Sitede Ara

İşitme cihazlarına iyi bir alternatif olan orta kulak implantlarının önemi giderek artıyor. Bu uygulamaların geliştirilmesinde öncü olan hastanemizde uygulamalar yüz güldürücü sonuçlar veriyor.


İşitme kaybı dünya genelinde çok yaygın görülen bir durumdur. Sensorinöral, iletim ve mikst olmak üzere üç tipi vardır. Sensorinöral tip işitme kaybı, en sık görülenidir ve yaş ile birlikte sıklığı artar. İşitme kaybının tedavisinde birçok farmakolojik ve medikal terapi yanında işitme cihazları da kullanılır. Çoğu hastada işitme cihazı ile yeterli amplifikasyon, yani sesleri daha yüksek hale getirme fonksiyonu sağlanırken tahmini olarak beş hastadan birinde geleneksel işitme cihazından yeterli fayda elde edilemez. Geleneksel işitme cihazlarının kullanılabilirliğini arttırmak amacıyla teknolojik gelişmeler devam etmesine rağmen birçok durumda bu cihazların kullanımı mümkün olamayabiliyor. İşte bu noktada, geleneksel işitme cihazlarından fayda göremeyen hastalar için orta kulak implantlarının önemi artıyor. Cerrahi müdahale ile takılan orta kulak implantları, sesleri daha yüksek hale getiren işitme cihazlarının aksine sesi alır ve onu mekanik titreşimlere dönüştürür. Bu mekanik enerji orta kulaktaki yapıları doğrudan uyararak yüksek frekansta sıra dışı bir ses algısı oluşturmak için kullanılır. Bu durumda, kulak yolu tamamen açık kalır. Orta kulak implantları işitme cihazlarına iyi bir alternatiftir.  

CİHAZDAN FAYDA GÖRMEYENLER İÇİN…  
İşitme cihazı kullanan ve çeşitli sebeplerden dolayı fayda göremeyenler orta kulak implantlarından yarar sağlayabilirler. Bu sebepler arasında akustik feedback denilen cihazdan gelen ötme tarzında rahatsız edici sesin varlığı, kulak kanalının tıkanması, enfeksiyon, kulak yolu tahrişi, toplumsal utangaçlık, zayıf ses kalitesi, kalabalık ortamda duyma güçlüğü ve yüksek frekanslardaki kayıplarda sesin yeterli düzeyde yükseltilememesi sayılabilir. Ayrıca dış kulağın olmadığı veya malformasyonlu olan hastalarda geleneksel işitme cihazlarının kullanımı mümkün olmayabilir. Bu durumda da orta kulak implantları iyi bir alternetif çözüm olabilir. Orta kulak implantları orta-ileri derece işitme kayıplı hastalarda kullanılır. İlk uygulanmaya başladığında hedef sensorinöral tip işitme kayıplı hastalardı. Yapılan çalışmalarda direkt olarak orta kulak implantının yuvarlak pencereyi uyardığı iletim ve mikst tip işitme kayıplı hastalarda iyi sonuçlar elde edilmesiyle birlikte orta kulak implantları için işitme kayıplı kişilerde kullanım kriterleri genişlemiştir.  

GÜVENLİ VE ETKİLİ BİR YÖNTEM  
Orta kulak implantları, tam ve yarı implante edilebilir cihazlar olarak tasarlanmıştır. Elektromanyetik ve piezoelektrik orta kulak implantları olmak üzere 2 tipi vardır. Piezoelektrik cihazlardaki piezoelektrik kristalleri ve elektromanyetik cihazlardaki internal mıknatıs elektrik enerjisi üretir. Elektrik enerjisi iç kulaktaki duyma organı olan kokleaya iletilmek üzere orta kulakta titreşime neden olur. Sonuç olarak, geleneksel işitme cihazlarından fayda göremeyen işitme kayıplı hastalar için alternatif bir tedavi olarak ortaya çıkan orta kulak implantları, orta-ileri derece işitme kayıplı hastalarda işitmenin iyileştirilmesi için güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi olarak görülmektedir.