Ameliyathaneler

Ameliyathanelerimizde yapılan ameliyat grupları:

 • Laparoskopik Cerrahi
 • Artroskopik Cerrahi
 • Endoskopik Cerrahi
 • Mikroskopik Cerrahi
 • Nd-YAG Lazer Cerrahi
 • Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi
 • Çocuk Cerrahisi
 • Genel Cerrahi
 • Göz Cerrahisi
 • Kadın Doğum Cerrahisi
 • KBB Cerrahisi
 • Ortopedi ve Travmatoloji Cerrahisi
 • Plastik Cerrahi
 • Üroloji Cerrahisi

Modern teknoloji ile tüm branşlarda başarılı ameliyatlar Hastanemizde modern tıbbi donanıma sahip 6 ameliyathane bulunmaktadır. Ameliyathanelerimizde mikroskopik, endoskopik artroskopik ve laparoskopik operasyonları da içeren tüm ameliyatlar başarıyla uygulanmaktadır. Ameliyathaneler ve bağlı alanlar steril havalandırma sistemi ile havalandırılmaktadır. Mükemmel teknik donanıma sahip ameliyathanelerde merkezi oksijen, azot protoksit, vakum ve klima tesisatları bulunmakta ve bu sayede ameliyatların optimum koşullarda gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Ameliyathanelerimizde; 4 büyük ameliyat ünitesi, merkezi oksijen sistemi, modern anestezi cihazları, modern ameliyat masaları, ikili ameliyat lambaları, mikroskop ve C-Kollu röntgen cihazı, multifokal objektifli, çok amaçlı ameliyat mikroskopu bulunmaktadır. Ayrıca her türlü operasyonun en önemli ve hayati parçalarından biri olan anestezi uygulamaları hastanemizde uzman bir ekip tarafından büyük bir titizlikle uygulanmaktadır. Cerrahi Yoğun Bakım Ünitemizin varlığı tüm ameliyatlarda yaşamsal bir güvence oluşturmaktadır.

Ameliyathanelerimizde gerçekleştirilen ameliyatlar

Laparoskopik, Artroskopik, Mikroskopik Cerrahi

Çağımızın son harikalarından laparoskopik, artroskopik, mikroskopik ameliyatlar ile hastalar kısa süre içinde günlük aktivitelerine tekrar kavuşabilmekte ve normal hayatlarına dönebilmektedirler.

Nd-YAG Lazer Cerrahi

ABD?de 12 yıldan beri uygulanan, ülkemizde ise yeni uygulanmaya başlanan teknolojinin son yeniliklerinden Nd-YAG Lazer ile başarılar sonuçlar alınmaktadır. Nd-YAG Lazer hemoroid tedavisinde kullanılmaktadır. Nd-YAG Lazer ile operasyon süresi beş-onbeş dakika arasıdır. Ameliyat sonrası ağrı yok denecek kadar azdır. Hasta aynı gün taburcu olmaktadır.

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi

Bel fıtığı, boyun fıtığı, omurga protezleri, omurilik ameliyatları en modern mikro-cerrahi yöntemlerle ve ameliyat sırasında radyolojik kontrol altında yapılmaktadır.

Çocuk Cerrahisi

"Özel" bir anlayış, "hassas" bir dokunuş.Çocuklar, erişkininin küçük bir modeli gibi görülmemelidir. Bu nedenledir ki; çocukların cerrahi hastalıkları çocuk cerrahları tarafından değerlendirilmeli ve gerektiğinde çocuk cerrahları tarafından ameliyat edilmelidir. Çocuk Cerrahisi Ünitemizde; yenidoğan bebek dahil, her yaş grubu çocuğun cerrahi, nefrolojik ve ürolojik sorunlarında ulusal ve uluslararası deneyime sahip Çocuk Cerrahisi uzman hekim kadrosu tarafından hizmet verilmektedir... ÜÜnitede; hiposdapyas, inmemiş testis, fıtıklar, diyafram hernisi, barsak tıkanıklıkları, UPj darlığı vesicoüreteral reflü ve posterior üretral valv gibi ameliyatlar güvenle gerçekleştirilmektedir.

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi alanında; kapalı (laparoskopik cerrahi) ve açık safra kesesi, meme, tüm batın (mide, apandisit, kalınbarsak gibi), fıtık, guartr, kıl dönmesi (sinüs plonidalis), varis, hemoroid, fissür ve fistül ameliyatları yapılmaktadır.

Göz Cerrahisi

‘Hastanemizde göz ameliyatları, teknolojik donanımlı göze özel bir ameliyathanede gerçekleştirilmektedir. Göz ile ilgili her türlü ameliyatın 365 gün 24 saat yapılabildiği ameliyathanemizde, ameliyatların başarı ile sonuçlanmasını sağlayacak uzman bir kadro, gerekli donanım ve altyapı bulunmaktadır. Ameliyathanemizde göz ile ilgili; acil göz cerrahisi, FAKO yöntemi ile dikişsiz ve dikişli katarakt ameliyatları, şaşılık ameliyatı, gözyaşı kanalı ve glokom ameliyatları, göz kapağı düşüklüğü, gözün plastik ve rekonstrüktif cerrahi ameliyatları uygulanmaktadır.

KBB Cerrahisi

Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, kulak mikroşirurjisi, baş ve boyuna yönelik her türlü cerrahi müdahale, tonsillektomi (bademcik), vejetasyon (geniz eti), gromed (kulak tüpü), rinoplasti, larenks ve timpanoplasti gibi Kulak Burun Boğaz ile ilgili tüm ameliyatlar, hastanemizde yapılmakta olup, ameliyatlar için gerekli olan donanımlar (mikro-cerrahi için çok fonksiyonlu mikroskop, endoskopi cihazları) mevcuttur.

Kadın Doğum Cerrahisi

Kadın-Doğum kadrosu, kadınları ilgilendiren cerrahi tüm problemlere, uzmanlıklarını hastanemiz bünyesindeki yüksek teknoloji ürünü cihazlarla birleştirerek (laparoskopik, histeroskopik) çözüm buluyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Cerrahisi

Yoğun bakım destekli ameliyathanemiz, ortopedik ameliyat masası, modern görüntüleme cihazları, portabl röntgen cihazı ve son teknolojik özelliklere sahip artroskopi cihazı ile her türlü ortopedik ameliyatların yapılabileceği alt yapıya sahiptir. Uzman kadrosu ile kapalı menisküs ameliyatı (artroskopik cerrahi), her türlü spor yaralanmaları, doğumsal anomaliler, protez-osteosentez ameliyatları uygulanmaktadır.

Plastik Cerrahi

Plastik Cerrahi Ünitemiz ve Ameliyathanelerimiz, her türlü plastik ve estetik ameliyatlara cevap verebilecek alet ve kadroya sahiptir.

Üroloji Cerrahisi

Kapalı (TUR) ve açık prostat ameliyatı, idrar kaçırmanın (stress inkontinans) cerrahi tedavisi, varikosel, inmemiş testis ameliyatları gerçekleştirilmektedir. TUR ameliyatlarında vapaorizasyon öntemi ile hasta kısa sürede taburcu olmaktadır.

Spinal Cerrahi (Omurga ve Omurilik Cerrahisi)

Bel fıtığı ve boyun fıtığı ameliyatları, yaşlanmayla beraber oluşan omurilik kanalı daralmaları ve kireçlenmeler, omurga ve omurilik tümörleri, doğuştan gelen omurilik ve omurga bozuklukları, dejeneratif skolyoz tedavisi, mikrocerrahi yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Kaza yada osteoporozda oluşan omurgadaki kırıkları ve hatta omurga tümörleri bile lokal anestezi altında kifoplasti ve vertebroplasti gibi teknikler kullanılarak başarıyla tedavi edilebilmektedir.