Sitede Ara

{%= Interview.Title %}

    
Memede Hissedilen Her Kitle Kanser Belirtisi Midir? 

Memede ele bir kitle gelmesi sık rastlanılan bir bulgudur. Tespit edilen her kitle kanser anlamına gelmemektedir. Kitleler iyi huylu (selim) ve kötü huylu (malign) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Memede kitle saptandığında mutlaka araştırılması gerekir. 

Mamografi Meme Kanserinin Yayılmasına Neden Olur Mu? 

Mamografi meme kanserinin yayılmasına neden olmaz. Mamografi sırasında düşük dozda radyasyon alınmaktadır. Bu çevreden alınan yedi haftalık ya da uzun uçak yolculuğu sırasında alınan radyasyon dozuna eşdeğerdir.  Geliştirilmiş dijital mamografi cihazı ile maruz kalınan radyasyon dozu basit mamografiye göre 1/10’i kadardır.

Meme Kanseri Genetik Geçişli Bir Hastalık Mıdır?

Meme kanserinin genetik geçişli yani ailevi yatkınlığa bağlı tipi tüm meme kanseri türlerinin %5-10’unu oluşturur. Bu tip meme kanserinde anormal genetik yapı ebeveynlerden çocuğa geçer. Genetik geçişli meme kanserleri daha erken yaşta görülen meme kanserleridir (40 yaş altı).

Daha Küçük Meme Dokusuna Sahip Olmak Meme Kanseri Riskini Azaltır Mı?

Daha küçük meme dokusunda daha az meme kanserine rastlandığına dair kanıta dayalı bir bilgi bulunmamaktadır. 

Meme Kanseri Sadece Kadınlarda Mı Görülür?

Meme kanseri genellikler kadınlara özgü bir hastalık olarak görülse de erkeklerde de %1 oranında görülmektedir. Her yıl yaklaşık 300 erkeğe meme kanseri tanısı konulmaktadır. 

Meme Kanseri İleri Yaştaki Kadınlarda Mı Görülür?

Meme kanserinin en sık görüldüğü yaş aralığı 50-70’dir. Son yıllarda meme kanseri daha genç yaşlara doğru kaymaktadır.  Ülkemizde meme kanseri hastalarının yarısı 50 yaş altı, %20si 40 yaş altındadır.  

Kadınlar Kendilerini Muayene Ederek Süreci Nasıl Anlarlar?

Meme kanserinde doktor muayenesinden evvel kişinim kendi ön muayenesi önemlidir. Belirli aralıklarla önlem amacıyla yapılacak muayene işlemi ile meme kanseri ön teşhisi konulabilir. 20 yaşından itibaren kadınların ayda bir kez kendilerini muayene etmesi, yılda bir kez doktor muayenesi erken teşhis açısından oldukça önemlidir. Kendi kendine muayene, adet başlangıcından 5-7 gün sonra hormon etkisinin en az olduğu dönemde yapılmalı. Ayna karşısında ve sırt üstü yatarken ve duş alırken yapılmalıdır. Ön muayene sırasında memede veya koltuk altında ele gelen kitle veya sertlik, meme başında içe doğru çökme, meme başı derisinde pullanma-kabuklanma, meme cildinde ödem, portakal kabuğu görünümü, meme ucundan akıntı gelmesi, memede şekil bozukluğu asimetri tespit eden kişi mutlaka bir hekime başvurmalıdır. 

Meme Kanserinin Oluşmasını Tetikleyen Faktörler Nelerdir?

Meme kanseri çevresel ve genetik faktörlerin birleşimi ile oluşur. Genetik faktörler (%10)arasında ailede meme ve yumurtalık kanserinin olması, çevresel faktörler (%90) arasında da birçok etken bulunmaktadır. Erken adet dönemi, geç menapoz, uzun süreli hormon ilaçlarının kullanımı, menapoz sonrası obezite, beslenme ve özellikle katı yağdan zengin beslenme, A ve C vitamini ile Selenyum gibi antioksidan gıdalardan fakir beslenme, alkol kullanımı, genç yaşta radyasyona maruz kalma, fiziksel hareketin az olması.

Tedavi Sürecinden Sonra Hastalığın Tekrarlama Riski Var Mı?

Tedavi sürecinden sonra hastalığın tekrarlama riski vardır. Bu hastalığın evresine ve tipine göre değişmektedir. 

Kendi Kendine Meme Muayenesi İçin En Uygun Zaman Hangisidir?

Kendi kendine muayene adetin 8-12. günleri arasında yapılmalıdır. Menapozdaki kadınlarda her ayın aynı günü, emziren bayanlarda emzirme sonrası yapılmalıdır. 

Ter Önleyici Deodorantlar Meme Kanserine Neden Olur Mu?

Deodorantların bir dönem meme kanseri riskini arttırdığına dair bazı araştırma sonuçları olsa da kanıta dayalı kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 

Tümörlü Dokuya Biyopsi Yapmak Kanserin Yayılmasına Neden Olur Mu?

Tümörlü dokuya biyopsi yapmak meme kanserinin yayılmasına neden olmaz. Doğru teşhis ve tedavi için biyopsi şarttır. 

Onkolojik ve Estetik Cerrahiyle Meme Kaybı Önlenebilir Mi?

Onkolojik ve estetik cerrahi ile meme kaybı önlenebilir. Hastanın yaşına, evresine, kişisel özelliklerine ve vücut yapısına göre birçok estetik ve onkoplastik cerrahi seçenekleri bulunmaktadır. Bunlar hasta ile konuşulup uygun olan seçenekten bir tanesi yapılabilir.  

Cerrahi, Kemoterapi ve Radyoterapi Hakkında Bilgi Verebilir Misiniz?

Cerrahi tedavi iki şekilde uygulanır. Meme koruyucu cerrahi ve mastektomi şeklinde. Koltuk altı için de ameliyat gerekmektedir. Buna da sentinal lenf nodu veya aksiller disseksiyon dediğimiz lenf nodu örneklemesi veya koltuk altı lenf nodlarının temizlenmesi şeklinde ameliyat tercihi yapılabilir. Meme koruyucu tedavisi yapılan hastaların tamamına hastalık tekrarlama riskini azaltmak için ışın tedavisi yapılmaktadır. Işın tedavisi üç ila altı hafta arasında değişmektedir. Kemoterapi ise tümörün tipine ve tümörün koruma özelliklerine göre karar verilmektedir. Genellikle genç yaşta ve hormon negatif kanser tiplerinde kemoterapi verilmektedir. Bunun dışındaki hastalarda ise hastalığın evresi, hormon özellikleri ve tümörün risk özelliklerini gösteren testlerin sonuçlarına göre tedavi planı yapılır. 

Cilt Koruyucu Mastektomi Nedir?

Cilt koruyucu mastektomi son yıllarda popüler olan bir ameliyat yöntemidir. Meme derisinin meme ucunun ve meme başının korunarak meme içinin boşaltılıp eş zamanlı yeniden meme yapıldığı ameliyat yöntemidir. Bunun için meme başına tümörün belli mesafede olması, hastanın deri tutulumu olmayan tümör tipinde olması, sigara içme ya da co-morbid hastalıkları dikkate alınarak ameliyat planı yapılmalıdır. 
Özel Nisa Hastanesi
Op. Dr. Nevin SAKOGLU
Genel Cerrahi Uzmanı
02 Mart 2020