Sitede Ara

Doç.Dr. Haluk Barış KARA

Protetik Diş Tedavisi

Unkapanı Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi
Doğum Yeri

KONYA

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

2011İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
2010Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi
2009Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği
Seçili Yayınları/Tüm Yayınları
- Kara HB, Aykent F, Ozturk B The Effect of Bleaching Agents on the Color Stability of Ceromer and Porcelain Restorative Materials in Vitro. Operative dentistry 2012, 37-5, - Kara HB, Nilgun Ozturk A, Aykent F, Koc O, Ozturk B. The effect of different surface treatments on roughnessand bond strength in low fusing ceramics. Lasers Med Sci. 2011 Sep;26(5):599-604 - Kara HB, Ozturk AN, Dilber E, Koc O, Bülbül M Effect of different surface treatments on roughness of IPS Empress 2 ceramic. Lasers Med Sci. 2012 Mar;27(2):267-72 - Dilber E, Yavuz T, Kara HB, Ozturk AN, Comparison of the effects of surface treatments on roughness of 2 ceramics systems . Photomedicine and Laser Surgery [Epub ahead of print] - Yavuz T, Dilber E, Kara HB, Tuncdemir AR, Ozturk AN. Effects of different surface treatments on shear bond strength in two different ceramic systems. Lasers Med Sci. 2012 Sep 13. [Epub ahead of print] - Kara HB, Aykent F Single tooth replacement using a ceramic resin bonded fixed partial denture: A case report Eur J Dent 2012;6:101-104 - Tunçdemir AR, Dilber E, Kara HB, Ozturk AN The Effect of Porcelain Polishing Techniques on the Color and Surface Texture of Different Pporcelain Systems. Materials Sciences and Applications 2012; 3, 294-300 - Kara HB, Aykent F, Öztürk B Ağartma Ajanlarının, Seromer ve Porselenlerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi SÜ Dişhek Fak Derg Aralık 2010 - Aykent F, Kara HB, Özyılmaz YÖ. Porselen Laminate Veneers. Turkiye Klinikleri J Dental Sci-Special Topics 2011;2(1).14-21. - Tunçdemir AR, Kara HB, Aykent F Comparison of Ceromers Color Stability to Hybrit Composites and Ceramics After Immersion in Different Beverages . Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2012; 12 (2) 163-169