Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Özgür ARIKAN

Üroloji

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

MERSİN

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

İdrar Yolu Taş Hastalıkları
Erkeklerde İnfertilite (Kısırlık)
2018İstanbul Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi
2016 - 2018Adana Kozan Devlet Hastanesi
2014 - 2016Niğde Bor Devlet Hastanesi
2014MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ
2008İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1.Testicular polyarteritis nodosa mimicking testicular neoplasm.
Atis G, Memis OF, Güngör HS,Arikan O, Saglican Y, Caskurlu T.
ScientificWorldJournal. 2010 Oct 1;10:1915-8. doi: 10.1100/tsw.2010.194
A2.Ureteroscopic management with laser lithotripsy of renal pelvic stones.
Atis G, Gurbuz C,Arikan O, Canat L, Kilic M, Caskurlu T.
J Endourol. 2012 Aug;26(8):983-7. doi: 10.1089/end.2011.0664.
A3.The impact of body mass index on the outcomes of retrograde intrarenal stone surgery.
Caskurlu T, Atis G,Arikan O, Pelit ES, Kilic M, Gurbuz C.
Urology. 2013 Mar;81(3):517-21. doi: 10.1016/j.urology.2012.12.008.
A4. Intravesical migration of an intrauterine device.
Guner B,Arikan O, Atis G, Canat L, Çaskurlu T.
Urol J. 2013 Winter;10(1):818-20.
A5. Retrograde intrarenal surgery in patients with horseshoe kidneys.
Atis G, Resorlu B, Gurbuz C,Arikan O, Ozyuvali E, Unsal A, Caskurlu T.
Urolithiasis. 2013 Feb;41(1):79-83. doi: 10.1007/s00240-012-0534-7.
A6.Retrograde intrarenal surgery for the treatment of renal stones in patients with a solitary kidney.
Atis G, Gurbuz C,Arikan O, Kilic M, Pelit S, Canakci C, Gungor S, Caskurlu T.
Urology. 2013 Aug;82(2):290-4. doi: 10.1016/j.urology.2013.04.013.
A7.Bilateral single-session retrograde intrarenal surgery for the treatment of bilateral renal stones.
Atis G, Koyuncu H, Gurbuz C, Yencilek F,Arikan O, Caskurlu T.
Int Braz J Urol. 2013 May-Jun;39(3):387-92. doi: 10.1590/S1677-538.IBJU.2013.03.12.
A8.Comparison of different ureteroscope sizes in treating ureteral calculi in adult patients.
Atis G,Arikan O, Gurbuz C, Yildirim A, Erol B, Pelit S, Ulus I, Caskurlu T.
Urology. 2013 Dec;82(6):1231-5. doi: 10.1016/j.urology.2013.07.021.
A9.The cost analysis of flexible ureteroscopic lithotripsy in 302 cases.
Gurbuz C, Atış G,Arikan O, Efilioglu O, Yıldırım A, Danacıoglu O, Caskurlu T.
Urolithiasis. 2014 Apr;42(2):155-8. doi: 10.1007/s00240-013-0628-x.
A10.Treatment of renal stones with flexible ureteroscopy in preschool age children.
Erkurt B, Caskurlu T, Atis G, Gurbuz C,Arikan O, Pelit ES, Altay B, Erdogan F, Yildirim A.
Urolithiasis. 2014 Jun;42(3):241-5. doi: 10.1007/s00240-013-0636-x.
A11.Clinical significance of serum and urinary HER2/neu protein levels in primary non-muscle invasive bladder cancer.
Arikan O, Yıldırım A, İsbilen B, Canakci C, Atıs G, Gurbuz C, Erol B, İsman FK, Ozkanli S, Caskurlu T.
Int Braz J Urol. 2015 Nov-Dec;41(6):1080-7. doi: 10.1590/S1677-5538
A12.Prevalence of antibiotic resistance in fecal flora before transrectal ultrasound-guided prostate biopsy and the clinical impact of targeted antibiotic prophylaxis
Arikan Ozgur, Yildirim Asif, Atis Gokhan, Tanidir Berrin, Gurbuz Cenk, Erol Bulent, Danacioglu Onur, Culpan Meftun, Vahapoglu Haluk, Caskurlu Hulya and Caskurlu Turhan.
Arch. Esp. Urol. 2017; 70 (10): 852-858 Vol. 70, Number. 10, December 2017
B.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
B1.Başarısız üretral stent sonrası tedavi yaklaşımı: Olgu sunumu eşliğinde literatürün gözden geçirilmesi
Bayram Güner,Özgür Arıkan, Gökhan Atış, Cenk Gürbüz, Turhan Çaşkurlu
Göztepe Tıp Dergisi 26(4):169-172, 2011, doi:10.5222/J.GOZTEPETRH.2011.169
B2.Vücut kitle endeksinin üreteroskopik pnömolitotripsi sonuçlarına etkisi
Gökhan Atış,Özgür Arıkan,Eyüp Sabri Pelit, Cengiz Çanakçı, İsmail Ulus, Turhan Çaşkurlu.
Yeni Üroloji Dergisi - The New Journal of Urology 2013; 8 (3): 31-36.
B3.Üreteral fibroepitelyal polip ve eşlik eden üreter taşı: Tek merkez tecrübemiz
Eyyüp Sabri Pelit,Gökhan Atış,Özgür Arıkan, Cengiz Çanakcı, Cenk Gürbüz, Turhan Çaşkurlu.
YeniÜroloji Dergisi - The New Journal of Urology 2013; 8 (1): 58-61
C.Ulusal diğer dergilerde yayımlanan derlemeler:
C1.İnterstisyel sistitte uygulanan intravezikal tedaviler
Özgür Arıkan, Cenk Gürbüz
Kontinans ve Nöroüroloji Bülteni 2014; 1:1-6
C2.Vezikovajinal fistül onarımları
Özgür Arıkan, Cenk Gürbüz
Kontinans ve Nöroüroloji Bülteni 2015; 2: 8-13, ISSN 2149-1496.
D.Yazılan ulusal kitap bölümleri:
D1.Çocuklarda standart perkütan nefrolitotomi
Özgür Arıkan, Cenk Gürbüz
Üriner Sistem Taş Hastalığının Tedavisi, TÜD/Türk Üroloji Akademisi Yayını 2015; 1: 429-37. ISBN: 978-975-00112-6-9.
D2.Alt Üriner Sistemin Laparoskopik Cerrahisi
Özgür Arıkan, Turhan Çaşkurlu
Güncel Üroloji, TÜD/Türk Üroloji Akademisi Yayını 2018; 18: 805-14.
ISBN:978-605-68063-1-5
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
E1.Renal pelvis yerleşimli böbrek taşlarında retrograd intrarenal cerrahi ile perkütan nefrolitotomi sonuçlarının karşılaştırılması
Özgür Arıkan, Gökhan Atış, Cenk Gürbüz, Asıf Yıldırım, Bülent Erol, Turhan Çaşkurlu
10. Endoüroloji Kongresi, s027, 2013
E2.Mikro-Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz
Özgür Efiloğlu, Cenk Gürbüz,Özgür Arıkan, Yavuz Onur Danacıoğlu, Ramazan Gökhan Atış, Turhan Çaşkurlu
10. Endoüroloji Kongresi, s037, 2013
E3.Erişkin hastalardaki üreter taşlarının tedavisinde kullanılan farklı kalınlıktaki semirigid üreteroskopların karşılaştırılması
Gökhan Atış,Özgür Arıkan, Cenk Gürbüz, Asıf Yıldırım, Bülent Erol, Cengiz Çanakçı, Sabri Pelit, Tuırhan Çaşkurlu
10. Endoüroloji Kongresi, s055, 2013
E4.Böbrek taşlarının tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi uygulanan hastaların retrospektif analizi
Turhan Çaşkurlu, Gökhan Atış,Özgür Arıkan, İsmail Ulus, Asıf Yıldırım, Cenk Gürbüz
10. Endoüroloji Kongresi, s072, 2013
E5. Pediatrik yaş grubunda retrograd intrarenal cerrahi yöntemiyle böbrek taşlarının tedavisi
Gökhan Atış,Özgür Arıkan, İsmail Ulus, Cenk Gürbüz, Asıf Yıldırım, Turhan Çaşkurlu
10. Endoüroloji Kongresi, s113, 2013
E6.Testiküler kitle sebebiyle radikal orşiektomi yapılan 109 hastanın verilerinin değerlendirilmesi
Özgür Arıkan, Asıf Yıldırım, Gökhan Atış, Cengiz Çanakçı, İsmail Ulus, Cenk Gürbüz, Turhan Çaşkurlu
Büyük Üroloji Buluşması-1, SS-011, 2013
E7. Küçük böbrek kitlelerinde parsiyel nefrektomi: Medeniyet Üniversitesi deneyimi
Mert Kılıç, Turhan Çaşkurlu, Asıf Yıldırım, Cenk Gürbüz, Erem Kaan Başok,Özgür Arıkan, Ramazan Gökhan Atış
Büyük Üroloji Buluşması-1, PS-197, 2013
E8. Metastatik kastrasyon dirençli prostat kanseri yaşlı Türk erkeklerinde Dosetaksel tabanlı sistemik kemoterapi: Tek merkezli gözlemsel çalışma
Asıf Yıldırım, Sarp Korcan Keskin, Cengiz Çanakçı,Özgür Arıkan, Meftun Çulpan, Erol Peltekoğlu, Ramazan Gökhan Atış, Cenk Gürbüz, Bülent Erol, Turhan Çaşkurlu
Büyük Üroloji Buluşması-1, PS-229, 2013
E9.Ekstrakorporeal şok dalga (ESWL) başarısız intrarenal tek veya çoklu taşlarda retrograd intrarenal cerrahi (RIRC) tedavisi başarısı
Özgür Arıkan, Mehmet Cenk Gürbüz, Bayram Güner, Ramazan Gökhan Atış, Halil Lütfi Canat, Turhan Çaşkurlu
21. Ulusal Üroloji Kongresi, S-100, 2010
E10.Feokromasitoma olgusunda laparoskopik adrenalektomi
O Arıkan, C Gurbuz, G, Atıs, B Guner, E Ilhan, T Çaşkurlu
4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu, V-6, 2011
E11.Radikal Prostatektomi spesmenlerinde Hyaluronidase-1 ekspresyonunun biyokimyasal relaps ile ilişkisi
B Guner, Ş Özkanlı, A Yıldırım, C Gürbüz, L Canat,Ö Arıkan, T Çaşkurlu
4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu, P-15, 2011
E12.Bilateral sinir koruyucu radikal prostatektomi sonrası Tadalafil’in üriner inkontinans üzerine etkisi
L Canat, C Gürbüz, M Kılıç,Ö Arıkan, T Çaşkurlu.
4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu, P-55, 2011