Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Nur BALCI

Periodontoloji

Unkapanı Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi
Doğum Yeri

MUĞLA

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2011İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
2011Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı
2008Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği
Balci N, Buduneli N. Anti-Inflammatory Agents in Mouth-Rinses For Periodontal Treatment. Clinical Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Drugs, 2015 2(1):14-20. Balci N, Cakan U, Aksu B, Akgul O, Ulger N. In Vitro Evaluation of Planktonic Growth on Experimental Cement-Retained Titanium Surfaces. Med Sci Monit, 2016; 22:1180-1185. Onder C, Kurgan S, Balci N, Tayman A, Guney Z, Serdar MA, Gunhan M. The Effects of Nonsurgical Periodontal Therapy on Serum Levels of Procalcitonin in Patients with Chronic and Aggressive Periodontitis. PONTE Journal, 2016;72(4): 150-172. Onder C, Kurgan S, Balci N, Guney Z, Serdar MA, Gunhan O, Gunhan M. Vascular Endothelial Growth Factor Levels (VEGF) In Gingival Biopsies of Patients with Chronic or Aggressive Periodontitis. PONTE Journal 2016;72(7): 232-256. Kurgan S, Onder C, Balci N, Fentoglu O, Eser F, Balseven M, Serdar MA, Tatakis DN, Gunhan M. Gingival crevicular fluid tissue/blood vessel-type plasminogen activator and plasminogen activator inhibitor-2 levels in patients with rheumatoid arthritis: effects of nonsurgical periodontal therapy. J Periodont Res 2016. doi:10.1111/jre.12425. Balci N, Alkan N, Gurgan CA. Psychometric properties of a Turkish version of the oral health impact profile-14. Niger J Clin Pract 2017;20(1):19-24. Balcı N, Altaş N, Erkan E, Uslu Toygar H. Multidisciplinary Treatment of Multiple Traumatized Anterior Teeth. Case Report: 2 Year Follow-Up Çoklu Travmatize Anterior Dişlerin Multidispliner Tedavisi. Olgu Raporu: 2 Yıllık Takip. Turkiye Klinikleri J Dental Sci Cases 2016;2(2):88-92. Balcı N, Kurgan Ş, Gürhan M. Sistemik Antibiyotik Kullanımından Sonra Salya ve Diş Eti Cep Sıvısında Antibiyotik Düzeyleri. Turkiye Klinikleri J Periodontol-Special Topics 2016;2(3):20-24. Kurgan Ş, Balcı N, Gürhan M. Kimyasal Olarak Modifiye Edilmiş Tetrasiklinler ve Periodontal Tedavideki Yeri. Turkiye Klinikleri J Periodontol-Special Topics 2016;2(3):25-30. Yılmaz Karan F, Sonat B, Akboyun N. Periodonsiyumun Sekonder Hastalandığı Primer Endodontik Lezyonlu Dişlerde Tedavi: Vaka Raporu . A. Ü. Diş Hek. Fak. Dergisi, 2009;36(2):121-124. Imamoglu O, Karapirli M, Akboyun N. Comparision of DNA extraction methods from teeth samples and evaluation in terms of Forensic Sciences. J For Med 2012;1:38-49 Kurgan Ş, Altıngöz SM, Balcı N, Günhan M. Pemfigus Vulgaris ile ilişkili deskuamatif gingivitisli hastalarda periodontal tedavinin hastalığın şiddeti üzerine etkisi (Olgu Serisi). SÜ Dişhek Fak Derg, 2012; 21(3):138- 144. Balcı N, Yuzbasıoglu HE, Eyuboglu T.F. Generalize Kronik Periodontitisli Hastada Periodontal Endodontik Lezyonlu Komşu Dişe İmplant Tedavisi ve İdamesi:Vaka Raporu. 7tepe Klinik, 2013; 4 (1): 33-38. Cakan U, Balcı N, Demir B. Dişeti Protezleri. Atatürk Üniv Diş Hek Derg., 2014; 9:20-28.
Projeler
Periodontal Hastalık Patogenezinde Nötrofil Yüzey Reseptörleri Ve Antagonistlerinin İncelenmesi. TÜBİTAK 2219 BİDEB Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu, 1059B191301113 (2014) (Bursiyer) Kronik ve Agresif Periodontitis Hastalarında Klinik Periodontal Durum ile Mikrobiyolojik ve İmmünolojik Veriler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. TÜBİTAK 3001 ARDEB Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 115S443 (2015-Devam etmekte) (Yürütücü)