Sitede Ara

Doç.Dr. Nurhayat YAKUT

Çocuk Enfeksiyon

Bahçelievler Medipol Hastanesi
2020 - 2021Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi
2019 - 2019Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanes
2014 - 2018Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2013 - 2014Ankara Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Devlet Hizmet Yükümlülüğü)
2005 - 2013Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü
2018Marmara Üniversitesi İstanbul, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
2013Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı
2004İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Tıp Fakültesi
Araştırmalar ve Yayınlar: Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler: 1- Akkoç Gülşen, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atıcı Serkan, Yakut Nurhayat, Öcal Demir Sevliya, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2015). Human Bite-induced Cellulitis Due to Streptococcus pyogenes. Wounds, 27(12), 20-23. (SCI-E) 2- Akkoç Gülşen, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atici Serkan, Yakut Nurhayat, Öcal Demir Sevliya, Akbas Gamze, Zeliha Cinel Leyla, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa. Cutaneous Tuberculosis Occurring After a Skin Cut in a Child. Wounds. 2016 Aug;28(8):E31-4. PubMed PMID: 27560476. (SCI-E) 3- Kepenekli-Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atici Serkan, Akkoç Gülşen, Bariş Safa, Yakut Nurhayat, Demir Sevliya Öcal, Köksalan Orhan Kaya, Soysal Ahmet, Deswarte Caroline, Bustamante Jacinta, Casanova JeanLaurent, Bakir Mustafa. IL-12Rβ1 defect presenting with massive intraabdominal lymphadenopathy due to Mycobacterium intracellulare: A case report. Asian Pac J Allergy Immunol. 2016 Dec 12. doi: 10.12932/AP0790. PubMed PMID: 27996281, (SCI-E) 4- Atıcı Serkan, Soysal Ahmet, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Akkoç Gülşen, Yakut Nurhayat, Öcal Demir Sevliya, İnceköy Girgin Feyza, Çulha Gülcan, Altınkanat Gelmez Gülşen, Öztürk Makbule Nilüfer, Söyletir Güner, Bakır Mustafa (2016). Healthcare-associated infections in a newly opened pediatric intensive care unit in Turkey: Results of four-year surveillance. The Journal of Infection in Developing Countries, 10(03),254-259., Doi: 10.3855/jidc.7517, (SCI-E) 5- Karaaslan Ayşe, Çağan Eren, Kepenekli Kadayifci Eda, Atıcı Serkan, Akkoç Gülşen, Yakut Nurhayat, Öcal Demir Sevliya, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2016). Intravenous Colistin Use for Multidrug-Resistant Gram-Negative Infections in Pediatric Patients. Balkan Medical Journal, Nov;33(6):627-632., Doi: 10.5152/balkanmedj.2016.16210, (SCI-E) 6- Yakut Nurhayat, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atıcı Serkan, Akkoç Gülşen, Öcal Demir Sevliya, Dağçınar Adnan, Akbulut Fatih, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2015). Brain abscess due to Streptococcus intermedius secondary to mastoiditis in a child. SpringerPlus, 4(1), Doi: 10.1186/s40064-015-1608-0. (SCI-E) 7- Karaaslan Ayşe, Soysal Ahmet, Kepenekli Kadayifci Eda, Yakut Nurhayat, Öcal Demir Sevliya, Akkoç Gülşen, Atıcı Serkan, Sarmış Abdurrahman, Toprak Nurver Ülger, Bakır Mustafa (2016). Lactococcus lactis spp lactis infection in infants with chronic diarrhea: two cases report and literature review in children. The Journal of Infection in Developing Countries, 10(03), 304-307., Doi: 10.3855/jidc.7049, (SCI-E) 8- Öcal Demir Sevliya, Çeliker Hande, Karaaslan Ayşe, Kepenekli Kadayifci Eda, Akkoç Gülşen, Atıcı Serkan, Yakut Nurhayat, Şenay Rabia Emel, Kazokoğlu Haluk, Koç Ahmet, Bakır Mustafa, Soysal Ahmet (2015). Cytomegalovirus Retinitis in Three Pediatric Cases with Acute Lymphoblastic Leukemia: Case Series and Review of the Literature. Japanese Journal of Infectious Diseases, Doi: 10.7883/yoken.JJID.2015.223, (SCI-E) 9- Demir Sevliya Öcal, Soysal Ahmet, Akkoç Gülşen, Kadayifci Eda, Yakut Nurhayat, Çerikçioğlu Nilgün, Bakir Mustafa. Myiasis of the Toe as a Complication of a Neglected Wound: A Case Report. Wounds. 2016 Nov;28(11):E44-E46. PubMed PMID: 27861134. (SCI-E) 10- Karaaslan Ayşe, Soysal Ahmet, Yakut Nurhayat, Akkoç Gülşen, Öcal Demir Sevliya, Atıcı Serkan, Toprak Nurver Ulger, Söyletir Güner, Bakır Mustafa (2016). Hospital acquired Clostridium difficile infection in pediatric wards: a retrospective case-control study. Springerplus 11;5:1329. Doi: 10.1186/s40064-016-3013-8, (SCI-E) 11- Pekuz S, Soysal A, Akkoc G, Atıcı S, Yakut Nurhayat, Gelmez GA, Kadayifci EK, Güneser D, Demir SO, Söyletir G, Bakır M. Nasopharyngeal Carriage Prevalence, Serotype Distribution and Antimicrobial Resistance of Streptococcus Pneumoniae Among Children with Chronic Diseases. Jpn J Infect Dis. 2018 Aug 31. doi:10.7883/yoken.JJID.2017.410. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30175734. (SCI-E) 12- Yakut Nurhayat, Soysal A, Kepenekli Kadayifci E, Dalgic N, Yılmaz Ciftdogan D, Karaaslan A, Akkoc G, Ocal Demir S, Cagan E, Celikboya E, Kanik A, Dagcinar A, Yilmaz A, Ozer F, Camlar M, Turel O, Bakir M. Ventriculoperitoneal shunt infections and re-infections in children: a multicentre retrospective study. Br J Neurosurg. 2018 Apr;32(2):196-200. doi: 10.1080/02688697.2018.1467373. Epub 2018 Apr 28. PubMed PMID: 29706112. (SCI-E) 13- Öcal Demir S, Atıcı S, Kepenekli Kadayifci E, Akkoç G, Yakut N, İnceköy Girgin F, Yalındağ Öztürk N, Soysal A. Influenza A (H1N1)-associated severe complications; hemolytic uremic syndrome, myocarditis, acute necrotizing encephalopathy. J Infect Dev Ctries. 2019; 13:83-86. doi: https://doi.org/10.3855/jidc.10049 (SCI-E) 14- Yakut Nurhayat, Soysal Sunullah, Soysal Ahmet, Bakir Mustafa. Knowledge and acceptance of influenza and pertussis vaccinations among pregnant women of low socioeconomic status in Turkey. Hum Vaccin Immunother. 2020 May 3;16(5):1101-1108. doi:0.1080/21645515.2019.1689082. Epub 2019 Nov 26. (SCI-E) 15- Akkoç Gülşen, Kadayifci Eda , Karaaslan Ayşe, Atici Serkan, Yakut Nurhayat, Ocal Demir Sevliya, Soysal Ahmet, Bakir Mustafa. Epstein-Barr Virus Encephalitis in an Immunocompetent Child: A Case Report and Management of Epstein-Barr Virus Encephalitis. Case Rep Infect Dis. 2016;2016:7549252. doi: 10.1155/2016/7549252. PubMed PMID: 27213062; PubMed Central PMCID: PMC4861786. (Diğer İndeksler) 16-Karaaslan Ayşe, Kepenekli Kadayifci Eda, Atıcı Serkan, Akkoç Gülşen, Yakut Nurhayat, Öcal Demir Sevliya, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2015). The Clinical Efficacy and Safety of Ertapenem for the Treatment of Complicated Urinary Tract Infections Caused by ESBL-Producing Bacteria in Children. International Journal of Nephrology, 1- 4., Doi:10.1155/2015/595840, (Diğer İndeksler) 17-Yakut Nurhayat, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atıcı Serkan, Akkoç Gülşen, Öcal Demir Sevliya, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2016). Bacteremia due to acinetobacter ursingii in infants: reports of two cases. Pan African Medical Journal, 23, Doi: 10.11604/pamj.2016.23.193.8545, (Diğer İndeksler) 18-Atıcı Serkan, Alp Unkar Zeynep, Öcal Demir Sevliya, Akkoç Gülşen, Yakut Nurhayat, Yilmaz Selim, Erdem Kübra, Memisoglu Aslı, Ülger Toprak Nurver, Soysal Ahmet, Özek Eren, Bakır Mustafa 2015). A rare and emerging pathogen: Raoultella planticola identification based on 16S rRNA in a infant. J Infect Public Health (1):130-132. doi: 10.1016/jıph.2017.03.006, (Diğer İndeksler) 19- Öcal Demir Sevliya, Atıcı Serkan, Akkoç Gülşen, Yakut Nurhayat, Bas İkizoğlu Nilay, Erdem Eralp Ela, Soysal Ahmet Bakır Mustafa (2016). Neurologic Adverse Events Associated with Voriconazole Therapy: Report of Two Pediatric Cases. Case Rep. Infect Dis 2016:2016:3989070. Doi: 10.1155/2016/3989070 , (Diğer İndeksler) 20- Yakut Nurhayat, Kepenekli Kadayifci Eda, Eralp Ela Erdem, Gokdemir Yasemin. Successful treatment of allergic bronchopulmonary aspergillosis with posaconazole in a child with cystic fibrosis: Case report and review of the literature. Lung India. 2020 Mar-Apr;37(2):161-163. doi: 10.4103/lungindia.lungindia_288_19. (Diğer İndeksler) Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler: 1- Kadioǧlu Kaan, Yakut Kahraman, Yakut Nurhayat, Ergüven Müferet, Kul Müslüm, Özsarı Tamer. Determining the level of quality of life and depression symptoms in children with myelomeningocele. Myelomeningoselli çocuklarda yaşam kalitesi ve depresyon belirti düzeyinin saptanması. Türkiye Klinikleri Pediatri, cilt.22, ss.110-115, 2013 2- Yakut Nurhayat, YAKUT Kahraman, ERGÜVEN Müferet. Juvenil İdiopatik Artritli Hastalarda Metabolik Sendrom Durumunun Değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hast Derg/Turkish J Pediatr Dis / 2015; 1: 39-43. DOI: 10.12956/tjpd.2014.112 3- Yakut Nurhayat, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atıcı Serkan, Akkoç Gülşen, Öcal Demir Sevliya, Binnetoğlu Adem, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2016). Deep Neck Infection Caused by Eikenella Corrodens Coinfection with Streptococcus Mitis and Streptococcus Oralis in an Infant. Turkish Journal of Pediatric Disease/Türkiye Çocuk Hastalıkları dergisi, Doi: 10.12956/tjpd.2016.227. 4- Öcal Demir Sevliya, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atıcı Serkan, Akkoç Gülşen, Yakut Nurhayat, Şenay Rabia Emel, Tokuç Ayşe Gülnur, Koç Ahmet, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2016). The Role of Acyclovir in the Treatment of Herpes zoster Virus Infections in Immunocompromised Children. Çocuk Enfeksiyon Dergisi/Journal of Pediatric Infection, 9(4), 142-146., Doi: 10.5152/ced.2015.2147. 5- Öcal Demir Sevliya, Çağan Eren, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atıcı Serkan, Akkoç Gülşen, Yakut Nurhayat, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2017). Hastanede yatan çocuklarda preseptal ve orbital selülit klinik özellikleri ve seyri: Dört yıllık tecrübe. Medeniyet Medical Journal 32(1)7-13 doi:10.5522//MMJ.2007.007 6- Karaaslan Ayşe, Toprak Nurver Ulger, AkkoçGülşen, Akgül Öncu ̈, Kepenekli Kadayifci Eda, Öcal Demir Sevliya, Yakut Nurhayat, Atıcı Serkan, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa, Söyletir Güner. Screening of Rectal Swabs for Carbapenem Non-susceptible Bacteroides fragilis Group Bacteria in Hospitalized Children. Çocuk Dergisi 2017; 17(4):169-173. doi:10.5222/j.child.2017.169. 7- Öcal Demir Sevliya, Kepenekli Kadayifci Eda, Akkoç Gülşen, Yakut Nurhayat, Dağçınar Adna, Şahin Yener, Soysal Ahmet. Aggregatibakter Aphrophilus ve Streptokokkus Intermedius'un Etken Olduğu Beyin Apsesi: Bir Olgu Sunumu. Journal of the Child / Cocuk Dergisi . 2017;17(1):39-42 doi:10.5222/j.child.2017.039 8- Yakut Nurhayat, Kepenekli Kadayifci Eda, Aydın Murat, Usta Halime. Mycoplasma pneumoniae-Related Erythema Multiforme. Mycoplasma pneumoniae Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Eritema Multiforme. J Pediatr Inf 2018;12(3):e122. DOI: 10.5578/ced.201835. Uluslarası Kongre (Sempozyum, Panel) Sözlü Bildiriler 1- S. Ocal Demir, S. Atıcı, E. Kepenekli Kadayifci, G. Akkoc, N. Yakut, F. Inceköy Girgin, M.N. Oztürk, A. Soysal. Rare Complıcatıons Of Influenza A (H1N1); Hemolytıc Uremıc Syndrome, Myocardıtıs, And Encephalopathy Cases Of Three Chıldren. The 35th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2017), Madrid, Spain. 2- Yakut Nurhayat, Kepenekli Kadayifci Eda. Çocuklarda derin boyun enfeksiyonlarının değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi. 2.Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi Mart 2020, İzmir. 3- Muhammed Talha Karadoğan, Nurhayat Yakut, Selçuk Uzuner, Kahraman Yakut. Acute rheumatic fever and the association of acute-phase reactants and antistreptolysin-O level with severity of valvular regurgitation. 19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 17th - 20th September 2020, Adana. Uluslararası Kongre (Sempozyum, Panel) Poster Bildiriler 1- Akkoç Gülşen, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atıcı Serkan, Yakut Nurhayat, Öcal Demir Sevliya, Ak Gamze, Cinel Zeliha Leyla, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2015). Cutaneous Tuberculosis In A Child With Animal Contact. The 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2015) Leipzig, Germany, (Poster) 2- Akkoç Gülşen, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atıcı Serkan, Yakut Nurhayat, Öcal Demir Sevliya, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2015). Epstein-Barr Virus Encephalitis In A Child: Succesfully Treated With Acyclovir. The 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2015) Leipzig, Germany (Poster) 3- Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atıcı Serkan, Akkoç Gülşen, Yakut Nurhayat, Öcal Demir Sevliya, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2015). A Case Report Of Mycobacterıum Intracellulare Infection Presented With Massive Intraabdominal Lymphadenopathy. The 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2015) Leipzig, Germany, (Poster). 4- Karaaslan Ayşe, Çağan Eren, Kepenekli Kadayifci Eda, Atıcı Serkan, Akkoç Gülşen, Yakut Nurhayat, Öcal Demir Sevliya, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2015). Intravenous Colistin For Treatment Of MultidrugResistant GramNegative Infections In Children. The 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2015) Leipzig, Germany (Poster). 5- Karaaslan Ayşe, Kepenekli Kadayifci Eda, Soysal Ahmet, Yakut Nurhayat, Öcal Demir Sevliya, Akkoç Gülşen, Atıcı Serkan, Sarmış Abdurrahman, Toprak Nurver Ülger, Bakır Mustafa (2015). Lactococcus Lactis Spp Lactis Infection In Infants With Chronic Diarrhea: Report Of Three Cases. The 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2015) Leipzig, Germany (Poster). 6- Akkoç Gülşen, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atıcı Serkan, Yakut Nurhayat, Öcal Demir Sevliya, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2015). Epstein-Barr Virus Encephalitis In A Child: Succesfully Treated With Acyclovir. The 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2015) Leipzig, Germany (Poster) 7- Atıcı Serkan, Soysal Ahmet, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Öcal Demir Sevliya, Akkoç Gülşen, Yakut Nurhayat, Pekru Yasemin, Memişoğlu Aslı, Özek Eren, Bakır Mustafa (2015). Healthcare-Associated Infections In Newly Opened University Hospital In Turkey: Results Of Four-Year Surveillance In Neonatal Intensive Care Unit. The 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2015) Leipzig, Germany, (Poster) 8- Atıcı Serkan, Soysal Ahmet, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Öcal Demir Sevliya, Akkoç Gülşen, Yakut Nurhayat, Inceköy Girgin Feyza, Çulha Gülcan, Karadağ Hüsniye, Öztürk Makbule Nılüfer, Bakır Mustafa (2015). Healthcare-Associated Infections In Newly Opened University Hospital In Turkey: Results Of Fouryear Surveıllance In Paediatric Intensive Care Unit. The 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2015) Leipzig, Germany (Poster) 9- Atıcı Serkan, Soysal Ahmet, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Öcal Demir Sevliya, Akkoç Gülşen, Yakut Nurhayat, Pazar Nazlı, Karadeniz Cerit Kıvılcım, Dağlı Emrullah Tolga, Bakır Mustafa (2015). HealthcareAssociated Infections In Newly Opened University Hospital In Turkey: Results Of Four-Year Surveillance In Paediatric Surgery Intensive Care Unit. The 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2015) Leipzig, Germany, (Poster) 10- Yakut Nurhayat, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atıcı Serkan, Akkoç Gülşen, Öcal Demir Sevliya, Dağçınar Adnan, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2015). Brain Abscess Due To Streptococcus Intermedius Secondary To Mastoiditis In A Chıld: Case Report. The 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2015) Leipzig, Germany, (Poster) 11- Yakut Nurhayat, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atıcı Serkan, Akkoç Gülşen, Öcal Demir Sevliya, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2015). Bacteremia Due To Acinetobacter Ursingii In An Infant. The 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2015) Leipzig, Germany (Poster) 12- Yakut Nurhayat, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atıcı Serkan, Akkoç Gülşen, Öcal Demir Sevliya, Binnetoğlu Adem, Sarı Murat, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2015). Deep Neck Infection Caused By Eikenella Corrodens Coinfectıon With Streptococcus Mitis And Oralis In An Infant. The 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2015) Leipzig, Germany, (Poster) 13- Öcal Demir Sevliya, Çagan Eren, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atıcı Serkan, Akkoç Gülşen, Yakut Nurhayat, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2015). Four Year Retrospective Review Of Preseptal And Orbital Cellulitis In Hospitalized Children. The 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2015) Leipzig, Germany (Poster) 14- Karaaslan Ayşe, Çeliker Hande, Öcal Demir Sevliya, Kepenekli Kadayifci Eda, Akkoç Gülşen, Atıcı Serkan, Yakut Nurhayat, Şenay Rabia Emel, Koç Ahmet, Soysal Ahmet, Kazokoglu Haluk, Bakır Mustafa (2015). Cytomegalovirus Retinitis In Three Cases With Acute Lymphoblastic Leukemia During Maintenance Phase Of Chemotherapy. The 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2015) Leipzig, Germany (Poster) 15- Karaaslan Ayşe, Kepenekli Kadayifci Eda, Atıcı Serkan, Akkoç Gülşen, Öcal Demir Sevliya,Yakut Nurhayat, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2015). The Clinical Efficacy And Safety Of Ertapenem For The Treatment Of Complicated Urinary Tract Infections Caused By Extended-SpectrumBeta-Lactamase-Producing Bacteria In Children. The 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2015) Leipzig, Germany (Poster) 16- Akkoç Gülşen, Soysal Ahmet, Atıcı Serkan, Karaaslan Ayşe, Yakut Nurhayat, Öcal Demir Sevliya, Kepenekli Kadayifci Eda, Altınkanat Gelmez Gülşen, Toprak Nurver Ülger, Söyletır Güner, Bakır Mustafa (2015). Clostridium Difficile Infection In Pediatric Wards: A Retrospective Case-Control Study. 9th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases Rio de Janeiro, Brazil, (Poster) 17- Yakut Nurhayat, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atıcı Serkan, Akkoç Gülşen, Öcal Demir Sevliya, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2015). Bacteremia Due To Acinetobacter Ursingii In Infants: Reports Of Two Cases. 9th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases Rio de Janeiro, Brazil, (Poster) 18- Akkoç Gülşen, Atıcı Serkan, Yakut Nurhayat, Öcal Demir Sevliya, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Toprak Nurver Ülger, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2015). Soft Tissue And Implant Infection Due To Veillonella Species: A Case Report. 9th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases Rio de Janeiro, Brazil, (Poster) 19- Akkoç Gülşen, Soysal Ahmet, Öcal Demir Sevliya, Yakut Nurhayat, Atıcı Serkan, Bakır Mustafa (2015). Tuberculosis In Twin Infant: Tuberculosis Meningitis And Pulmonary Tuberculosis. . 9th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases Rio de Janeiro, Brazil, (Poster) 20- Atıcı Serkan, Alp Unkar Zeynep, Öcal Demir Sevliya, Akkoç Gülşen, Yakut Nurhayat, Yilmaz Selim, Erdem Kübra, Memisoglu Aslı, Ülger Toprak Nurver, Soysal Ahmet, Özek Eren, Bakır Mustafa (2015). The First Case Of Raoultella Planticola Conjunctivitis And Bacteremia In A Newborn In Turkey. 9th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases Rio de Janeiro, Brazil, (Poster) 21- Ulger Toprak Nurver, Karaaslan Ayse, Soysal Ahmet, Akgul Oncu , Altınkanat Gelmez Gülşen, Akkoç Gülşen, Atıcı Serkan, Yakut Nurhayat, Ocal Demir Sevliya, Bakir Mustafa, Söyletir Güner (2015). Screening Of Rectal Swabs For Carbapenem Non-Susceptible Bacteroides Fragilis Group Bacteria In Hospitalized Children. 9th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases Rio de Janeiro, Brazil, (Poster) 22- Öcal Demir Sevliya, Atıcı Serkan, Akkoç Gülşen, Yakut Nurhayat, Bas İkizoğlu Nilay, Erdem Eralp Ela, Soysal Ahmet Bakır Mustafa (2015). Voriconazole Associated Hallucination In A Child. 9th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases Rio de Janeiro, Brazil, (Poster) 23- Bakır Mustafa, Kepenekli Kadayifci Eda, Öcal Demir Sevliya, Yakut Nurhayat, Akkoç Gülşen, Soysal Ahmet. Unusual Cause Of Skin Eruption In Infants: Scabies. The 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2016), Brighton, United Kingdom. 24- Pekuz Serdar, Soysal Ahmet, Kepenekli Eda, Akkoç Gülşen, Atıcı Serkan, Altınkanat-Gelmez Gülşen, Yakut Nurhayat, Öcal Demir Sevliya, Söyletir Güner, Bakır Mustafa. The Nasopharyngeal Carriage Rate and Serotype Distribution of Streptococcus Pneumonia in Children With Chronic Diseases. The 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2016), Brighton, United Kingdom. 25- Akkoç Gülşen, Soysal Ahmet, Kepenekli Kadayifci Eda, Yakut Nurhayat, Atıcı Serkan, Öcal Demir Sevliya, Karaaslan Ayşe, Bakır Mustafa. Leuconostoc spp CatheterRelated Bloodstream Infection in Three Infants: Case Reports. The 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2016), Brighton, United Kingdom. 26- Öcal Demir Sevliya, Soysal Ahmet, Akkoç Gülşen, Kepenekli Eda, Yakut Nurhayat, Sahin Yener, Eren Ebru, Dağçınar Adnan, Söyletir Güner, Bakır Mustafa. Brain Abscess Due to Aggregatibacter Aphrophilus and Streptococcus intermedius. The 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2016), Brighton, United Kingdom. 27- Akkoç Gülşen, Çeliker Hande, Soysal Ahmet, Öcal Demir Sevliya, Yakut Nurhayat, Kepenekli Eda, Şenay Emel, Koç Ahmet, Kozakoğlu Haluk, Bakır Mustafa. Emergency in Hematologic Malignancy: Acute Retinal Necrosis Due to Cytomegalovirus Infection. The 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2016), Brighton, United Kingdom. 28- Yakut Nurhayat, Soysal Ahmet, Kepenekli Kadayifci Eda, Akkoç Gülşen, Öcal Demir Sevliya, Atıcı Serkan, Dinçel Alican, Dağçınar Adnan, Bakır Mustafa. Ventriculoperitoneal Shunt Infection Caused by Colistin Resistant Acinetobacter Baumanii in A Child. The 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2016), Brighton, United Kingdom. 29- Öcal Demir Sevliya, Soysal Ahmet, Akkoç Gülşen, Kepenekli Eda, Yakut Nurhayat, Çerikçioğlu Nilgün, Bakır Mustafa. Miyasis of the Toe as The Complication of Neglected Wound: A Case Report. The 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2016), Brighton, United Kingdom. 30- Akkoç Gülşen, Soysal Ahmet, Kepenekli Kadayifci Eda, Öcal Demir Sevliya, Yakut Nurhayat, Atıcı Serkan, Bakır Mustafa. Late-Onset Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome: In Immunocompetant Infant With Tuberculosis Meningitis. The 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2016), Brighton, United Kingdom. 31- Öcal Demir Sevliya, Soysal Ahmet, Kepenekli Eda, Akkoç Gülşen, Yakut Nurhayat, Eren Ebru, Söyletir Güner, Bakır Mustafa. Catheter-Related Bloostream Infection Due To Multidrug Resistant Elizabethkingia meningoseptica. The 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2016), Brighton, United Kingdom. 32- Yakut Nurhayat, Soysal Ahmet, Kepenekli Kadayifci Eda, Akkoç Gülşen, Öcal Demir Sevliya, Atıcı Serkan, Bakır Mustafa. Surgical Site Infection Due To Colistin Resistant Klebsiella pneumoniae in A Child. The 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2016), Brighton, United Kingdom. 33- Yakut Nurhayat, Soysal Ahmet, Kepenekli Kadayifci Eda, Akkoç Gülşen, Öcal Demir Sevliya, Şah Olcay, Atıcı Serkan, Binnetoğlu Adem, Bakır Mustafa. A Rare Condition: Juvenile Recurrent Parotitis of Two Month Old Boy. The 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2016), Brighton, United Kingdom. 34- Bakır Mustafa, Kepenekli Kadayifci Eda, Öcal Demir Sevliya, Yakut Nurhayat, Akkoç Gülşen, Soysal Ahmet. Localized Tetanus and Tularemia in An Adolescent: Case Report. The 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2016), Brighton, United Kingdom. 35- G. Akkoc, A. Soysal, G. Fethi, E. Kepenekli Kadayifci, M.K. Arslantas, N. Yakut, B. Bilgili, S. Ocal Demir, M. Haliloglu, I. Cinel, U.S. Kasapoglu. Evaluatıon Of The Effectıveness Of The Hand Hygıene Complıance Monıtorıng Systems In Health Care Assocıated Infectıons. The 35th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2017), Madrid, Spain. 36- N. Yakut, E. Kepenekli Kadayifci, G. Akkoc, S. Ocal Demir, M. Aydin, M. Bakir, A. Soysal. Menıngıtıs Caused By Lactobacıllus Rhamnosus In An Infant The 35th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2017), Madrid, Spain. 37- N. Yakut, E. Kepenekli Kadayifci, G. Akkoc, S. Ocal Demir, E. Erolu Günay, B. Saylan Cevik, M. Bakir, A. Soysal. Kawasakı Dısease In A 6-Year- Old Gırl Coıncıdent Wıth Influenza B Infectıon. The 35th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2017), Madrid, Spain. 38- E. Kepenekli Kadayifci, N. Baş İkizoğlu, E. Atağ, G. Akkoç, N. Yakut, S. Demir, Y. Gökdemir, N. Belet, S. Asilsoy, E. Özer, T. Köroğlu. Central Nervous System Aspergıllosıs And Pulmonary Aspergıllosıs In A Case Wıth Pulmonary Alveolar Proteınosıs. The 35th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2017), Madrid, Spain. Ulusal Kongre (Sempozyum, Panel) Sözlü Bildiriler 1-Atıcı Serkan, Soysal Ahmet, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Öcal Demir Sevliya, Akkoç Gülşen, Yakut Nurhayat, İnceköy Girgin Feyza, Çulha Gülcan, Karadağ Hüsniye, Öztürk Makbule Nilüfer, Bakır Mustafa (2015). Yeni Açılan Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Yogun Bakım Ünitesinde Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Verilerinin Dört Yıllık Analizi (Sözlü Bildiri). 9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2015. 2- Nurhayat Yakut, Eda Kepenekli, Rabia Can Sarınoğlu, Güner Söyletir. Sendromik Tanı Testlerinin Boğmaca Epidemiyolojisine Katkısı. (Sözlü Bildiri). 12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2019. 3- Eda Kepenekli Kadayifci, Nurhayat Yakut, Pakize Cennetoğlu, Rabia Can Sarınoğlu, Güner Söyletir. Akut Bakteriyel Menenjitte Sendromik Multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyon Testlerinin Tanısal Değeri; Prospektif Gözlemsel Analiz. (Sözlü Bildiri). 12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2019. 4- Nurhayat Yakut, Eda Kepenekli. İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü ile Enfekte Anne Bebeklerinin ve Perinatal Geçişin Değerlendirilmesi. (Sözlü Bildiri). 13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 2020. 5-Özge Kaba, Selda Hançerli Törün, Mehpare Sarı Yanartaş, Emine Manolya Kara, Ayper Somer, Eda Kepenekli Kadayıfçı, Nurhayat Yakut, Burcu Bursal Duramaz, Özden Türel, Nazan Dalgıç, Emel Ekşi Alp, Enes Salı, Deniz Çakır, Pınar Önal, Haluk Çokuğraş, Deniz Aygün, Adem Karbuz, Mustafa Önel, Sevim Meşe, Ali Ağaçfidan. İstanbul İlinde Viral Meningoensefalit Ön Tanılı Çocuk Vakalarda Bir Yıllık Sürveyans; Çok Merkezli Prospektif Gözlemsel Çalışma. (Sözlü Bildiri). 13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 2020. 6-Dilek Yılmaz Çiftdoğan, Adem Karbuz, Yıldız Ekemen Keleş, Şefika Elmas Bozdemir, Murat Sütçü, Eda Kepenekli Kadayıfçı, Nazan Dalgıç Karabulut, Ayşe Büyükcam, Selda Hançerli Törün, Zerrin Orbak, Benhur Şirvan Çetin, Mey Talip Petmezci, Doruk Gül, Demet Demirkol, Emine Manolya Kara, Ahu Kara Aksay, Ayşe Berna Anıl, Tahir Dalkıran, Ayper Somer, Nurhayat Yakut, Emine Erdeniz, Özge Kaba, Mehpare Sarı Yanartaş, Zeynep Ergenç, Ateş Kara. COVID19 Hastalığı ile İlişkili Çoklu Sistemik İnflamatuvar Sendrom Tanılı Çocuk Olguların Değerlendirilmesi. (Sözlü Bildiri). 13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 2020. Ulusal Kongre (Sempozyum, Panel) Poster Bildiriler 1- Öcal Demir Sevliya, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atıcı Serkan, Akkoç Gülşen, Yakut Nurhayat, Şenay Rabia Emel, Koç Ahmet, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2015). İmmünitesi Baskılanmış Çocuklarda Herpes Zoster Virüs Enfeksiyonu. 9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya 2- Soysal Ahmet, Akkoç Gülşen, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atıcı Serkan, Yakut Nurhayat, Öcal Demir Sevliya, Bakır Mustafa (2015). Akut Baslangıçlı Tüberküloz Meningoensefalit: 3 Olgu Sunumu. 9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 3- Yakut Nurhayat, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atıcı Serkan, Akkoç Gülşen, Öcal Demir Sevliya, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2015). Acinetobacter Ursingii Kaynaklı Kan Akımı Enfeksiyonu. 9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya 4- Soysal Ahmet, Yakut Nurhayat, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atıcı Serkan, Akkoç Gülşen, Öcal Demir Sevliya, Şenay Rabia Emel, Koç Ahmet, Bakır Mustafa (2015). Akut Lenfoblastik Lösemi Hastasında Actinomycetes Viscosus Kaynaklı Kan Akımı Enfeksiyonu. 9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya 5- Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atıcı Serkan, Akkoç Gülşen, Yakut Nurhayat, Öcal Demir Sevliya, Köksalan Orhan Kaya, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2015). Masif Intraabdominal Lenfadenopati ile Seyreden Mycobacterium Intracellulare Enfeksiyonu: Olgu Sunumu. 9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 6- Karaaslan Ayşe, Soysal Ahmet, Kepenekli Kadayifci Eda, Yakut Nurhayat, Öcal Demir Sevliya, Akkoç Gülşen, Atıcı Serkan, Sarmıs Abdurrahman, Ülger Toprak Nurver, Bakır Mustafa (2015). Kronik Diyaresi Olan İnfantlarda Lactococcus Lactis Spp Lactis ile Gelişen Enfeksiyonlar: Üç Olgu Sunumu. 9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 7- Yakut Nurhayat, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atıcı Serkan, Akkoç Gülşen, Öcal Demir Sevliya, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2015). Eikenella Corrodens, Streptococcus Mitis ve Streptococcus Oralis Kaynaklı Derin Boyun Enfeksiyonu. 9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya 8- Soysal Ahmet, Akkoç Gülşen, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atıcı Serkan, Yakut Nurhayat, Öcal Demir Sevliya, Bakır Mustafa (2015). İnsan Isırığı Sonrası Gelişen S. Pyogenese Bağlı Sellülit. 9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya 9- Soysal Ahmet, Akkoç Gülşen, Kepenekli Kadayifci Eda, Karaaslan Ayşe, Atıcı Serkan, Yakut Nurhayat, Öcal Demir Sevliya, Ak Gamze, Cinel Zeliha Leyla, Bakır Mustafa (2015). Hayvan Teması Sonrası Gelişen Cilt Tüberkülozu Olgusu. 9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya 10- Karaaslan Ayşe, Kepenekli Kadayifci Eda, Atıcı Serkan, Akkoç Gülşen, Öcal Demir Sevliya, Yakut Nurhayat, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2015). Çocuklarda Genişletilmiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Bakterilerle Gelişen Komplike İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Ertapenem Tedavisinin Klinik Etkinliği ve Güvenilirliği. 9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya 11- Soysal Ahmet, Karaaslan Ayşe, Çeliker Hande, Öcal Demir Sevliya, Kepenekli Kadayifci Eda, Akkoç Gülşen, Atıcı Serkan, Yakut Nurhayat, Senay Rabia Emel, Kazokoğlu Haluk, Koç Ahmet, Bakır Mustafa (2015). Akut Lösemili 3 Olguda Kemoterapinin İdame Fazı Sırasında Gelişen Sitomegalovirüs Retiniti. 9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya. 12- Karaaslan Ayşe, Çagan Eren, Kepenekli Kadayifci Eda, Atıcı Serkan, Akkoç Gülşen, Yakut Nurhayat, Öcal Demir Sevliya, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2015). Çocuklarda Çoklu-İlaç-Dirençli Gram-Negatif-Basil Enfeksiyonlarında Intravenöz Kolistin Tedavisi. 9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya 13- Şah Olcay, Özer Safıye Ülkü, Kepenekli Kadayifci Eda, Öcal Demir Sevliya, Akkoç Gülşen, Yakut Nurhayat, Soysal Ahmet, Bakır Mustafa (2016). Aksiller Lenfadenopati Ve Ekstremitede Kasılma ile Başvuran Tularemi ve Lokalize Tetanoz; Olgu Sunumu. 3. Marmara Pediatri Kongresi, İstanbul. 14- Yakut Nurhayat, Eda Kepenekli, Ela Erdem Eralp, Yasemin Gökdemir. Kistik Fibrozisli Bir Çocukta Alerjik Bronkopulmoner Aspergillozisin Posakonazol ile Tedavisi (2019) 12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya. 15- Şeyda Karabulut, Eda Kepenekli Kadayifci, Nurhayat Yakut. Albendazol Tedavisine Dirençli Dissemine Kistik Ekinokokkoz Olgusu. (2019) 12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya. 16- Yakut Nurhayat, Eda Kepenekli. HIV Enfeksiyonlu Çocuk Hastada Rotavirus İshalinde Oral İmmunoglobulin Tedavisi. (2019) 12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya. 17- Yakut Nurhayat, Eda Kepenekli, Ahmet Koç. Akut Lenfoblastik Lösemi Hastasında Çoklu İlaçDirençli Klebsiella pneumoniae Kaynaklı Kan Akımı Enfeksiyonunun İkili Karbapenem ile Tedavisi. (2019) 12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya. 18- Şeyda Karabulut, Eda Kepenekli Kadayifci, Nurhayat Yakut. Ölümle sonuçlanan bir streptokok menenjiti. (2019) 12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya. 19- Zeynep Ergenç, Eda Kepenekli Kadayifci, Nurhayat Yakut, Ahmet Demir, İrem Akbolat, Berkin Berk Akbeyaz, Ahmet Koç. Akut Myeloid Lösemili Bir Çocukta Dissemine Fusarium Enfeksiyonu. (2020) 13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 20- İlksen Yalçınoğlu, Eda Kepenekli Kadayifci, Nurhayat Yakut, Adnan Dağçınar, Ali Cemal Yumuşakhuylu. Kafa Travmasına Sekonder Tekrarlayan Menenjit Olgusu. (2020) 13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 21- Nurhayat Yakut, Eda Kepenekli Kadayifci, Hazal Arıkan, Berkin Berk Akbeyaz, Ömer Doğru. Hemofagositik Lenfohistiyositoz ile Seyreden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi. (2020) 13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 22- Utku Batu, Gökçe Eser ,Zeynep Ergenç, Nurhayat Yakut, Eda Kepenekli. Su Çiçeği Ölümcül Olabilir mi? Aşısız Bir Olguda Su Çiçeğine Sekonder Sellülit, Larinksi Daraltan Kompartman Sendromu ve Pnömoni. 7. Marmara Pediatri Kongresi, 2020 ,İstanbul. 23- Elif Sönmez Zeynep Ergenç,Kevser Yalçiner ,Nurhayat Yakut, Eda Kepenekli ,Berat Demir. Akut Otitis Media Sonrası Gelişen Gradenigo Sendromu. 7. Marmara Pediatri Kongresi,2020, İstanbul. Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğu ̈ veya bölüm yazarlığı 1-Yenidoğanın Enfeksiyon Hastalıkları-Sağlık Hizmeti İle İlişkili Enfeksiyonlar 2-Hepatobilier sistem ve Pankreas Hastalıkları-Karaciğerin Bakteri, Parazit ve Mantar kaynaklı enfeksiyon hastalıkları Kongre / sempozyum vb. toplantı davetli konuşmacı – Ulusal 13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, 26 Eylül- 4 Ekim 2020. Seyahat ile ilişkili riskler ve alınacak önlemler- Dr. Nurhayat Yakut Eğitim-Öğretim Faaliyeti -2015-2016/ 2016-2017 5. Sınıf Pediatri Stajı On the job learning and assesment session General History Taking Physical Examination 12 saat -T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik EAH Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği 2. Dönem Sertifika Eğitim Programı (18 Kasım – 20 Aralık 2019) Çocuk Yoğun Bakımda Enfeksiyon Kontrolü- Yoğun bakımda alet ilişkili sağlık bakımı enfeksiyonları Dr. Nurhayat Yakut Bilimsel Araştırma Projeleri Janssen Pharmaceutical Companies Çocuklarda İlk RSV Sezonunda Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV) Hastalığının Erken Bulgu ve Belirtileri ile Erken Viral Kinetiğinin Dijital Sağlık Teknolojisi (Mobil Uygulama) Kullanılarak Araştırıldığı Global Prospektif Doğum Kohor