Sitede Ara

Göz tembelliği şaşılık ve kırma kusurları başta olmak üzere görmeyi azaltan faktörlerin varlığında bir veya her iki gözün az görmesi durumudur. Görmenin tam olarak gelişebilmesi için gözün optik unsurlarının saydam ve her iki gözün koordine olarak birlikte hareket etmesi gerekir.

Beyin her zaman daha iyi gören gözün, dolayısıyla sağlam olan gözün gördüğü imajı önemser. Görmesi daha zayıf olan gözün gördüğü imaj ise yok sayılır ve bu gözde göz tembelliği gelişir.
Göz tembelliği sağlam göze kapatma uygulanarak diğer zayıf gözün çalıştırılması sağlanarak tedavi edilmeye çalışılır. Göz tembelliği eğer erken farkedilirse tedavi çoğu zaman oldukça başarılıdır. Tedavi geciktirilirse göz tembelliği kalıcı hale gelir ve kalıcı görme azlığı oluşur. Bir kural olarak, göz tembelliği ne kadar erken farkedilir ve ne kadar erken tedavi başlanırsa tedavi o kadar başarılı olur.