Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Abdurrahim TEKİN

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi
Doğum Yeri

KIZILTEPE

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2021T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi S.U.A.M. Çamlıca Hastanesi
2019 - 2021Bingöl Devlet Hastanesi
2019Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD
2014İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD
2013İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp
Tekin, A. Deneysel spinal kord yaralanmasının patofizyolojisinde mikroRNA21’in rolü ve metilprednizolone tedavisinin patofizyolojiye vemikroRNA21’e etkisi. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilimdalı Tıpta Uzmanlık Tezi, İstanbul, 2019
Erdinç ÖZEK, Hakan SEYİTHANOĞLU, Serkan KİTİŞ, Tolga Turan DÜNDAR, Abdurrahim TEKİN , Mustafa Aziz HATİBOĞLU Frameless Neuronavigation Assisted Brain Biopsy : Safety, Efficienncy and Our Experience Bezmialem Science 2019;7(2):145-9
Abdurrahim Tekin, Spinal Meningiomlar ; Hakan Hanımoğlu (ed.), Serdar Çevik(ed.),Şevket Evran(ed.), Oğuz baran (ed.); Meningiomlara Genel Bakış , US Akademi yay. 2020 syf 265-273
Abdurrahim Tekin, İntraventriküler Meningiomlar ; Hakan Hanımoğlu (ed.), Serdar Çevik(ed.),Şevket Evran(ed.), Oğuz baran (ed.); Meningiomlara Genel Bakış , US Akademi yay. 2020 syf 259-264
Abdurrahim Tekin ,Radyolojik olarak Menengiom Dışı İntrakraniyal Kitlelerin Dural İlişkisi: Retrospektif Radyolojik Çalışma, 2019 TND sözel sunum