Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Fatih Nazmi YAMAN

Acil Tıp

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

OSMANİYE

2016 - 2016Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.
2016 - 2018Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
2016 - 2018Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
2015 - 2015Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi
2013 - 2015Artvin Devlet Hastanesi
2006 - 2011S. B. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2006 - 2006Sağlık Ocağı/ Kadışehri
2011ANKARA KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ACİL TIP
2005Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler, olgu sunumları ve orijinal görüntüler:
A1. Yaman F.N.,Yavuz B.,”Correlation of Thromboembolic Risk Score with Inflammatory and Coagulation Markers in Patients with Atrial Fibrillation Admitted to Emergency Department.” Bimedical Research.27(3): 586-590 (2016)
A2. Duru M., Karakus A., Yengil E., Sahan M., Zeren C., Kekec Z., Yagız A.E., Yaman F.N., “Demographic, Clinic And Laboratory Characteristics Of Cases Presented To Emergency Department With Scorpion Sting: 345 Cases Over A 4-Years Period,” Acta Medica Mediterranea. 29, 611-616 (2013).
A3. Yaman F.N., Şahan M., Yılmaz M.. “One-Sided Weakness Admitted With Hypokalemic Periodic Paralysis.” J Clin Anal Med 5:215-7 (2014)
A4. Yılmaz M., Yaman F.N., Tanrıverdi A. “The Combination Of Intracranial Hemorrhage, Mesenteric Artery Thrombosis And Mesenteric Artery Dissection.” J Clin Anal Med 6 (2015)
Ulusl hakemli dergilerde yayımlanan makaleler, olgu sunumları ve orijinal görüntüler:
B1. Atlı M.M.,Yılmaz M., Kabul S., Yaman F.N., “Acil Servisten Kendi İsteği ile Ayrılan Hastaların Analizi.” Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. DOI: 10.5505/2016
Ulusal toplantılarda sunulan poster bildiriler:
C1. Yaman F.N., Öner Y.,Coşkun G., Uzunosmanoğlu H., Mollaoğlu A., Doruk C., Coşkun A., Madenci G.,Ataman E., Civelek B.,“ Karbon Monoksit İntoksikasyonu: MR Görüntülemede Bilateral Periventriküler ve Subkortikal Beyaz Cevherde Lezyonlar,”Acil Tıp Uzmanları Derneği 7. Ulusal Acil Tıp Kongresi. Kongre kitapçığı sayfa 153, Antalya, 2011.
C2. Coşkun G., Ataman E., Mollaoğlu A.,Yaman F.N., Türkan S., Keskin A.T., Civelek B., “Akut Hipokalseminin Sıradışı Bir Nedeni : Köpekbalığı Kıkırdağı Kullanımı,” Acil Tıp Uzmanları Derneği 7. Ulusal Acil Tıp Kongresi. Kongre kitapçığı sayfa 143, Antalya, 2011.
C3. Yaman F.N., Yavuz B., Sen O., Deveci O.S., Kızılca G., Dal K., Ertuğrul D.T., Beyan E., “Acil Servise Başvuran Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda, Tromboemboli Risk Skoru (CHA2DS2-VASc) İle İnflamasyon ve Koagülasyon Belirteçlerinin İlişkisinin Değerlendirilmesi,” Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Kongre kitapçığı sayfa 279, Antalya, 2012.
C4. Yaman F.N.,Öztürk B., “İzole Sternum Fraktürü: Künt Göğüs Travması Sonrası Nadir Görülen Bir Durum,” Acil Tıp Uzmanları Derneği 9. Ulusal Acil Tıp Kongresi. Kongre kitapçığı sayfa 67, Antalya, 2013.
C5. İnci A., Öztürk B.,Yaman F.N., Güven D., “Acil Servisten İstenen İdrar Kültürlerinin Değerlendirilmesi,” Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 16. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Kongre kitapçığı sayfa 236, Antalya, 2013.
C6. Erus S.,Açıkmeşe B., Gürdemir B., Öztürk B.,Yaman F.N., “Nadir Bir Göğüs Ağrısı Sebebi: Kırık Bar,” Türk Göğüs Cerrahi Derneği 7. Türk Göğüs Cerrahi Kongresi. Kongre kitapçığı sayfa 78, Antalya, 2013.
C7. Yaman F.N., Şahan M., Yılmaz M., “Tek Taraflı Güçsüzlük İle Gelen Hipokalemik Peryodik Paralizi,” Türkiye Acil Tıp Derneği 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Kongre kitapçığı sayfa 824,Eskişehir, 2013.
C8. Sahan M., Karakus A., Calıskan K., Tasın V., Yılmaz M., Yaman F.N., Tambay G., “ Plevral Aralığa Takılan Subclavian Katater,” Türkiye Acil Tıp Derneği 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi. Kongre kitapçığı sayfa 546, Eskişehir, 2013.
C9. Yılmaz M., Yaman F.N., Sahan M., “ Kendine Enjeksiyon Yapma Sonucunda Gelişen Derin Ven Trombozu,” Türkiye Acil Tıp Derneği 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi. Kongre kitapçığı sayfa 752, Eskişehir, 2013.
C10. Sahan M., Karakus A., Calıskan K.,Tasın V., Yasaran I., Yılmaz M., Yaman F.N., Tambay G., “Favizm&Göğüs Ağrısı,” Türkiye Acil Tıp Derneği 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi. Kongre kitapçığı sayfa 980, Eskişehir, 2013.
C11. Sahan M., Karakus A., Calıskan K., Tasın V., Yılmaz M., Yaman F.N., Tambay G., “Renal Kolik İle Gelen Torako-abdominal Aort Diseksiyonu,” Türkiye Acil Tıp Derneği 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi. Kongre kitapçığı sayfa 981, Eskişehir, 2013.
C12. Yaman F.N., Şahan M., Ödemiş H., Karakuş A., “Senkop ile Gelen Spontan Dalak Rüptürü,” Acil Tıp Uzmanları Derneği 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi. Kongre kitapçığı sayfa 154, Antalya, 2015
C13. Yaman F.N., Şahan M., Ödemiş H., Karakuş A., Seğmen M.S., Tambay G., Tanrıverdi A., “Sağ Hemiparezi ile Gelen Aort Diseksiyonu” Acil Tıp Uzmanları Derneği 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi. Kongre kitapçığı sayfa 292, Antalya, 2015
C14. Yaman F.N., Şahan M., Ödemiş H., Karakuş A., “Güzel Avrat Otu İntoksikasyonu,” Acil Tıp Uzmanları Derneği 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi. Kongre kitapçığı sayfa 244, Antalya, 2015
C15. Yılmaz M., Yaman F.N., Tanrıverdi A., “İntrakranial Kanama, Mezenter Arter Diseksiyonu ve Mezenter Arter Trombozu Kombinasyonu.” Acil Tıp Uzmanları Derneği 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi. Kongre kitapçığı sayfa 171, Antalya, 2015
C16. Yaman F.N., “Dadı Dirseği” Acil Tıp Uzmanları Derneği 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi. Kongre kitapçığı sayfa 303, Antalya, 2015
C17. Yaman F.N., “Radyografide saptanamayan Femur Boyun Fraktürü” Acil Tıp Uzmanları Derneği 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi. Kongre kitapçığı sayfa 306, Antalya, 2015
C18. Yaman F.N., “Nadir bir Senkop nedeni: Tansiyon Pnömotoraks” Acil Tıp Uzmanları Derneği 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi. Kongre kitapçığı sayfa 175, Antalya, 2015
C19. Şahan M., Yaman F.N., Tanbay G., Karakuş A., “Dikkat! Burun Akıntısı Beyin Omurilik Sıvısı Olabilir! ! !,” Acil Tıp Uzmanları Derneği 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi. Kongre kitapçığı sayfa 171, Antalya, 2015
C20. Şahan M., Yaman F.N., Tanbay G., Kuvandık G, Karakuş A., “Apendektomi Yapılamayan Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu,” Acil Tıp Uzmanları Derneği 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi. Kongre kitapçığı sayfa 115, Antalya, 2015
C21. Şahan M., Yaman F.N., Tanbay G., Karakuş A., “Resüsitasyonda Trombolitik Etkisi: Olgu Sunumu,” Acil Tıp Uzmanları Derneği 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi. Kongre kitapçığı sayfa 187 , Antalya, 2015
C22. Karakuş A., Şahan M., Kuvandık G., Yaman F.N., Tanbay G., “Acil Servisde Güvenlik Çemberinin Önemi,” Acil Tıp Uzmanları Derneği 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi. Kongre kitapçığı sayfa 294, Antalya, 2015
C23. Ödemiş H., Yaman F.N., Çavuş U.Y., “Bağrım Yanıyor: Atipik Prezentasyonlu Akut Miyokard Enfarktüsü Olgusu,” Acil Tıp Uzmanları Derneği 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi. Kongre kitapçığı sayfa 295, Antalya, 2015
C24. Ödemiş H., Yaman F.N., Çavuş U.Y., “Solunum Arrestiyle Yeni Tanı Diyabet: Nadir Bir Diyabetik Ketoasidoz Olgusu,” Acil Tıp Uzmanları Derneği 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi. Kongre kitapçığı sayfa 117, Antalya, 2015
Katıldığı Kongre, Sempozyum ve Toplantılar:
D1. Temel Acil Tıp Eğitim Kursu. 15-16 Haziran ve 22-23 Haziran 2007. Ankara.
D2. 7. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 26-29 Mayıs 2011. Antalya.
D3. Acilde Hayat Kurtarmak. 27-28 Eylül 2014. Bodrum/Muğla.
D4. 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 16-19 Nisan 2015. Antalya.
D5. 13. Acil Tıp Kongresi. 22-25 Kasım 2017. Antalya
D6. Pediatrik Aciller Sempozyumu. 2018. Gaziantep.
E.Aldığı Eğitimler:
E1. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Kliniği Asistan Doktor Teorik Eğitim Seminerleri. 01.09.2006 – 31.05.2007. Ankara.
E2. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Elektif Rotasyonlar. 01.11.2007 – 03.11.2008. Adana.
E3. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Temel Modül Eğitimi. 2010. Ankara.
E4. Temel Ultrasonografi ve EKO Eğitim Proğramı. 2017. Adana.
E5. İleri Ultrasonografi ve EKO Eğitim Proğramı. 2017. Adana.
E6. Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Temel Biyoistatistik Kavramları. 2018. Gaziantep.