Çebi AH, İkbal M. "Sandhoff disease : a case report with new mutation ", European Human Genetics Conference Barcelonai İSPANYA, 21-24 Mayıs 2016, vol.24, no.1, pp.147-148.
7.4.2. Önder Yılmaz H, Seyhan S, Çakır M, Çebi AH, İkbal M. "Isovaleric acidemia : a case report with a new mutation", European Human Genetics Conference Barcelonai İSPANYA, 21-24 Mayıs 2016, vol.24, no.1, pp.432.
7.4.3. Çebi AH, Karagüzel G, Seyhan S, Polat R, Önder H, İkbal M. "20q Duplication Syndrome: A case report", European Human Genetics Conference Glasgow, Glasgow, INGILTERE, 6-9 Haziran 2015, vol.23, no.1, pp.428.
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
7.6.1. Bilece ZT, Ulusoy HA, Yiğitbay M, Seyhan S, Yazıcı ZM. "Compound Heterozigot Mutasyonu Olan Çocukta İşitme Kaybı Vakası", 10. İstanbul KBB-BCC Uzmanları Derneği Kongresi SAKARYA, TÜRKİYE, 19-22 Eylül 2018.
7.6.2. Seyhan S. "Hg D-Punjab Hemoglobin/Beta Talasemi Taşıyıcı olan Aile Vakası", 2. İç Hastalıkları Akademisi ANTALYA, TÜRKİYE, 29 Nisan-2 Mayıs 2018.
7.6.3. Seyhan S. "Compound Hetrozigot Mutasyonu olan Kistik Fibrozis Yanlış Tanılı Hastaya Yaklaşım", 1. İnönü İç Hastalıkları Kongresi MALATYA, TÜRKİYE, 27-28 Nisan 2018.
7.6.4. Mercan M, Yayla V, Acır İ, Seyhan S. "Üst Ekstremitelerde Çoklu Nöropatisi Olan Hastalarda Pmp22 Delesyonu Sıklığı ve Elektrofizyolojik Bulguları", 34. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi GİRNE, KKTC, 4-8 Nisan 2018.
7.6.5. Seyhan S, Çitli Ş. "A report of mosaic 7p duplication syndrome with new findings", Kayseri Tıp Genetik Günleri 2018, KAYSERİ, TÜRKİYE, 7-10 Mart 2018.
7.6.6. Çitli Ş, Seyhan S. "LMX1B Geninde Nadir Görülen Delesyon Vakası: Nail-Patella Sendromu", Tıbbi Genetikte Algoritmalar Sempozyumu ANKARA, TÜRKİYE, 03-04 Haziran 2017, s.7.
7.6.7. Seyhan S, Şahin Y. "Bilinen bir hastalıkta bilinmeyen bir mutasyon: Sanfilippo Sendromu tip A", 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 05-09 Ekim 2016, ss.142-142.
7.6.8. Çitli Ş, Seyhan S. "Ektodermal Displazili bir ailede EDA geninde saptanan yeni mutasyon", 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 05-09 Ekim 2016, ss.151-151.
7.6.9. Çebi AH, Kamaşak T, Seyhan S, Önder Yılmaz H, Ceylaner S, Cansu A, İkbal M. "Tüm Ekzom Sekanslamanın Leigh Sendromlu İki Kardeşe Erken Tanıda Faydası", 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 05-09 Ekim 2016, ss.143-143.
7.6.10. Önder Yılmaz H, Çebi AH, Seyhan S, Yarar MH, Göktaş M, İkbal M. "Cockayne Sendromu: Yeni Mutasyonlu Bir Olgu Sunumu", 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 05-09 Ekim 2016, ss.105-105.
7.7. Ulusal bilimsel toplantılarda bildiri kitabında basılan bildiriler
7.7.1. Günay NY, Seyhan GC, Topkarcı Z, Erdoğan B, Kavak A, Varnalı E, Sakız d, Sar M, Seyhan S. "Cowden Sendromu: Bir Olgu Sunumu", 23. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu ANKARA, TÜRKİYE, 22-26 Kasım 2017, s.163.
7.7.2. Tos T, Seyhan S, Önder H, Yıldırım M. "46,XY,t(9;12)(q32;q13)'li Olgu Sunumu", 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-27 Eylül 2014, ss.84-84.
7.7.3. Tos T, Seyhan S, Çebi AH. "46,XY,add(10) Karyotipli Olgu Sunumu", 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-27 Eylül 2014, ss.78-78.
7.7.4. Seyhan S, Tos T, Çebi AH, Okumuş N. "Parsiyel Trizomi 4p ve Parsiyel Monozomi 22p Olgu Sunumu", 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-27 Eylül 2014, ss.69-70.
7.7.5. Tos T, Seyhan S, Çebi AH. "Parsiyel Trizomi 21q ve Parsiyel Monozomi 4q Birlikteliği Olan Olgu Sunumu", 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-27 Eylül 2014, ss.69-69.
7.7.6. Seyhan S, Tos T, Çebi AH. "46,XX,der(3)add(13) Karyotipli Olgu Sunumu", 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-27 Eylül 2014, ss.69-69.
7.7.7. Tos T, Seyhan S, Çebi AH. "46,XX,der(3)add(3)(p21) Karyotipine Sahip Olgu Sunumu", 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-27 Eylül 2014, ss.59-60.
7.7.8. Seyhan S, Çebi AH, Önder H, İkbal M. "Cri du chat sendromlu bir vaka", Erişkin Yaşta Görülen Genetik Hastalıklar Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-7 Aralık 2013, ss.22-23.
7.7.9. Önder H, Çebi AH, Seyhan S, İkbal M. "46,X,i(Xq)lu Bir Vaka", Erişkin Yaşta Görülen Genetik Hastalıklar Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-7 Aralık 2013, ss.23-23.
7.7.10. Tos T, Alp MY, Seyhan S, İkbal M. "Cri du Chat Sendromlu Bir Vaka", 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 19-23 Aralık 2012, ss.268-268.
7.7.11. Tos T, Alp MY, Koçak Eker H, Seyhan S, İkbal M. "45,XX,rob(13;14)(q10;q10):Bir Vaka Raporu", 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 19-23 Aralık 2012, ss.188-188.
7.7.12. Alp MY, Çebi AH, Seyhan S, Cansu A, İkbal M. "Mozaik 18q Delesyonlu Bir Vaka", 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 19-23 Aralık 2012, ss.270-270.
7.7.13. İkbal M, Ökten A, Alp MY, Bilen S, Çebi AH, Seyhan S. "Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Olan Yenidoğanın Sitogenetik ve aCGH analizleri ile Değerlendirilmesi", 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 19-23 Aralık 2012, ss.294-294.
7.7.14. Seyhan S, Alp MY, Çebi AH, Cansu A, İkbal M. "13q Delesyonu Sendromlu Bir Vaka", 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 19-23 Aralık 2012, ss.269-269.
7.7.15. Çebi AH, Alp MY, Seyhan S, Cansu A, İkbal M. "Trizomi 12p Sendromlu Bir Vaka", 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 19-23 Aralık 2012, ss.270-270.
7.7.16. Tos T, Alp MY, Seyhan S, İkbal M. "İkinci Trimester 4'lü Tarama Testi Negatif Olan Down Sendromu'lu Bir Vaka", 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 19-23 Aralık 2012, ss.65-65.