Sitede Ara

Doç.Dr. Hülya ALADAĞ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Doğum Yeri

MALATYA

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2009İnönü Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum
2003İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
Uluslararası hakem lidergilerde yayımlanan makaleler:
1- Aladağ H, Kiran TR, İnceoglu F, Yildirim E, Yaprak B, Baykarabulut A, Aladağ M. Galectin-1 as a potential diagnostic biomarker in polycystic ovary Syndrome. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2023; 27, 2543-2551.
2. Demirel U, Harputluoglu MM, Seckin Y, Ciralik H, Temel I, Ozyalin F, Otlu B, Yilmaz B, Dincturk MS, Aladag H. An antibody of TNF-alpha did not prevent thioacetamide-induced hepatotoxicity in rats. Hum Exp Toxicol. 30, 560-6 (2011).
3. Aladağ H, Aladağ M. Is the use of Tenofovir Dipivoxil fumarate effective and safe in preventing vertical transmission in pregnant women with chronic HBV with high viral load? Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2023 Mar;27(5):2091-2098. doi: 10.26355/eurrev_202303_31580.
4. Kahraman E, Şentürk M, Aladağ H, Yildirim E. Vascular effects of gestational diabetes can be recognized by carotid intima-media thickness: a prospective case-control study. Medicine Science, 12(1), 138-144.
5. Aladağ H, Aladdağ M. Frequency of GERD in women of childbearing age in Malatya region. Medicine Science, 12(1), 278-285., Doi: 10.5455/medscience.2023.01.12.
6.Cagin YF, Parlakpinar H, Polat A, Vardi N, Atayan Y, Erdogan MA, Ekici K, Yildiz A, Sarihan ME,Aladag H. The protective effects of apocynin on ionizing radiation-induced intestinal damage in rats. Drug Dev Ind Pharm. 2016;42(2):317-24.
7. Aladağ H, Aladdağ M. Successful ERCP application in pregnant women with cholestasis. Medicine Science, 12(2), 389-392., Doi: 10.5455/medscience.2023.02.029.
8. Aladağ H. Investigation of HBV, HCV, and HIV Seropositivity in Healthcare Workers of Reproductive Age. Eurasian journal of critical care, 2022; 4(3), 101-106.
9. Yildirim E, Türkler C, Görkem U, Simsek OY, Yilmaz E, Aladağ H. The relationship between oxidative stress markers and endometrial hyperplasia: A case-control study. Journal of Turkish Society of Obstetric and Gynecology, 18, Doi: 10.4274/tjod.galenos.2021.16132.
10. Oksuz E, Bugday MS, Acun LD, Cağasar O, Demir B, Aktas I, Sinanoglu MS, Altıntop GA, Aydogan RB, Aladağ H, Gunes A, Pembegul I, Aktürk E. (2021). Covid 19: Risk faktörleri, Tedavide Kullanılan İlaçlar ve Ölüm Oranı. Van Sağlık Bilimleri Dergisi, 98-105., Doi: 10.52976/vansaglik.833886.
11. Parlakpınar H, Aladağ H, Çağın YF, Varxdı N, Atayan Y, Erdoğan MA, Safrıhan ME, Azibe Y, Ekici K, Polat A. The protective effects of apocynin on ionizing radiation-induced intestinal damage in rats. Drug Development and Industrial Pharmacy, 2016; 42(2).
12. Harputluoğlu MM, Demirel U, Seçkin Y, Ciralik H, Temel I, Ozyalin F, Otlu B, Bilgic Y, Dincturk MS, Aladag H. An antibody of TNF-alpha did notprevent thioacetamide-inducedhepatotoxicity in rats. Human and Experimental Toxicology, 2010; 30, 560-566.,Doi: 10.1177/0960327110374206.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabın da (Proceedin gs) basılan bildiriler:
B1-Aladag H, Aladag M,Bilgic Y, Harputluoglu MMM, Cagin YF, Atayan Y, Erdogan MA, Yildirim O, Seckin Y, Karincaoglu M, Kayaalp C, Yilmaz S. Healthy Pregnancy And Bırth After Lıver Transplantatıon 6 Cases 9 Bırths. 24th Conference Of Apasl,2015
B2- Aladag H, Aladag M, Bilgic Y, Harputluoglu MMM, Erdogan MA, Çagin YF, Atayan Y,Yildirim O, Seckin Y, Karincaoglu M. Safety And Relıabılıty Of Tenofovır Therapy In Pregnancy And Lactatıon Perıod. 24th Conference Of Apasl, 2015.
ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN SÖZEL BİLDİRİLER
Aladağ H. Gebelik diyabeti erken gebelik haftalarında saptanabilir mi? (2023).. JİNEKOLOJİK CERRAHİDE GÜNCEL KONULAR SEMPOZYUMU, (Özet bildiri).
Yildirim E, Aladağ H, Görkem U, Özisik MS, Komplet sitoredu?ksiyondan sonra kalan mikroskobik kalıntıları hedefleyen; Hipertermik intraperitoneal kemoterapi uygulaması (HIPEC) , (2022).. 19. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK
KONGRESİ, (Özet bildiri).
Yildirim E, Aladağ H. Postpartum Hemoraji Yönetiminde Hİpogastrik Arter Ligasyonunun Hematolojik Sonuçları: Vaka Serisi ve Bibliyometrik Analiz , (2021).. 18. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ, (Özet bildiri).
Aladağ H, Sahin H. Fibroepitelyal polip ve labial hipertrofi/asimetri olan olguda labioplasty (2020).. 3. MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, (Özet bildiri).
Aladağ H, Aladağ M. Diagnostic Hints of Gaucher Disease for the Hepatologist and The Gastroenterologist. When Suspect for Gaucher Disease? (2022).. APASL 2022 Single topic of conference, (Tam metin bildiri).
Aladağ H, Aladağ M. Acute Fatty Liver of Pregnancy , (2022).. APASL 2022 Single topic of conference, (Tam metin bildiri).
ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN SÖZLÜ ULUSAL BİLDİRİLER
1- Dr. Hülya Aladağ. Gebelikte HBV’de Tenofovir profilaksisi etkin ve güvenlimidir?2018
2- Dr.Hülya Aladağ. Malatya bölgesinde sağlık sektöründe çalışan kadınlarda GERD sıklığı.2018
3-Dr Hülya Aladağ. Bölgemizde Sağlık sektöründe çalışan doğurganlık çağındaki kadınlarda HBV ve HCV sıklığı. 10 Mart 2019, Malatya
4-Dr Hülya Aladağ. Fibroepitelyal polip ve labial hipertrofi/asimetri olan olguda labioplasti. 3.Minimal invasive jineokolojik cerrahi kongresii 19-22 Şubat, 2020.
C. Yazılan Ulusal ve ulu slararası kitaplar veya kitapl arda bölümler:
C 1- Aladağ H. Gebelik diyabeti erken gebelik haftalarında saptanabilir mi? US Akademi 2021.
C 2- Aladağ H, Aladağ M. Gaucher Hastalığı Tanı ve Tedavisi İçin Güncel Pratik Öneriler ve Deneyimlerimiz.
C 3- Aladağ H. Gebelik ve Karaciğer hastalıkları (2022, orion kitabevi, Editör:Hülya Aladağ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 107, ISBN:978-625-8226-18-8, Türkçe(Bilimsel)
C 4- Aladağ H. Gebelik diyabeti erken gebelik haftalarında saptanabilir mi?(2021). İksad Yayınevi, Editör:Hülya Aladağ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 127, ISBN:978-625-7636-40- 7, Türkçe(Bilimsel Kitap).
C5-Aladağ H. Gebelerde Reflu Hastalığı; Gastroözofageal Reflu Hastalığı,:( (2023); ÖZGÜR YAYINLARI, Editör:Murat Aladağ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 9, ISBN:978-975-447-616-3, Türkçe(Bilimsel Kitap).
C6- Aladağ H. Hiperemezis Gravidarum:(Gebelikte Aşırı Bulantı ve Kusma); Gastroözofageal Reflu Hastalığı, (2023)., özgür yayınları, Editör:Murat Aladağ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 9, ISBN:978-975-447-616-3, Türkçe(Bilimsel Kitap).
C7-Aladağ H, Aladağ M. What is new in Gastrointestinal diseases 2022, Bölüm adı:(İnherited metabolic rare diseases) (2022, US Akademi, Editör:Mehmet Demir, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 650, ISBN:9786258072051, İngilizce(Bilimsel Kitap).
C8- Aladağ H, Aladağ M. Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Güncel Pratik Öneriler 2021 Current Practical Recommendations in Gastrointestinal System Diseases 2021, Bölüm adı:(Gaucher Hastalığı Tanı ve Tedavisi İçin Güncel Pratik Öneriler ve Deneyimlerimiz) (2021)., US Akademi, Editör:Mehmet Demir, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 427, ISBN:978-605-74409-3- 8, İngilizce(Bilimsel Kitap).
D. Ulu sal h akemli dergilerde yayım lan an m akaleler:
D1-Yaprak Engin Üstün, Yusuf Üstün, Ayşe Kafkaslı, Hülya Aladağ. Delivery and Neonatal Outcomes of Term Pregnancy beyond 40 Weeks. İnönü University School of Medicine, Gynecology and Obstetrics. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(4) 227-230 (2007).
D2- Yaprak Engin Üstün, Yusuf Üstün, Ayşe Kafkaslı, Çağatay Önal, Hülya Aladağ. Holoprosencephaly in a pair of dichorionic twins (Dikoryonik bir ikizde holoprozensefali. The journal of gynecology and obstetrics and neonatalogy. 2008;5(19);750-755.
D3- Aladağ H, Aladağ M. Akut viral hepatit ve gebelik- Gebelik ve karaciğer hastalıkları özel sayısı. Türkiye klinikleri Gastroenterehepatoloji. 2015; 8(2);19-27. (Derleme)
D4- Aladağ M, Aladağ H. Sirozlu hastalarda karaciğer transplantasyonu. Türkiye klinikeri gastroenterohepatoloji-özel konular. 2013;6(3);62-74. (Derleme).
D5- Murat ALADAĞ , Hülya ALADAĞ , Yılmaz BİLGİÇ, İmmünsüprese Hastalarda HBV Profilaksisi. Güncel Gastroenteroloji. 2013;17(3):206-2013.(Derleme)
E. Ulusal bilim sel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Aladağ H, Kalı Z, Tanrıkut E, Doğan K, Aladağ M. Sağlık sektoründe çalışan doğurganlık yaşındaki kadınlarda irritabl barsak sendromu. 7. Hepatogastroenteroloji kongresi, 29Eylül-3 Ekim, Antalya (PB 95), 2010.
E2. Aladağ H, Kalı Z, Tanrıkut E, Doğan K, Aladağ M. Sağlık sektoründe çalışan doğurganlık yaşındaki kadınlarda HBV ve HCV sıklığı. 27. Ulusal Gastroenteorloji haftası, 24-28 Kasım, Antalya (P266), 2010.
E3- Aladağ H, Aladağ M, Harputluoğlu M, Çağın YF, Atayan Y, Bilgiç Y, Yıldırım O, Kum AT, Dertli R, Seçkin Y, Karıncaoğlu M. Gebelik esnasında Tenofovir tedavisi altındayken delta hepatit süperinfeksiyonu gelişen olgu sunumu.(PS258).
E4- Aladağ H, Kalı Z, Tanrıkut E, Doğan K, Aladağ M. Sağlık sektoründe çalışan doğurganlık yaşındaki kadınlarda irritabl barsak sendromu. 7. Hepatogastroenteroloji kongresi, 29Eylül-3 Ekim, Antalya (PB 95), 2010.
E 5. Hülya Aladağ, Murat Aladağ, Bülent Yaprak. İlk prezentasyonu özefagus varis kanaması olan Gaucher hastasında sağlıklı gebelik ve doğum. 20. Çapa gastroenterohepatoloji günleri. 10-12 Haziran 2021, İstanbul.
E 6. Hülya Aladağ, Murat Aladağ, Bülent Yaprak, Engin Yıldırım. Nadir birliktelikte gebelik; Gaucher hastalığı ve SLE, bir olgu nedeniyle,17 Ulusal hepatogastroenteroloji kongresi, 17-19 Haziran 2021.