Erişkin, Koroner, Cerrahi Yoğun Bakım

Yoğun bir tutkudur yaşamak...

Dünyada en yeni sağlık dalı-uzmanlık alanı olarak kabul edilen ‘yoğun bakım’, savaş sırasında ortaya çıkan hastayı yaşatma misyonu olarak, bu konseptin doğmasına neden olmuştur. Hemorojik şokta gelen hastaya acil olarak verilen kan, plazma ve izotanik replasmanlarla yaralının yaşatılabildiği görülmüş ve bu bulgular barış dönemine taşınmıştır.

Teknolojinin gelişimine uygun olarak yapay solunum cihazları, dializ makinaları, defibrilatörler ve yapay kalpler ve kalp transplantasyonlarının ölümü geciktirebileceği görülmüş, yoğun bakım disiplininin gelişmesiyle olay yaşam destek girişimlerinden yavaş yavaş irreversible organ yetmezliklerinin gelişmesinin önlenmesine yönelmiştir. Erişkin ve Koroner Yoğun Bakım Ünitemiz, en ileri tıp teknolojilerinin kullanıldığı modern monitörler ve izleme olanakları ile donatılmıştır. Yoğun Bakım Ünitemiz; multidisipliner, kalp ve damar hastaları ile ameliyat sonrası riskli hastalara hizmet verebilecek, komplikasyonları göğüsleyebilecek, destek tedavi ve idame bakımı sağlayabilecek niteliktedir. Kafa travmaları ve birçok organın hasar gördüğü, yeterli solunumun yapılamadığı, vücut dengelerinin çok bozulduğu politravma, sepsis ve benzeri hastalıklar yanında zehirlenmelerde de her türlü teknik donanıma sahip moniterizasyonu içeren, en ileri düzeyde tedavi ve bakım olanağına sahiptir.

Erişkin ve Koroner Yoğun Bakım Ünitemizde; anestezi ve reanimasyon uzmanı, kardiyoloji uzmanı, dahiliye uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı, genel cerrahi uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, beyin cerrahisi uzmanı, pediatri uzmanı, psikiyatri uzmanı, göz hastalıkları uzmanı, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ile yoğun bakım alanında tecrübe sahibi özel eğitimli hemşireler multidisipliner şekilde görev yapmaktadır. Ünitemizin modern tıbbi donanıma sahip yapısı içinde; özel yoğun bakım yatağı, ventilatör, monitör, perfüzatör, infüzyon pompası, beslenme pompası, portable röntgen cihazı, portable vispilatör, portable ventilatör, kan gazı cihazı, merkezi oksijen sistemi ve biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuarı bulunmaktadır.

Erişkin, Cerrahi ve Koroner Yoğun Bakım Ünitemizde;

  • Postoperatif (ameliyat sonrası) solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalara,
  • Postoperatif beyin cerrahisi vakalarına,
  • Kanamalı hastalara (şoktaki hastalar),
  • Solunum yetmezliği ile giden Ac hastalıklarına,
  • Kafa travmaları – göğüs travmaları ile genel vücut travmalı hastalara,
  • Sepsisteki hastalara,
  • İntoksikasyon hastalarına
  • Kalp krizi geçiren ve ritm bozuklukları olan hastalara hizmet verilmektedir.

Kalbiniz ihmale gelmez...

Kalbi besleyen damarlardan birinin kan pıhtısı ile aniden tıkanması sonucu kalp krizi gelişir. Kalp krizi geçiren hastanın özellikle ilk saatlerde daha fazla olmak üzere ilk günlerde hayati tehlikesi çok yüksektir. Bu nedenle bu tür hastalar koroner yoğun bakım ünitelerinde takip ve tedavi edilmelidir. İstanbul Medipol Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, kalp-damar hastalarına ileri düzeyde tedavi ve bakım olanağı sunuyor. Yetersiz kalp vuruşları olan hastalara gerektiğinde kalp pili takılabiliyor.

Riskli gebeliklere, risksiz güvence...

Anne ya da bebeğe ait nedenlerle ölüm oranının yüksek olduğu gebelere yüksek riskli gebeler denir. Annenin tansiyonunun yüksek olması, doğum öncesi tekrarlayan kanamalar, plesantanın erken ayrılması, kalp, akciğer, böbrek, şeker hastalığı ya da çoğul gebelikler ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen yüksek riskli gebeliklerdir. Yüksek riskli gebelikler yoğun bakım takibi gerektirebilir. İstanbul Medipol Hastanesi'nde Erişkin Yoğun Bakım Ünitesinin varlığı ile hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemde yaşanabilecek riskler en aza indirgenebiliyor. Ünite; modern tıbbı donanımı ve izleme olanakları ile yüksek riskli gebelere 24 saat hizmet sunuyor.

Ameliyat yoğun bir güvence ister...

Ameliyat kadar, ameliyat sonrası dönem de önemlidir. Bu nedenle, gerektiği durumlarda yoğun bakım ünitesinin varlığı yaşamsal bir önem taşıyabilmektedir. İstanbul Medipol Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi; ameliyat sonrası yoğun bakım takibine ihtiyaç duyulan hastalara, 24 saat, modern teknolojisi, özel eğitimli personeli ve her branştaki uzman kadrosu ile hizmet sunuyor.