Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Ruhan ÖZER

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

KAYSERİ

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2004 - 2019İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
2002 - 2004İstanbul Ayazağa Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi
2000 - 2002Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
1994 - 1999Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
1992 - 1994Adıyaman Kahta Merkez Sağlık Ocağı
1989 - 1992Adıyaman Kahta Merkez Sağlık Ocağı
1987 - 1989Sivas Numune Hastanesi Acil Servis
1999YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
1987CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
3. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
3.1. A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:
1. Öner A, Özer R, Üner A, Arslan Ş, Gümrük F. Beta-Thalassemia Mutations in the East of Turkey. TurkJHem.2001;18(4):239-241
2. Cesur Y, Caksen H, Demirtas I, Kosem M, Uner A, Ozer R. Bilateral galactocele in a male infant: a rare cause of gynecomastia in childhood. J Pediatr Endocrinol Metab 2001; 14: 107-109.
3.2. B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER
1. Toklucu MÖ, Araz C, Nizamoğlu M, Pala E, İşcan H, Yazar AS, Ozer R, İslek İ, Guven S. Evaluation of poisoning cases admitted to the Pediatric Emergency Department in Ümraniye Training and Research Hospital. 7th Europaediatrics Congress, Florence 13-16 May, 2015
2. Ozkan N, Karakayalı B, Yazar AS, Arduç A, Guven S, Pala E, Ozer R, Islek I. Evaluation of patients with febrile seizures admitted to the department of pediatric emergency. Exellence in Pediatrics 10-12 December 2015, London, Abstract Book pp: 106
3. Sahin C, Ozer R, Arpacık M, Karakayali B, Gül C, Islek I. A case report: juvenile polyposis coli with intussuception. Exellence in Pediatrics 10-12 December 2015, London, Abstract Book pp: 107
3.2. B. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER
1. Cesur Y, Özkaya E, Özer R, Ceylan N, Akçay G, Odabaş D. Aynı ailede 3 bruselloz olgusu. V. Karadeniz Tıp Günleri 27-30 Mayıs 1996, Trabzon, (POSTER s: 61).
2. Cesur Y, Özkaya E, Çelik A, Özer R, Odabaş D. Yenidoğan mortalite istatistiklerimiz, V. Karadeniz Tıp Günleri 27-30 Mayıs 1996, Trabzon, (POSTER s: 63)
3. Cesur Y, Özkaya E, Kırımi E, Özer R, Odabaş D. Bir leptospiroz (weill sendromu) olgusu. 32. Türk Pediatri Kongresi 23-27 Eylül 1996, İstanbul, (POSTER G-11).
4. Özkaya E, Cesur Y, Kırımi E, Özer R, Rastgeldi L, Odabaş D. Anormal lipoprotein elektroforezi bulguları gösteren tedaviye iyi yanıtlı iki iktiyozis vakası. XL. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep (POSTER s: 70).
5. Arslan Ş, Özer R. İshalin süresinin koagulasyon testleri üzerine etkisi. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, 6-8 Mayıs 1998, Ankara, (SÖZEL SUNUM)
6. Cesur Y, Demirtaş İ, Üner A, Özer R, Kösem M. Jinekomasti ile prezente olan iki taraflı galaktosel olgusu. IV. Ulusal Pediatrik endokrinoloji Kongresi ve pediatrik endokrinolojide aciller eğitim kursu 08-10 Eylül 1999, Ankara, (SÖZLÜ POSTER s: 165).
7. Cesur Y, Özer R, Üner A. On yaşında aterom plağı geliştiren homozigot ailevi hiperkolesterolemi (Tip IIa) olgusu. IV. Ulusal Pediatrik endokrinoloji Kongresi ve pediatrik endokrinolojide aciller eğitim kursu 08-10 Eylül 1999, Ankara, (POSTER s: 194).
8. Özer R, Öner AF, Cesur Y, Arslan Ş, Üner A, Ayhan H. Van Gölü çevresinde beta talasemi mutasyonları sıklığı. 43. Milli Pediatri Kongresi 20-23 Eylül 1999, Ankara (POSTER)
9. Özer R, Öner AF, Cesur Y, Arslan Ş, Üner A, Ayhan H. Beta talasemi taşıyıcılığı ve diğer hipokrom mikrositer tabloların ayırıcı tanısında kullanılan parametreler. 43. Milli Pediatri Kongresi 20-23 Eylül 1999, Ankara (POSTER)
10.Karakayalı B, Cındık N, Özer R, Karakurt Y, Yazar AS, Guven S, İslek İ. Bir vaka nedeni ile supraventriküler taşikardi ile başvuran süt çocuklarına aklaşım. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim 2014, Antalya, (Poster:Kongre Kitabı s:P342)
11. H İşcan, AS Yazar, A Arduç, R Gürpınar, H Tekkuş, R Özer, Ş Güven, İ İşlek. Kronik otitis media sonucu gelişen lateral sinüs ven trombozu olgusu. 58. Türk Pediatri Kongresi, 22-26 Mart, Antalya, 2014. (P082)
12. AS Yazar, B Deliloğlu, B Karakayalı, R Özer, Ş Güven, A Çelik, İ İşlek. Akut sol taraf hemiplejisi ile başvuran 2 yaşındaki kardiyomiyopati olgusu. P037. 50. Türk Pediatri Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya. Türk Pediatri Arş; 49, s33, 2014.
13. Özer R, Argun M , Esen HK , Erdem A , Apaydın. Olgu Sunumu: Penil Saç-İplik Turnike Sendromu . 5. Çocuk Dostları Kongresi, 6-8 Mart 2017, İstanbul, (Poster: PP-016, s:211)
3.3. C. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. Cesur Y, Bekerecioğlu M, Çövüt İE, Özer R, Odabaş D. Ağır el anomalili bir cornelia De lange sendromu. Türk Pediatri Arşivi, İst Çocuk Klin Derg 1996; 31: 297-300
2. Cesur Y, Kırımi E, Özkaya E, Çelik A, Özer R, Odabaş D. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Mortalite istatistikleri. Van Tıp Dergisi 1996; 3: 43-46.
3. Yaşar Cesur, Emin Özkaya, Ercan Kırımi, Ruhan Özer, Mustafa Berktaş, Dursun Odabaş, "Bir Leptospiroz olgusu ( Olgu sunumu)", Türkiye Klinikleri Pediatri , Cilt 6, 128-131 pp., 1997
4. Ahmet Faik Öner, Şükrü Arslan, Ruhan Özer, Abdullah Ceylan. Steroid Tedavisi Verilen Hastalarda Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 3, Temmuz/1998
5. Ahmet Faik Öner, Şükrü Arslan, Ruhan Özer, Oğuz Tuncer. Kabakulak Seyrinde Görülen Bir Trombositopeni Olgusu. Van Tıp Dergisi: 5 (4): 250-252, 1998
6. Ahmet Faik Öner, Ruhan Özer, Ömer Anlar, Şükrü Arslan , M. Bahadır Güven, Abdullah Ceylan. Adrenolökodistrofi (Addison- Schilder Hastalığı): İki Erkek Kardeş Sunumu. Van Med J. 1999:6(2):43-46
7. Güven S, Çalışkan M, Malyali D, Basak N, Karan S, Akova S, Erdoğan, M., Özer, R (2006). Thalassaemia Screening Program in Kadikoy Municipality&TADAD and Umraniye State Hospital, Istanbul, Turkey. Hellenic Society of Haematology HAEMA (Αίμα), 9(0):301-304. Retrieved from www.mednet.gr/eae/haema.
8. Kaymakcı, A., Güven, Ş, Akıllıoğlu, İ, Ergüven, M, Erdoğan, M, Akova, S, Özer, R (2009). Management of abdominal pain in chilhood. Bakırköy Tıp Dergisi / Medical Journal of Bakırköy, 5(2), 41-48.
9. Ceyhan Şahin, Nesrin Özkan, Semih Lütfi Mirapoğlu, Ruhan Özer, Şirin Güven, Ebru Şahin.Hymen Imperforatus: A Rare Cause of Acute Urinary Retention. JOPP Derg.2013; 5(3):142-144
10. Ayhan ERDEM , Mustafa Özgür TOKLUCU , Caner ARAZ , Mehmet NİZAMOĞLU , Emin PALA , Ruhan ÖZER , Şirin GÜVEN. SUDA BOĞULMA İLE ÇOCUK ACİL KLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2016; 56 (2)
KATILDIĞI KURSLAR:
1. TC SAĞLIK BAKANLIĞI ÇOCUK ACİL SERTİFİKASYON KURSU ve UYGULAMALI EĞİTİMİ (2014)
2. TC SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü NEONATAL RESÜSİTASYON PROGRAMI KURSU (2015)
3. Milli Pediatri Kongresi ÇOCUK SAĞLIĞI İZLEMİ KURSU (2015)
4. Turk Pediatri Kongresi ÇOCUK BESLENMESİ KURSU (2016)
5. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı’nda SOSYAL PEDİATRİ HİZMET İÇİ EĞİTİM GÖREVLENDİRİLMESİ (Ocak-Mart.2016)
6. 4. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi ÇOCUK İSTİSMARI KURSU (2016)
7. 5. Çocuk Dostları Kongresi GELİŞİMİN İZLENMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ KURSU (GIDR) (2017)