Sitede Ara

MEME KANSERİNDE Son evre yolun sonu değil

Günümüzde gelinen aşamada, ileri evrede bile olsa meme kanseri vakaları kontrol altına alınabiliyor. Hastalığın son evrede olması, her şeyin bitmiş olduğu anlamına gelmiyor.

Dünyada yılda 1,7 milyon kadın meme kanseri tanısı alıyor ve maalesef yılda yarım milyon kadın bu nedenle hayatını kaybediyor. Ülkemizde tüm kanserler arasında en sık tanı koyulan kanser türü, yaklaşık %30 ile meme kanseri. Dünyada tüm kanserler göz önünde bulundurulduğunda yılda yaklaşık 14 milyon insana kanser tanısı koyuluyor ve yılda 8 milyon insan kanser tanısıyla hayatını kaybediyor. Tüm kanserlerin yaklaşık %33’ü sigarayla ilişkili. Meme kanseri ise tüm kanserler içinde ikinci en yaygın kanser türüyken, kadınlarda görülen en yaygın (%43) kanser tipi. Dünyada ve Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanser olan meme kanseri vakalarının bir kısmı tarama programları sayesinde erken evrede yakalansa da, yaklaşık 3’te 1’lik bir kısmı, metastatik evrede teşhis ediliyor. Erken evrede teşhis edilen vakaların tedavisi çok daha kolay olurken ileri evre meme kanserinde ise, diğer kanserlerde olduğu gibi hastaya, hastalıkla birlikte yaşama şansı vermeye çalışıyoruz. Neyse ki meme kanseri, ileri evrelerinde dahi, hormon tedavilerine yüksek oranda yanıt veren bir kanser türüdür. Bu yüzden ileri evrede bile olsa, hastayı kemoterapi vermeden, sadece hormon haplarıyla kontrol altında tutma şansımız var. Bütün hastalarda geçerli olmasa da, böyle bir şansımızın olması önemli bir gelişme. Bugün geldiğimiz aşamada ileri evredeki meme kanseri konusunda yapabileceğimiz çok şey var diyebiliriz. Hastalığın son evrede olması, her şeyin bitmiş olduğu anlamına gelmez. Bunun yanı sıra ileri yani metastatik evrede meme kanserinin tamamen ortadan kaldırılması pek mümkün değildir. Vücuda çok fazla yayılmamış olan bazı ileri evre kanserlerde, hastalığın gidişatına göre lokal tedaviler uygulanarak hastalıktan kurtulma şansı var ama bu çok nadir, %5’ten daha düşük oranda görülen bir gruptur. İleri evre meme kanserlerinin %95’inde, hastalıktan tamamen kurtulma şansı yok. Ama verdiğimiz tedavilerle, hastanın adeta bir tansiyon veya şeker hastası gibi kanserle birlikte yaşamasını sağlama ve yaşam kalitesini yükseltme olanağımız var. Nasıl ki tansiyon hastalarının ilacını kestiğinizde tansiyon yükselirse, ileri evre meme kanserinde de ilaçları keserseniz maalesef hastalık tekrar yayılmaya başlar.

İMMÜNOTERAPİ İLE TEDAVİ

Öte yandan, ileri evre meme kanserinde umut vaadeden tedavi seçenekleri oluşmaya başladığını da vurgulamak gerekir. Daha önce elimizde ileri evre hormon reseptör pozitif (HR+) meme kanseri hastalarına yönelik hormon hapları vardı. Yaklaşık 1-1,5 yıl sonra direnç gelişiyordu ve bu haplar işe yaramıyordu. Artık elimizde yeni hedeflenmiş moleküllerimiz var. Bu ilaçlarla kombinasyon yaptığımız hormon tedavilerinde çok çok daha iyi yanıtlar elde etmeye başladık. Bu ilaçlar hastalar için gerçekten çok önemli bir umut kaynağı. İleri evre meme kanserlerinin %20’sinde ortaya çıkan HER2 pozitif dediğimiz bir alt tip var. Bu reseptöre karşı kullanabildiğimiz hedefe yönelik yeni moleküllerimizle hastaya yeni tedavi seçenekleri sunabiliyoruz. Son olarak 3’lü negatif (hormon ve HER2 negatif) dediğimiz meme kanser tipinde de immünoterapi kullanabiliyoruz. 3’lü negatif meme kanserinde immünoterapi ajanlarıyla olumlu sonuçlar elde etmeye başladık ve hastalarımıza umut verici bir tedavi seçeneği sunabiliyoruz.

GİZLEMEK ÇÖZÜM DEĞİL

Bazı hastalar memesindeki kitleyi evvela kendi kabul etmek istemiyor. Kötü olduğunu düşünmek istemiyor ve bu nedenle bir girişimde bulunmuyor. Bazı hastalar da durumun kötü olduğunu biliyor ama örneğin eşinden saklıyor veya ‘bunu eşime söylersem ilişkimiz bozulabilir’ diye korkuya kapılıyor. Bazılarıysa memesini kaybetmekten korktuğu için doktora gitmiyor. Ancak bu tarz korkular kesinlikle onları doktora gelmekten vazgeçirmemeli. Biz memedeki kitleyi ne kadar erken tespit edebilirsek, hastanın memesini kaybetmeden bu hastalıktan kurtulma şansı da o kadar yükselir. Böyle bir durumda yapılabilecek en iyi şey, en hızlı şekilde en yakın doktora başvurmaktır. Bunun üstünü kapatmak, insanlardan gizlemek çözüm değil, aksine çözümsüzlüktür.