Sitede Ara

Obezite ile mücadelede Cerrahiden korkanlar için…

Obezite ile mücadelede cerrahinin yanı sıra endoskopik yöntemlerle başarılı sonuçlar elde etmek mümkün. Cerrahi yöntemlerin risklerinden endişe eden hastalar mide balonu ve endoskopik tüp mide uygulamalarını tercih edebilirler.

Tıp bilimi geçmiştekinden farklı olarak büyük değişikliklere sahne olmaktadır. Geçmişte bitkisel tedaviler ön planda iken 1800’lü yıllardan itibaren sanayi devrimine yönelik adımlar tıp alanında da kendisini gösterdi. Önceleri savaşlarda kullanılmak üzere üretilen cihazlar zamanla tıp dünyasına girerek radikal değişikliklere neden oldu. Örneğin önceleri deniz altı gemilerinde su altı görüntüleme için kullanılan ultrason, insanlarda önemli görüntüleme yöntemleri arasına girdi.  Son yıllarda bilgisayar teknolojisinin ilerlemesinin de tıp dünyasında önemli bir yeri var. Esasen tıp arenası gelişen bilim ve teknolojiye en hızlı adaptasyon ve entegrasyon gösteren alanların başında gelmektedir. Obezite günümüzde gelişmiş toplumların yanı sıra gelişmekte olan ülkeler için de önemli bir sağlık sorunu haline geldi. Üstelik, estetik sorunun ötesinde bir sağlık meselesi haline dönüştü. Ülkemizde erkeklerde % 25, kadınlarda %40’ın üzerinde obezite oranı bildirilmektedir. Obezite tedavisi multi-disipliner bir sağlık sorunudur; diyetisyen, doktor, çevre yaptırımını baskılamak amacıyla yakın çevre desteği ve eşlik eden hastalıklarda alan uzmanı gerektirmektedir.

ARTIK BİR ALTERNATİF VAR

Endoskopi: endo (iç), skopi (görüntüleme) kelimelerinden kaynaklanan bir terimdir. Yemek borusu-mide ve bağırsakları inceleyen görüntüleme yöntemidir. Başlangıçta sadece tanı amaçlı kullanılırken sonraları ileri tanı ve tedavi amaçlı kullanım için de yeni alanlarda yeni görevler edinmiştir. Endoskopi günümüzde bazı alanlarda cerrahi tedavi yöntemlerinin yerini almaya başladı. Örneğin geçmişte safra yolu taşları sadece cerrahi ile çıkarılırken günümüzde ameliyatsız ERCP (endoskopik retrograde kolanjio-pankreatografi) yöntemi ile 15-20 dakikalık bir işlemle endoskopik olarak bu taşlar oldukça konforlu bir şekilde çıkarılmaktadır. Endoskopik girişimler son yıllarda mide fıtığı tedavisinde kullanılan cerrahi Nissen fonduplikasyonu ameliyatına da alternatif hastanemizde de uygulanan stretta ve medigus gibi ameliyatsız tedavi yöntemlerine alan açmıştır. Bunun yanı sıra obezite tedavisinde de mide küçültme ameliyatları, lipit ekstraksiyonu gibi yöntemlere alternatif olarak mide balonu ve ameliyatsız endoskopik mide küçültme işlemlerini gündemimize taşımıştır. Endoskopik yöntemler arasında mide balonu ve endoskopik tüp mide uygulaması sayılabilir. Mide balonları 6 ay ve 1 yıllık uygulamaları kapsar; mide içinde erken doygunluk hissi oluşturur. Yaklaşık 900 ml sıvı ile doldurulan balon mide içinde kalır ve süresi dolduğunda yine endoskopik olarak çıkarılır.

CERRAHİ YÖNTEMLERİN RİSKLERİ

Bazı hastalarda insülin direncinin saptanması halinde buna yönelik tedavi yöntemlerinin kısmi yararı olsa da günümüzde FDA onaylı ilaç tedavisinin bulunmaması da invaziv yöntemler adıyla anılan cerrahi ve endoskopik yöntemleri ön plana çıkarmaktadır. Cerrahi yöntemler mide bandı (mide kelepçesi), gastrik sleeve (tüp mide) ve gastrik by-pass ameliyatlarıdır; cerrahi ameliyatlar beraberinde genel anesteziye bağlı karaciğer toksisitesi, solunum kaybı gibi komplikasyon risklerinin yanı sıra cerrahi işleme bağlı kanama, ameliyat yeri kaçağı, fistül gibi riskleri de taşımaktadır.

ERKEN DOYMA HİSSİ UYANDIRIR

Mide balonu uygulamasında, mide balonu mide hacmini azaltır ve erken doyma hissi uyandırarak etki eder. Endoskopik sleeve yöntemi (endoskopik tüp mide) ise ameliyatsız bir uygulamadır. Cerrahi tüp mide işlemine benzer şekilde mide kapasitesini %80’e yakın oranda küçültecek şekilde endoskopik dikiş atılır. Gastrik by-pass ameliyatlarında görülen malnütrisyon ve önemli mineral kaybı bu işlem sırasında görülmez. Bu konuda Mayo Klinik’te yapılan erken dönem çalışmalarda 6 ayda 30 kilo kaybı ve bir yıla kadar kilo verme sürecinin devam ettiği gösterilmiştir. Endoskopik tüp mide işlemi güvenli bir yöntemdir; aynı gün veya en geç bir gün sonra normal yaşama dönülür.