Sitede Ara

Erkeklere göre kadınlarda daha sık görülen migren ataklarından kurtulmak için botoks uygulamalarını deneyebilirsiniz.

Migren orta ya da yüksek şiddette olan tekrarlayan baş ağrısıdır. Toplumda sıklığı giderek artmakta olup iş gücü ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bazı çalışmalar toplumda 6-7 kişiden birinde migren bulunduğunu göstermiştir. Toplumda, gerilim tipi baş ağrısından sonra ikinci sıklıkta görülür. Genellikle başın bir kısmında tek taraflı olarak seyreder. Ağrı, ataklar halinde tekrarlayıcıdır ve atak başladıktan sonra 2 ila 72 saat aralığında sürebilir. Ataklardaki ağrının şiddeti ve süresi değişebilir. Ataklar genellikle kişiye özel olup aynı bölgeden başlayarak seyreder. Migren tanısı alan hastalar aura olarak tanımladığımız ağrı başlangıcından önce bazı şikâyetler yaşayabilir. Ağrı ile birlikte ise bulantı, kusma, baş dönmesi, ışığa hassasiyet gibi bulgular da olabilir. Migrenin gerçek mekanizması bilinmese de oluşumunda çevresel ve kalıtsal özellikler rol oynar. Ailesel görülme sıklığı mevcuttur. Nörovasküler bir hastalık olarak tanımlanır. Sosyo-ekonomik durum, stres ve dengesiz beslenme migren ataklarını tetikleyen faktörlerdir. Kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülür. İlgili branşlar tarafından migren tanısı konulduktan sonra tedavi sürecine geçilir. Tedavide 3 ana noktaya değinmek gerekir. Bunlar tetikleyici durumlardan uzak durmak, ağrı esnasında ağrıyı kesmek ve tekrar atakların oluşmasını engellemektir. İlaç olarak çeşitli ağrı kesiciler, bulantı ilaçları, bölgesel anestezik ilaçlar rol alır. Son yıllarda yapılan çalışmalar migren tedavisinde botulunizm toksini uygulamasının etkili olduğunu göstermiştir. 1800’lü yıllarda keşfedilen botulinum toksini kas felci yaparak etki göstermekte kas spazmları, terleme tedavisi gibi birçok hastalıkta kullanılmaktadır. Esas olarak kas sinir kavşağındaki sinyal iletimini bozarak etki göstermektedir. Klinik kullanımı olan bu toksinin 7 alt tipi mevcuttur. Günümüzde daha çok yüzde oluşan kırışıklıkları açmak ve oluşmasını engellemek için estetik amaçlı kullanılmaktadır. Bu ilacın soğuk zincir ile taşınarak hastane koşullarında saklanması ve uygulanması gerekmektedir.

6 AYDA BİR TEKRARLANMALI

Estetik amaçlı yüze botoks yapılan hastaların migren ağrılarının azaldığının tespitinden sonra bilimsel çalışmalar başlamıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalar migren gibi ataklar ile seyreden baş ağrılarında botulinum toksini uygulanmasının etkili olduğunu göstermiştir. Baş ve boyunda migren ataklarını tetikleyebilecek 7 bölge mevcuttur. Bu 7 bölgedeki yaklaşık 30-33 noktaya ilaç enjeksiyonu yapılır. Enjeksiyon genel olarak bilateral ve simetrik olarak yapılır. Atağı tetikleyen noktalardaki kasların geri dönüşümlü felci sağlanarak tetiğin çekilmesi engellenmiş olur. Botulinum toksini uygulamasında tedavi dozu ünite olarak hesaplanmaktadır. Uygulamanın, baş boyun anatomisini iyi bilen, tetik noktalara hâkim plastik cerrahi uzmanları tarafından yapılması oldukça önemli.  Tetikleyici olarak düşünülen bölgelere önerilen miktarda ilaç yapılmaktadır. Tüm tetik noktalara yaklaşık 155-190 ünite botoks yapılır. İşlem uygun şartlarda temin edilen ilacın hazırlanmasıyla başlar, hasta yatar ve oturur pozisyonlarda uygulanır ve yaklaşık 15 dakika sürer. Uygulamadan sonra hastalar sosyal hayatına hızla dönebilirler. Etken maddenin ömrü nedeniyle 4-6 ayda bir tekrarlanması gerekir.  İşlemin kalıcı bir yan etki olasılığı oldukça düşüktür. Botoks uygulaması sonrası sonuçlar değişken olabilir. Tamamen atakların önlenmesinden; atak sayı ve şiddetinin azalmasına kadar değişik sonuçlar görülebilir. Tedaviden sonuç alınmasıyla uzun süreli ağrı kesici ilaçların alınması da engellenmiş olur. Böylelikle, hastaların yaşam kalitesinin artması da sağlanır. 

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA SÜTÇÜ