Check-Up

Check-up neden önemlidir?

Hayatla bağınız sağlıklı olmanızla doğrudan ilişkili. Sağlığınızla ilgili meydana gelebilecek en küçük bir aksaklık, hayatla olan küçük ayrıntılarla dolu bağınızı her an tehdit edebilir. Hele bir de sağlık sorunlarınızın farkında olmadığınız durumlarda, sadece rahatsızlıklarla değil, bir de soru işaretleriyle dolu bilinmeyenlerle baş etmek zorunda kalırsınız. Dünyanın hemen her yerinde artık insanlar sağlıklarına daha fazla önem veriyor ve kendileri için check-up yaptırıyorlar. Check-up, bir hastalığı önlemek ya da erken aşamada tanımak amacıyla uygulanır. Kısacası size sizden haber verir. Aynı şeyi siz de sağlığınız ve güvenli yarınlar için yapabilirsiniz... İstanbul Medipol Hastanesi Check-up Merkezi size, sağlığınız hakkındaki en son haberleri ulaştırır... Senede bir gününüzü genel sağlık taramasına ayırarak, daha sağlıklı olabilirsiniz...

Check-up hayat kurtarır

Hastanemizin check-up programı uzun deneyimler sonucu hazırladığımız, sizin sağlık durumunuz hakkında yeterli bilgi veren bir programdır. Ancak, kalıp halinde uygulanan bu programlar her zaman yeterli olmayabilir. Her türlü tetkiki yapmaya kalktığınızda ise, çok masraflı bir program karşınıza çıkabilir. Bu nedenle hastanemizin check-up programları bir dahiliye uzmanının kontrolünde yapılmaktadır. Muayene bulgularına, şikayetlerinize ve isteklerinize göre check-up’a bazı tetkikler eklenip çıkartılarak sizin için ideal bir sağlık kontrolü yapılması amaçlanmaktadır. Bu sayede bugüne kadar hastanemizde, bir çok hastaya erken teşhis konarak tedavileri düzenlenmiştir. Erken teşhisin bugün tüm dünyada bir çok hastalığın tek tedavi şansı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle artık modern ülkelerde kişiler hastalanmadan önce doktora gitmekte ve periyodik muayenelerden geçmektedirler. Ülkemizde de periyodik sağlık kontrollerinin önemi artık anlaşılmıştır. Senede bir yapılan sağlık kontrolleri hayat kurtarıcı olabilmektedir.

Gerçekten iyi misiniz?..

Sağlığınızla ilgili endişeleriniz var, ancak zamanınız yok veya hastaneye gitmeye ürküyorsanız, uzman kadromuzla, evinizin sıcaklığını aratmayacağımız bir ortamda ve istediğiniz bir zamanda sizi bekliyoruz.

Check-up kolaydır

En fazla bir gününüzü ayırarak, bütün hayatınızın kalitesini belirleyeceksiniz.

Check-up zaman kazandırır

Yaşınıza, cinsiyetinize ve genel sağlık durumunuza göre ilgili uzmanlarca bütün olarak değerlendirildiğiniz için, hem gereksiz muayene ve incelemelerin zahmetinden ve maliyetinden kurtulacaksınız, hem de israf edeceğiniz zaman size kalacak.

Check-up lüks değildir.

En iyi cihazların sunduğu görüntüler ve bulgular bile hekimin yorumlaması olmadan bir şey söylemez. Laboratuar ve inceleme bulguları hekim yorumu ile birleştirildiğinde, en az ve en ucuz verilerle en iyi bilgiye erişmek mümkündür. Check-up, bir genel sağlık taraması olmaktan öte, bundan sonraki hayatınızı düzenleyeceğiniz sağlıklı bir zemin hazırlayacaktır.

Check-Up Grupları

ASTIM-ALLERJİ CHECK-UP’I

 • Göğüs Hastalıkları Muayenesi
 • Akciğer Grafisi
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Allerji Testi
 • Sedimantasyon

BAŞAĞRISI CHECK-UP’I

 • Standart
 • Dahiliye Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Psikiyatri Muayenesi
 • Diş Muayenesi
 • Tam Kan Sayımı
 • Sedimantasyon
 • AKS
 • Paranazoal Sinüs Grafisi Özellikli (tomografi)
 • Tomografi

BEL AĞRISI CHECK-UP’I

 • Standart
 • Fizik Tedavi Muayenesi
 • Nöroşirurji Muayenesi (gerekirse)
 • Sedimantasyon
 • CRP
 • RF
 • ASO
 • Hemogram
 • Bilgisayarlı Lomber BT (tomografili Özellikli Bilgisayarlı Lomber Manyetik Rezonans (MR’lı)

KARDİYOLOJİK CHECK-UP

 • Kardiyolog Muayenesi
 • EKG
 • Renkli Doppler Ekokardiyografi
 • Efor Testi
 • Kan Şekeri
 • Üre
 • Trigliserit
 • Total Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • VLDL

35 YAŞ ALTI CHECK-UP

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kadın Doğum Muayenesi (Sadece Bayanlar)
 • Diş Muayenesi (Ücretsiz)
 • Batın Ultrasonografisi (USG)
 • PA Akciğer Grafisi
 • AKŞ
 • Total Kolesterol
 • Total Bilirubin
 • Trigliserit
 • HBs Ag
 • Anti HBs
 • Üre
 • Kreatinin
 • Hemogram
 • Kan Grubu
 • Sedimantasyon
 • TSH
 • SGPT
 • TİT
 • Dışkıda Gizli Kan
 • Vajinal Smear (Sadece Bayanlar)
 • LDH
 • CRP
 • EKG

35 YAŞ ÜSTÜ CHECK-UP

 • Dahiliye Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi (Sadece Erkekler)
 • Jinekoloji Muayenesi (Sadece Bayanlar)
 • Diş Muayenesi (Ücretsiz)
 • Batın Ultrasonografisi (USG)
 • PA Akciğer Grafisi
 • Efor (Efor istenirse)
 • EKG
 • AKŞ
 • Total Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • Trigliserit
 • HBs Ag
 • Anti HBs
 • Üre
 • Kreatinin
 • Hemogram
 • Kan Grubu
 • Sedimantasyon
 • TSH
 • SGPT
 • TİT
 • Dışkıda Gizli kan
 • Sodyum (Na)
 • Potasyum (K)
 • Kalsiyum
 • Alkalen Fosfotaz
 • Fosfor
 • LDH
 • CRP
 • Total Bilirubin
 • Anti HCV
 • Mamografi (Sadece Bayanlar)
 • Vaginal Smear (Sadece Bayanlar)
 • PSA (Sadece Erkekler)
 • Kemik Yoğunluğu (istenirse)

* Gerekli görüldüğü hallerde ilave tetkikler istenebilir.