Sitede Ara

{%= Interview.Title %}

Göz Tembelliği Nasıl Oluşur?

Görme organımız göz doğumdan önce büyük oranda fizyolojik gelişimini anne karnında tamamlamaktadır. Ancak beynin arka kısmındaki oksipital bölgede bulunan görme merkezi, gelişimini büyük oranda doğumdan sonra tamamlamaktadır. Beyindeki görme merkezinin gelişimi doğum sonrası göz sinirleri vasıtasıyla görüntü iletilerinin sağlıklı bir şekilde göze ulaşmasına bağlıdır. Bu sinirlerle gelen görüntü sayesinde çocuklarda beyindeki görme merkezi gelişimini ancak 6 yaş civarında tamamlamaktadır. Eğer bu görüntü gözden sağlıklı bir şekilde beyne ulaşmaz ise göz tembelliği dediğimiz, ülkemizde yaygın şekilde rastlanılan görme kusuru oluşmaktadır. 

Göz Tembelliğine Sebep Olan Hastalıklar Nelerdir?

Göz tembelliğine sebep olan göz hastalıklarını üç grupta toplayabiliriz. 
Birincisi gözdeki kırma kusurlarıdır. Kırma kusuru sonucu görüntü gözde net oluşmaz. Bu sebeple beyinde görme merkezi gelişimini sağlıklı tamamlayamaz.  
İkinci grupta ise şaşılık yer almaktadır. Şaşılık bir gözde veya iki gözde birden olabilir. Tedavi edilmezse kayan gözde görüntü meydana gelip beyne iletilemeyeceğinden göz tembelliği oluşur. 
Üçüncü grupta ise gözün yapısal bozukluklarını söyleyebiliriz. Bu yapısal bozukluklar doğuştan katarakt, doğuştan göz kürelerinin gelişim eksikliği gibi tanısı ilk muayenede kolaylıkla konulabilen hastalıklardır.

Çocuklarda İlk Göz Muayenesi Ne Zaman Yapılmalıdır?

İlk göz muayenesi çocuklara doğum sırasında genel vücut muayenesinin bir parçası olarak çocuk hekimi tarafından yapılmaktadır. Çocuk hekimi bebeğin gözlerini genel olarak değerlendirmekte ve bir bozukluktan şüphelenirse, göz hekimine yönlendirmektedir. Detaylı göz hekimi muayenesi ise bebek 3 aylık olduktan sonra göz hekimi tarafından yapılmaktadır. Daha sonra bebek takip edilmekte ve düzenli aralıklarla göz muayenesi tekrarlanmaktadır.

Çocuklarda Göz Muayenesi Yapılmadığında Ne Olur?

Göz muayenesi küçük yaşta yapılmadığı takdirde göz tembelliğine sebep olabilecek hastalıklar gözden kaçmaktadır. Sekiz yaşından sonra gözüm görmüyor diyerek muayeneye gelen bir çocukta eğer göz tembelliği varsa, tembelliğin tedavisinde tama yakın düzelme sağlanamamaktadır.  En sık karşılaştığımız göz tembelliği şekli bir gözü sağlam olup diğer gözünde astigmatizm veya hipermetropi olan çocuklardır. Böyle olduğu zaman çocuk, sağlam gözü tam gördüğünden ileri yaşa gelinceye kadar diğer gözünün bozuk olduğunu fark etmemektedir. Gelişim sürecinde sağlam göz beyindeki görme merkezine net görüntü iletmekte, buna karşın kırma kusuru olan göz ise net görüntü sağlayamamakta ve beyindeki görme merkezindeki kendi bölgesine görüntüyü sağlıklı iletememektedir. Buna bağlı olarak bozuk olan göz tembel kalmaktadır. Yani beyindeki görme merkezine görüntüyü net iletememektedir. Kliniğimizde maalesef bu duruma oldukça sık rastlamaktayız. Ancak günümüzde aileler daha bilinçli hareket etmektedir. Çoğu aile bebeklerini çok erken yaşta bizlere muayeneye getirmektedir. Bu da göz tembelliği sorununu erken dönemde tespit edip gerekli tedaviyi uygulamamıza imkan tanımaktadır. 

Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi
Op. Dr. Caner Karakaya
Göz Hastalıkları Uzmanı
3 Şubat 2020